Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy|Trhy & finance
Veřejné zakázky nanovo: Nové limity a významné zakázky

Veřejné zakázky nanovo: Nové limity a významné zakázky

22.03.2012
Ve druhém díle seriálu se zaměříme na dvě změny, které jsou sice rozsahem textu malé, o to větší však budou mít význam v praxi. Jde o nové limity veřejných zakázek malého rozsahu a zcela novou kategorii tzv. významných veřejných zakázek.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne zákonem stanovený limit. Dosud byla tato hranice u veřejných zakázek na dodávky a služby stanovena na 2 miliony korun a u veřejných zakázek na stavební práce na 6 milionů korun. Tyto zakázky tak zadavatelé nebyli povinni zadávat v režimu zákona. I při jejich zadávání však byli povinni dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Novela zmíněné limity nyní snížila tak, že od 1.dubna letošního roku bude veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky a služby zakázka, jež nedosáhne hodnoty 1 milionu korun, a veřejnou zakázkou na stavební práce ta, jež nedosáhne 3 milionů korun. Od roku 2014 se pak hodnota pro veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce sjednotí a pro všechny tři bude činit 1 milion korun. Uvedené částky se vždy rozumí bez daně z přidané hodnoty.

Změnu lze jistě uvítat, neboť dle důvodové zprávy byly v roce 2010 zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu zakázky v celkovém finančním objemu  přibližně 168 miliard korun (bez daně z přidané hodnoty), zatímco v režimu zákona byly zadány v roce 2010 veřejné zakázky v celkovém finančním objemu přibližně 268 miliard korun (bez daně z přidané hodnoty). Snížení této hranice tak bude znamenat větší kontrolu nad nakládání s veřejnými prostředky.

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu bude znamenat větší zátěž pro drobné zadavatele, jako jsou například malé obce, které nedisponují velkými rozpočty a většina jejich zakázek byla zadávána v režimu mimo zákon. Tito zadavatelé mohou mít  problém administrativně zakázku v režimu zákona zvládnout, protože obvykle nemají dostatek odborného personálu. Snížení limitů se rovněž promítne do činnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jelikož výrazně stoupne počet zakázek, které budou podléhat jeho přezkumu. I nadále však přezkumu ÚOHS nebudou podléhat veřejné zakázky malého rozsahu.

Významná veřejná zakázka

Zcela nově se v zákoně od dubna objeví kategorie tzv. významných veřejných zakázek. Za ni se bude v případě zakázek, kde zadavatelem je územně samosprávný celek (obec nebo kraj), jím zřízená příspěvková organizace nebo jím kontrolovaná jiná právnická osoba, považovat zakázka v hodnotě alespoň 50 milionů korun. V případě ostatních veřejných zadavatelů, tedy například státu, musí významná veřejná zakázka dosáhnout hodnoty alespoň 300 milionů korun. Opět rozumějme uvedené částky bez daně z přidané hodnoty.

U významných veřejných zakázek se lhůty pro doručení žádosti o účast, dokladů o splnění kvalifikace a lhůty pro podání nabídek prodlužují alespoň o polovinu. Odůvodnění těchto zakázek, jímž se budeme podrobně zabývat v příštím díle seriálu, pak musí být schváleno zastupitelstvem v případě zadavatele územně samosprávného celku či jeho příspěvkové organizace; u zadavatele České republiky nebo státní příspěvkové organizace bude odůvodnění povinně schvalovat vláda.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje