Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Veřejné zakázky nanovo: Nestali jste se náhodou dotovaným zadavatelem?

Veřejné zakázky nanovo: Nestali jste se náhodou dotovaným zadavatelem?

28.05.2012
V seriálu o dubnové novele zákona o veřejných zakázkách jsme prošli zásadní změny, které mají dopad na zadavatele i uchazeče o veřejné zakázky. O některých novinkách zatím zmínka nebyla. Jde třeba o širší definici dotovaných zadavatelů, konec takzvaných losovaček nebo povinné elektronické aukce. Podívejme se na ně teď.

Díky poslední novele zákona o veřejných zakázkách se významně zpřísnilo postavení dotovaných zadavatelů. Dotovaným zadavatelem jsou nově všechny právnické či fyzické osoby, které zadávají veřejnou zakázku hrazenou více než z 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 miliónů korun.

„Veřejné zdroje“ jsou definovány poměrně široce a jsou pod ně zahrnuty prakticky veškeré možné dotace a granty. Změnou definice dotovaného zadavatele se tak rozšířil jejich okruh například i na řadu jinak „soukromých“ firem. Současně jsou nově dotovaní zadavatelé povinni zadávat dle zákona všechny veřejné zakázky, tj. jak nadlimitní, tak i podlimitní, zatímco doposud tuto povinnost měli jen u některých zakázek nadlimitních.

Novinkou pak je možnost volby rozhodného práva, je-li zakázka zadávána sdružením zadavatelů a alespoň jeden účastník tohoto sdružení je zahraniční osobou v členském státě EU. V takovém případě je možné pro zadávání zakázky zvolit právo České republiky nebo právo členského státu EU, ve kterém má své sídlo zahraniční účastník tohoto sdružení.

Konec losovaček

Nechvalně proslulé losovačky ze zákona o veřejných zakázkách zmizely, když dubnová novela připustila omezení počtu zájemců v užším řízení a v jednacím řízení bez uveřejnění pouze na základě objektivních kritérií, přičemž určila přesná pravidla pro jejich stanovení. Současně připustila omezení počtu zájemců jen u veřejných zadavatelů a výlučně u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Možnost sektorových zadavatelů omezit počet zájemců zůstala zachována.

Využití elektronické aukce při nákupu některých komodit, jako jsou například kancelářské potřeby, se v minulosti ukázalo jako způsob, jak nákup zboží podstatně zlevnit. Tato zkušenost inspirovala zákonodárce k tomu, že dubnovou novelou zavedl povinnost zadavatele zboží určené prováděcím předpisem nakupovat pouze prostřednictvím elektronické aukce. Bohužel prováděcí předpis stále chybí, což má za následek, že tato novinka je do doby jeho přijetí neaplikovatelná.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje