Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Firmy
Kratší promlčecí lhůta jako ochrana spotřebitele?

Kratší promlčecí lhůta jako ochrana spotřebitele?

28.03.2013
Autor:
Vzali jste si spotřebitelský úvěr? Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu z července loňského roku se váš dluh vůči bance nepromlčí dříve než po 4 letech.

Smlouva o úvěru je v českém právu upravena výhradně v obchodním zákoníku, podle kterého se také tento vztah smluvních stran řídí. Pokud je však úvěr sjednán s nepodnikatelem (typicky tedy občanem -spotřebitelem), je třeba použít na takový vztah i ustanovení jiných předpisů než obchodního zákoníku, a to vždy, pokud je to ve prospěch spotřebitele. Takovým předpisem je především občanský zákoník, který věnuje zvláštnostem spotřebitelských smluv samostatnou pasáž. V tomto případu byl Nejvyšší soud postaven před otázku, zda lze za takové ustanovení, které směřuje ve prospěch spotřebitele, považovat i výhodnější úpravu promlčení. Zatímco totiž obchodní zákoník stanoví čtyřletou promlčecí lhůtu, podle úpravy v občanském zákoníku se dluhy promlčují již ve lhůtě tříleté.

O co v případu šlo? Po marných pokusech vymoci vrácení poskytnutého úvěru na dlužníkovi podala banka jako věřitel v poslední den čtyřleté promlčecí lhůty žalobu na ručitele tohoto dlužníka. Soud prvního stupně žalobu zamítl z důvodu promlčení. Konstatoval, že tříletá promlčecí lhůta je pro dlužníka i ručitele příznivější, úpravu promlčecí doby je proto třeba považovat za ustanovení směřující k ochraně spotřebitele. Tuto logiku selského rozumu však odvolací soud a prostřednictvím dovolání i Nejvyšší soud (NS) odmítl.

Podle názoru NS není promlčení úpravou, která by směřovala k ochraně spotřebitele, neboť promlčení působí vůči oběma stranám smlouvy stejně a není tedy automaticky výhodnější pro spotřebitele, jak je typické pro jiná ustanovení spotřebitelského práva. Dle NS se i spotřebitel může dostat do pozice věřitele vůči bance, a pak by delší promlčecí doba chránila naopak jeho (stranou ponechme, jak často k tomu bude v praxi docházet). Dalším příkladem budiž uznání závazku dlužníkem, kdy obchodněprávní režim promlčení je pro dlužníka, který svůj závazek uznal, z hlediska délky promlčecí lhůty zřetelně výhodnější (čtyři roky místo deseti podle občanského zákoníku). NS zároveň kategoricky odmítl možnost zkoumat individuálně případ od případu, zda je spotřebitel v pozici nositele práva nebo naopak v pozici osoby mající povinnost, a podle toho rozhodovat, zda má pro něho tříletá promlčecí lhůta „kladné či záporné znaménko“. Nejvyšší soud tedy uzavřel, že ustanovení o ochraně spotřebitele nelze vykládat tak, že by mělo být vždy aplikováno jakékoli ustanovení, jež by mohlo být pro spotřebitele výhodnější.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje