Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Daně
Už víte, jaké budete od příštího roku platit daně?

Už víte, jaké budete od příštího roku platit daně?

21.05.2012
O nutnosti šetřit mluví současná vláda pravidelně a dlouho. Přispět k tomuto cíli má i návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, který bude kabinet Petra Nečase v dohledné době projednávat. Podívejte se, co se chystá na fyzické osoby.

Ke změnám by mělo dojít nejen v oblasti daně z příjmů fyzických osob, ale i zdravotního pojištění, daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí, a to od začátku příštího roku. Některá opatření jsou navrhována jen dočasně a měla by platit pouze do konce roku 2015.

Stop „štědrým“ paušálům

Výdajové paušály fyzických osob neboli možnost uplatnit proti dosaženým příjmům výdaje určitým procentem z těchto příjmů, jsou v současné době hodně populárním politickým tématem. Mělo by dojít k jejich omezení maximální možnou částkou stanoveného výdaje, respektive k omezení možnosti uplatnění paušálu u vybraných příjmů přesahujících 2 miliony Kč.

U 40 % výdajového paušálu, který se vztahuje například na příjmy z činností znalců, insolvenčních správců, advokátů, tlumočníků nebo na příjmy z autorské a umělecké činnosti, by bylo možné uplatnit paušální výdaj v maximální výši 800 000 Kč. Pro příjmy z pronájmu, a to i majetku zařazeného v obchodním majetku podnikatelů, by bylo možné uplatnit 30 % výdajový paušál pouze v maximální částce 600 000 Kč. V ostatních případech, jako jsou příjmy třeba ze zemědělské výroby a z živností, mají zůstat paušály ve výši 80 % a 60 % neomezené absolutní částkou.

Pro poplatníky s příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti nebo příjmy z pronájmu, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů, se dále navrhuje omezující podmínka pro možnost snížení daně o slevu na manželku (manžela) a uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Pokud by součet dílčích základů daně, kde by byly uplatněny výdaje procentem z příjmů, přesáhl 50 % jejich celkového základu daně, nemohly by fyzické osoby tyto úlevy využít.

Solidární progrese

V letech 2013 až 2015 se navrhuje zavedení progresivního zdanění příjmů fyzických osob, nazvané jako solidární zvýšení daně. Solidárně by měli být zdaněni poplatníci, u nichž součet příjmů ze závislé činnosti a ze samostatně výdělečné činnosti překročí 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 tato částka činní 1 206 576 Kč). Část těchto příjmů přesahující 48násobek průměrné mzdy se zdaní navíc 7 % sazbou daně.

K solidaritě bude docházet i u záloh na daň z příjmů odváděných ze závislé činnosti při překročení 4násobku průměrné mzdy v daném měsíci. Všichni poplatníci, kteří budou v daném roce jakkoliv solidární, jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Což oproti dnešku znamená, že povinnost podat daňové přiznání mohou mít i poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti.  

Důchodci bez slevy

V letech 2013 až 2015 by neměl mít nárok na základní slevu na poplatníka důchodce a invalidní důchodce. Přesněji řečeno osoba, která k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Zahraniční pomoc

Od 1. ledna 2013 by též mělo dojít ke zvýšení 15 % srážkové daně, které podléhají příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů v České republice, na 35%. Je třeba upozornit, že toto zvýšení se nedotkne poplatníků ze zemí, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a kde je výše srážkové daně omezena nebo úplně zakázána.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona zatím dospěl jen k vnějšímu připomínkovému řízení, můžeme se těšit na změny, které do něj nejspíš přinese projednávání v Parlamentu. Otázka proto je, jestli se výsledná podoba zákona nebude od současné ještě podstatně lišit.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje