Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Zákony|Názory
Zvířata v exekuci: Kde nestačil selský rozum, musel nastoupit zákon

Zvířata v exekuci: Kde nestačil selský rozum, musel nastoupit zákon

22.11.2012
Zákony by měly být psány obecně a soudy by je měly vykládat s ohledem na zvláštnosti jednotlivých případů. Bohužel jejich ochota k takovému jednání je často velmi nízká. Pak se ale nelze divit, že český právní řád bobtná a obsahuje celou řadu detailů, které by nám při použití zdravého rozumu připadaly zbytečné. Jako se to naposledy ukázalo u snahy exekutorů zabavovat domácí mazlíčky.

V květnu letošního roku byl v médiích zveřejněn případ, kdy exekutor v rámci soupisu majetku zajistil dlužníkovy psy – domácí mazlíčky –  a hrozil jejich prodejem v rámci exekučního řízení. Rozpoutala se diskuze, zda může být takový postup vůbec legitimní a zda by nebylo vhodné v něm napříště exekutorům nějak zabránit. K tomu nakonec skutečně došlo, a to díky novele občanského soudního řádu. Ta výslovně vylučuje z výkonu rozhodnutí zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jen jako jeho společníci.

Vedle důvodů citových na straně zvířete i majitele je zde i mnoho dalších argumentů, proč má nové ustanovení logiku. Majitel si svého domácího mazlíčka cení kvůli něčemu jinému, než je jeho peněžitá hodnota, která navíc často není nijak závratná. Odebrání zvířete exekutorem v popsaném případě mělo pravděpodobně za cíl spíš potrestání dlužníka za neplnění povinností než uspokojení věřitele. Otázkou totiž je, kdo by si zvíře citově spjaté s bývalým majitelem v dražbě pořídil a jaký by to pro něho mělo hospodářský efekt.

Stačilo vyložit zákon

Mám ale pocit, že exekuce domácích mazlíčků je přesně ten případ, kdy nové paragrafy v zákoně vůbec nebyly nutné. Vysvětlím proč. Jak je známo, zvíře se z pohledu českého práva stále považuje za věc (změní to až nový občanský zákoník od roku 2014). Občanský soudní řád ale obsahuje pravidlo, že určité věci jsou z exekuce vyloučeny. A to ty, jejichž prodej by mimo jiné byl v rozporu „s morálními pravidly“. Zákon vyjmenovává, o jaké věci se například jedná. Mimo jiné jde o běžné oděvní součásti, zdravotnické potřeby, které dlužník potřebuje kvůli své nemoci, a podobně. Zajistit věci, které nejsou z exekuce vyloučeny, může exekutor jen tehdy, pokud je to účelné, zejména je-li obava z jejich poškození a ztráty.

Do kategorie věcí, které nelze v exekuci prodávat nejen pro rozpor s morálními pravidly, ale i s obyčejnou lidskou slušností, podle mě jednoznačně patří i zvířata, která dlužník nemá za účelem produkce zisku a která mu mají přinášet jen radost. To platí dvojnásob, pokud se exekutor rozhodne zvíře zajistit (jinými slovy umístit do útulku) ještě před tím, než se koná dražba.

Se zákonodárcem a jím schválenou změnou zákona ale v podstatě souhlasím; tam, kde se nelze spolehnout na zdravý rozum a morálku, nezbývá než hledat oporu v zákoně. Proto se uvedený příkladmý výčet musel výslovně doplnit i o domácí mazlíčky. Doufejme, že toto doplnění zákona bude dostatečné a v budoucnu už k němu nebude třeba k němu přidávat další detaily.  


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje