Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Insolvenční správce čekají těžší časy, výkon jejich práce má zpřísnit novela

Insolvenční správce čekají těžší časy, výkon jejich práce má zpřísnit novela

23.04.2012
Autor:
Povinná praxe, přísná bezúhonnost, tvrdší zkoušky i řada poplatků. Nejen to se dotkne insolvenčních správců, pokud Parlamentem v blízké budoucnosti projde novela, kterou nedávno schválila vláda.

Novela chce zpřísnit podmínky kladené na osoby, které zamýšlejí stát se insolvenčním správcem. Podstatnou novinkou je zavedení povinné tříleté odborné praxe v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, čímž novela rozumí široce definovanou oblast práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku. Až dosud insolvenční správci žádnou odbornou praxi mít nemuseli.

Potenciální insolvenční správce musí být rovněž bezúhonný. Nově bude podmínku bezúhonnosti splňovat osoba, která nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin, ať už úmyslný, nebo nedbalostní, který spáchala v souvislosti s výkonem funkce. Bezúhonný nebude ani ten, jehož jiná trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce.

Více otázek a případová studie

Novela dále zpřísňuje zkoušky insolvenčních správců. Okruh otázek písemného testu má být rozšířen a navíc má být zavedena nová část písemné zkoušky – tzv. případová studie, která má prověřit schopnost uchazeče vyřešit nahodilý právní nebo jiný problém. Povinně budou muset navíc všichni uchazeči vykonat zkoušku z oblasti práva. A to včetně advokátů, notářů, daňových poradců a auditorů, kterým až doposud stačilo vykonat tzv. rozdílovou zkoušku. Zákonodárce tím chce dostatečně prověřit odborné znalosti a kvalifikaci jednotlivých uchazečů a zároveň stanovit stejné podmínky pro každého z nich.

Pokud nakonec žadatel ve zkouškách uspěje, získá povolení vykonávat funkci insolvenčního správce na 5 let. Insolvenční správce může opakovaně prodloužit platnost povolení na dalších 5-ti let, pokud uhradí správní poplatek ve výši 5000 Kč. Tento výdaj není jediný, se kterým musí správce počítat. Dalším poplatkem je platba za zápis do seznamu insolvenčních správců, rovněž ve výši 5000 Kč. Uchazeč si také připlatí 7000 Kč v případě, že se nedostaví ke zkoušce a bude jí chtít vykonat v náhradním termínu. Pokud se nedostaví ani v tomto náhradním termínu, může vykonat zkoušku v dalším termínu za poplatek 10 000 Kč.  Nově budou také neaktivní správci, kteří v této funkci nepůsobí, ale nenechali se vymazat ze seznamu insolvenčních správců, po pěti letech ze systému automaticky vyřazeni.  

Insolvenčních správců budou také muset mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce. Novela rovněž zpřísňuje dohled nad insolvenčními správci vykonávaný ministerstvem spravedlnosti a vymezuje povinnosti insolvenčních správců ve vztahu k ministerstvu. Insolvenčnímu správci bude možné uložit peněžitou sankci za spáchání správního deliktu až do výše 200 000 Kč.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje