Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Zákony|Firmy
Předkupní právo obce k Vašemu pozemku: Některé informace vás možná překvapí

Předkupní právo obce k Vašemu pozemku: Některé informace vás možná překvapí

16.03.2015
Jste vlastníky pozemku a myslíte si, že s ním můžete disponovat čistě podle své vůle? Pak zřejmě netušíte, že k vašemu pozemku může obec zřídit předkupní právo, a tím vás značně omezit. Dobrá zpráva je, že proti předkupnímu právu existuje obrana. Důležitá rada ale zní, že s touto obranou je lepší začít včas.

Nejedná se o klasické předkupní právo, jak se s ním můžeme setkat ve vztazích mezi občany, kteří si předkupní právo navzájem sjednali. Obec si nic sjednávat nemusí; předkupní právo má ze zákona, a to ke všem pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství. Obci tedy postačí, pokud si „usmyslí“, že na vašem pozemku chce mít veřejně prospěšnou stavbu. Tuto stavbu pak zanese do územního plánu a předkupní právo je na světě.

První a nejefektivnější obranou je obrana proti změně územního plánu. O tom, že se územní plán bude měnit, se zpravidla dozvíte z úřední desky obce. V rámci procesu změny územního plánu pak existuje možnost vznášet námitky, například tu, že daná stavba nenaplňuje definici veřejně prospěšné stavby dle stavebního zákona, či případně namítat nedodržení všech kroků při změně územního plánu. Proti změněnému územnímu plánu pak dokonce můžete podat správní žalobu. V této první fázi tedy máte nejvíce možností, jak se předkupnímu právu obce vyhnout.

Zároveň byste si měli dát pozor na to, aby současně s umístěním veřejně prospěšné stavby na váš pozemek nebyl změněn i způsob využití tohoto pozemku. Zpravidla se totiž obec bude snažit změnit právě i způsob využití pozemku, aby odpovídal právě veřejně prospěšné stavbě. Kupní cena za pozemek v rámci předkupního práva se pak stanoví právě s ohledem na využití pozemku dle územního plánu. Změnou využití vašeho pozemku tak může dojít ke snížení jeho hodnoty.

Pokud již přeci jen dojde ke změně územního plánu, jsou splněny zákonné podmínky pro veřejně prospěšnou stavbu a obci vznikne předkupní právo, pak v případě, že pozemek budete chtít prodat, musíte jej nejdříve nabídnout obci. Ta má tři měsíce na to, aby se rozhodla, zda předkupní právo využije. Pokud se rozhodne jej využít, zašle následně protistraně (vám) návrh na uzavření kupní smlouvy. Přitom kupní cenu stanoví na základě znaleckého posudku, a to jako cenu obvyklou.

V této fázi je již potenciální obrana poměrně omezená, v zásadě již můžete bojovat toliko o výši kupní ceny. Jestliže tedy s cenou nabídnutou obcí nesouhlasíte, musíte nechat vypracovat vlastní znalecký posudek a ten pak s odpovědí a vlastním návrhem kupní smlouvy zaslat obci. Obec má následně možnost váš návrh přijmout, anebo podat žalobu na určení ceny.

Jednoduše shrnuto: Předkupní právo obce vás může poměrně zásadně omezit, pokud jde o dispozici s vaším pozemkem. Možnosti vaší obrany jsou pak tím širší, čím je obrana včasnější.  Proto na nic nečekejte a braňte se již ve fázi změny územního plánu a zatížení vašeho pozemku veřejně prospěšnou stavbou.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje