Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Veřejné zakázky nanovo: Prováděcí předpisy jsou konečně na světě

Veřejné zakázky nanovo: Prováděcí předpisy jsou konečně na světě

06.09.2012
Po dlouhém čekání jsou prováděcí předpisy k dubnové protikorupční novele zákona o veřejných zakázkách téměř kompletní. Přestože novela nabyla účinnosti již prvního dubna, s prováděcími předpisy si ministerstvo pro místní rozvoj dalo na čas. Jaké zboží musíme nakupovat prostřednictvím elektronické aukce, navíc stále nevíme.

První vlaštovka, účinná od prvního června, byla nyní doplněna dalšími třemi vyhláškami, které nabyly účinnosti před pár dny – prvního září.  Červnová vyhláška podrobně stanovuje, kde a na jakých formulářích zadavatel uveřejňuje vyhlašované veřejné zakázky a jak má přesně vypadat profil zadavatele. Současně trochu nadbytečně (neboť to již stanovuje sám zákon) shrnuje informace a dokumenty, které zadavatel uveřejňuje na svém profilu. V neposlední řadě pak červnová vyhláška zadavatelům říká, v jaké struktuře se mají údaje na profilu zadavatele objevit.

Co zadavatelům činilo dosud největší problém, byla absence vyhlášky o podrobnostech, v nichž musejí veřejnou zakázku odůvodnit. Dlouho očekávaná vyhláška byla nyní konečně přijata. Ministerstvo sice do doby jejího vydání vydalo k vypracování odůvodnění pokyny, ty však byly velmi stručné. Řada zadavatelů tak buď odůvodnění ignorovala úplně, nebo je pojala velmi stručně. Nová vyhláška přesněji vymezuje požadavky na rozsah tohoto odůvodnění a pro jeho strukturu stanoví formulář. I nadále však dle mého názoru zůstává pro zadavatele velký prostor pro to, do jakých podrobností odůvodnění vypracují. Co bude podle zákona shledáno jako dostatečné, ukážou však až v praxi soudy.

Detaily ke stavebním pracím

Poslední dvě vyhlášky se týkají veřejných zakázek na stavební práce. První z nich stanoví povinné náležitosti obchodních podmínek, jako například dobu předání a převzetí staveniště, lhůtu pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla, zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podobně. Druhá vyhláška pak popisuje, co se podle zákona rozumí tzv. příslušnou dokumentací, jak má vypadat soupis stavebních prací, výkaz výměr a co jsou vedlejší a ostatní náklady. Vzhledem k tomu, že soupis prací musí mít vždy i elektronickou podobu, věnuje se vyhláška i této otázce. K uvedeným vyhláškám ještě ministerstvo pro místní rozvoj vydalo doporučení, které lze nalézt na portálu k veřejným zakázkám a koncesím.

Prováděcí předpis stanovující zboží, které je zadavatel povinen nakupovat elektronickými aukcemi, bohužel zůstává i nadále v šuplíku ministerstva. V těch pasážích, v nichž je elektronická aukce upravena, se tak dubnová novela stále nedá používat.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje