Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Trestní odpovědnost právnických osob: Na obzoru jsou změny!

Trestní odpovědnost právnických osob: Na obzoru jsou změny!

5.9.2016
Zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob jsme se již na těchto stránkách zabývali. Celkem brzy, již 1. prosince 2016, však nabývá účinnosti poměrně zásadní novela zákona, která by neměla uniknout pozornosti firem. Ne nadarmo se totiž říká: „Kdo je připraven, není překvapen“. Pojďme si nyní nastínit, co novela v praxi pro společnosti znamená.

Podle stávajícího znění zákona mohou právnické osoby spáchat něco málo přes 80 trestných činů taxativně (tedy konkrétně) vyjmenovaných v zákoně a za jiné, v zákoně neuvedené, postiženy být nemohou. O tom, proč ten či onen trestný čin ve výčtu chybí nebo naopak zařazen je, se vedlo mnoho diskuzí. Jejich výsledkem je novela zákona o trestní odpovědnosti, která mění výčet zločinů a přečinů, kterých se firmy mohou dopustit. A to tak, že společnosti mohou nově spáchat všechny trestné činy uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou cca dvou desítek trestných činů přímo zákonem vyjmenovaných (zabití, vražda novorozeného dítěte matkou, rvačka, dvojí manželství …). Nově jde tedy o takzvaný negativní výčet protiprávních činů, za které firmy nemohou být postiženy.

V rámci projednávání novely zákona bylo možné zaznamenat kritiku, že rozšíření výčtu trestných činů povede k ještě většímu riziku šikanózních trestních oznámení v konkurenčním boji obchodních společností. Takové obavy nebude možné nikdy zcela vyloučit. Obdobně tomu je ostatně i v případě fyzických osob.

Vyvinění i v případě „prohřešku“ vedení společnosti

Uvedené riziko nicméně zmírňuje jedna podstatná změna zákona. Zákonodárce totiž nově zavedl možnost takzvaného vyvinění z trestní odpovědnosti i v případě, že bude trestný čin spáchán osobami ve vedení společnosti. Slovy zákona bude od 1. prosince 2016 možné, aby se právnická osoba zprostila trestní odpovědnosti, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Připomeňme, že se dosud mohla společnost zprostit trestní odpovědnosti za trestný čin tímto způsobem pouze v případě jeho spáchání některým zaměstnancem společnosti či osobou v obdobném postavení.

Na základě zmiňované změny tedy ještě více nabírají na důležitosti často zmiňované tzv. Criminal Compliance programy, které by firmám pomohly vyhnout se případné trestní odpovědnosti a následným sankcím. Je však třeba upozornit, že nikoli každé opatření, které společnost zavede, bude bráno jako dostačující. Je totiž především třeba, aby šlo o fungující systém ušitý dané společnosti „na míru“. V tomto směru bohužel Česká republika neposkytuje společnostem žádný návod či nezávazná doporučení a pravidla, kterými se firmy mají při zavádění kontrolních nástrojů řídit. Závěrem lze tedy pouze obecně doporučit, aby společnosti přijaly spíše více opatření než méně.

Předchozí texty na téma trestní odpovědnosti právnických osob naleznete zde.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27.2.2017
Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Ing. Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…Více
Zdroje