Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Zákony|Firmy
Předmět podnikání v rejstříku: Společnosti našly zastání u Vrchního soudu v Praze

Předmět podnikání v rejstříku: Společnosti našly zastání u Vrchního soudu v Praze

11.12.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tato fráze je pro útlocitné lingvisty jazykovým zločinem, ale živnostníci a firmy si na ni již zvykli. Jde o zaklínadlo vyjadřující úřední hantýrkou soubor všech volných živností neboli oborů podnikání, k jejichž provozování nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Nedávno se tímto „zločinem“ zabýval i Vrchní soud v Praze.

Šlo o situaci, jež není nijak výjimečná a nastala masově u mnoha českých společností. V roce 2009 změnil rejstříkový soud z vlastní iniciativy údaj v obchodním rejstříku o předmětu podnikání u jedné ze společností, aniž by se jí to namáhal byť jen oznámit.

Namísto původních činností (jako například „operativní leasing“, „finanční leasing“, „zpracování dat, služby databank, správa sítí“) se tak ve výpisu předmětné společnosti objevila jen formulka „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Jak jsme již uvedli, stejnou zkušenost udělala velká část českých firem. Zmíněná společnost se však nedala. Nová podoba informace v obchodním rejstříku se jí nelíbila; přála si mít zapsán smysluplný přehled toho, v čem skutečně podniká. Podala tedy návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku v tom smyslu, aby se výpisu opět objevily konkrétní činnosti, jako „operativní leasing“, „zpracování dat, služby databank, správa sítí“ a podobně.

Výcvik psů nebo výroba plavidel?

Rejstříkový soud, který změnu provedl, návrh společnosti zamítl s tím, že předmětem podnikání je toliko „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a jednotlivé obory se do rejstříku zapisovat nemají. Vrchní soud v Praze, k němuž se spor poté dostal, dal však společnosti za pravdu, a to hned ve dvou směrech. Jednak vyslovil názor, že společnost má právo zapsat si do rejstříku i jednotlivé obory své činnosti dle vlastní úvahy (jak je vymezen ve stanovách), když takový zápis lépe poslouží informování veřejnosti. Vrchní soud v odůvodnění svého rozhodnutí dokonce se značným sarkasmem vyjmenoval nepřehlednou šíři všech činností, které se skrývají pod „výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákon“.

Jde o chov zvířat a jejich výcvik, úpravu nerostů, dobývání rašeliny a bahna, pěstitelské pálení, umělecko-řemeslné zpracování kovů, výrobu strojů a zařízení, stavbu a výrobu plavidel, výrobu drážních hnacích vozidel, výrobu, vývoj, projektování, zkoušky, instalace letadel, provozování vodovodů a kanalizací, zastavárenskou činnost, provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, fotografické služby, praní pro domácnost, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu a další. Podle formulace, kterou rejstříkový soud prosazoval, by se tak zájemci prakticky neměli šanci dozvědět, čím se vlastně dotyčná společnost zabývá.

V dalším pak odvolací soud pokáral obchodní rejstřík za to, že v roce 2009 v souvislosti s novelou živnostenského zákona svévolně změnil v obchodním rejstříku konkrétní přehled oborů, v němž společnost podnikala, za ono neblahé „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákon“, když o takovou změnu společnost nežádala. Závěr je jednoduchý: rozhodnutí vrchního soudu je třeba přivítat, protože staví skutečnou informaci o předmětu podnikání nad úřední hantýrku.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje