Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně|Trhy & finance
Důvod navíc pro aktuální investici do dluhopisů. Od ledna se mění jejich daňový režim

Důvod navíc pro aktuální investici do dluhopisů. Od ledna se mění jejich daňový režim

06.11.2012
Ministr financí Miroslav Kalousek na nedávné tiskové konferenci představil novou (v pořadí již třetí) emisi spořicích státních dluhopisů, která je připravena na 12. prosince letošního roku. Zájemci si je mohou objednávat od 5. do 30. listopadu, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období.

V rámci této vánoční emise budou nabízeny diskontované, prémiové, kuponové a reinvestiční dluhopisy, které mohou nabývat a vlastnit jen fyzické osoby a vyjmenované právnické osoby z neziskového a vládního sektoru (například občanská sdružení, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve, veřejné vysoké školy, územní samosprávné celky). Dalším typem nabízených dluhopisů jsou protiinflační spořící státní dluhopisy, které si mohou pořídit a vlastnit pouze fyzické osoby. Jmenovitá hodnota všech těchto státních dluhopisů je 1 Kč.

Nejen proto bych chtěla zájemce o bondy upozornit na zvláštní daňový režim některých výnosů ze státních i nestátních dluhopisů plynoucích fyzickým osobám a na změnu tohoto režimu, k níž dojde od 1. ledna 2013.

Stávající právní úprava umožňuje nezdaňovat výnosy z dluhopisů (s výjimkou protiinflačních spořících státních dluhopisů, které mohou nabývat výhradně fyzické osoby), pokud vyplacený, poukázaný nebo připsaný výnos připadající na jeden dluhopis je nižší než 7 Kč. Toto nezdanění je umožněno způsobem zaokrouhlování základu daně a daně a lze je využít, jen pokud výnos plyne fyzické osobě. Obdobně nejsou, opět pouze u fyzických osob, zdaňovány například úroky z peněžních prostředků na vkladovém nebo běžném účtu podléhajících srážkové dani, kdy denně připisovaný úrok je nižší než 7 Kč.

Od roku 2013 se již u těchto kapitálových příjmů základ daně ani daň zaokrouhlovat nebudou a k zaokrouhlení dojde až u celkové částky daně sražené plátcem z jednotlivého druhu příjmu. To znamená, že pokud součet sražené daně z jednoho druhu těchto příjmů bude činit 1 Kč a více, daň se srazí. Důležité však je, že dosavadní způsob (ne)zdanění byl ponechán u všech státních i nestátních dluhopisů, které budou emitovány do konce roku 2012. To znamená, že například ani výnosy fyzických osob ze spořících státních dluhopisů z vánoční emise nebudou v budoucnu zdaňovány. Pokud si tedy tyto dluhopisy občané koupí, daňová výhoda jim zůstane ponechána i v dalších letech.

Při zdaňování úroků z peněžních prostředků mimo jiné na vkladových a běžných účtech se bude bez výjimky postupovat podle nové právní úpravy. Výhodu nezdaněných úroků budou mít nadále jen ty fyzické osoby, kterým banka bude připisovat úroky, jejichž celková výše nepřesáhne 6,60 Kč. Celková sražená daň z těchto úroků bude nižší než 1 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny dolů nevznikne daňová povinnost.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje