Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Jean-Francois Ott pro Patria.cz: Mým snem je vybudovat univerzitní kampus v Bubnech

Jean-Francois Ott pro Patria.cz: Mým snem je vybudovat univerzitní kampus v Bubnech

27.09.2012 17:50
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Tuzemský realitní trh má již za sebou odraz od svého dna u pronájmů i komerčního developmentu a ceny rezidenčních nemovitostí se přiblížily samotnému limitu nákladů na jejich výstavbu. Praha, po boku Berlína a Varšavy patří k nejstabilnějším realitním trhům s potenciálem plynulého růstu. Přes stále přísné požadavky bank a obavu lidí v nejisté době přijímat zásadní dlouhodobá rozhodnutí, kam patří i bydlení, vidíme určité oteplení, říká mimo jiné v rozhovoru pro Patria.cz šéf realitní skupiny Orco Jean-Francois Ott po dokončení klíčové fáze směny dluhu, přes kterou vede cesta ke snížení zadlužení společnosti až ke 45 procentům LTV a rozvázání rukou pro rozjezd realitních projektů. Orco podle Otta letos směřuje k celoročním tržbám kolem 270 milionů eur. Za osobní srdcovku pak šéf Orka označil vybudování univerzitního kampusu v pražských Bubnech.

Patria.cz: Zdravé finance a zdravé trhy pro podnikání jsou mezi faktory klíčovými pro úspěch každé firmy, Orco nevyjímaje. Začněme u financí. Spolu s výsledky za polovinu roku jste oznámili získání souhlasu regulátora CSSF s prospektem uvedení 64,5 milionu akcií na trhy v Paříži, Praze a Varšavě a transakci následně provedli, i souhlasu s uvedením poukázek až do objemu 75,2 milionu eur. Je to klíčový moment, který završuje celou směnu dluhu v rámci skupiny Orco i Orco Germany a rozváže firmě ruce k tomu, aby se soustředila na jádro svého podnikání a rozvoj projektů? Jaká jsou Vaše reálná očekávání pro poměr zadlužení skupiny na konci procesu?

Vydáním poslední tranše akcií a jejich swapem za původní dluhopisy jsme završili proces restrukturalizace na úrovni skupiny Orco jako holdingu. Nyní se můžeme znovu plně soustředit na realitní byznys na úrovni jednotlivých projektových společností. Zadlužení skupiny, vyjádřené poměrem loan to value (LTV), jsme dokázali postupně snížit na 50 procent a proces bude pokračovat zhruba k úrovni 45 procent LTV.

Patria.cz: Oznámili jste zajištění zhruba 95 procent potřeby refinancování pro projekt GSG portfolia v Berlíně, další zdroje i pro něj má přinést prodej Sky Office v Düsseldorfu. Znamená úspěšná dohoda s bankami postupný posun v jejich vstřícnosti k financování realitních projektů, nebo je Orco spíše šťastnou výjimkou? Proč právě GSG je vaším „černým koněm“?

Získávání bankovního financování pro nové akvizice i rozvoj stávajících projektů zůstává v celém regionu stále značnou výzvou. Pokud jde o samotné portfolio Orka v Berlíně, nechtěl bych generalizovat. GSG představuje zhruba 800 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a to od kvalitního průměru až po skutečně špičkové kanceláře, a to ve východní i západní části Berlína. Jde o portfolio velmi specifické svým rozsahem, svou skladbou a mixem jednotlivých typů prostor, variabilitou na straně jedné a přitom zároveň homogenitou na druhé. Samotný Berlín je strategický svou pozicí hlavního města největší ekonomiky v Evropě. Dochází v něm k postupnému rozvoji public jobs s příznivým vlivem jednak na stabilizaci města jako takového, ale také s vlivem na růst poptávky jak po kancelářských plochách, tak po možnostech k bydlení. Mimo toto se Berlín intenzivně stává například evropským centrem e-byznysu, opět se spojenou poptávkou po podnikatelských i obytných prostorách. Pokud jde o projekt Sky Office v Düsseldorfu, proces jeho prodeje probíhá.

Patria.cz: Německé projekty celkově jsou stěžejní části Vašeho podnikání, zároveň v současném nesnadném investičním prostředí začíná být investory německý realitní trh označován za nový „bezpečný ráj“ díky (relativně) příznivému vývoji ekonomiky, stabilně rostoucím cenám realit i nízkým hypotékám. Co podle vás stojí za stabilitou německého realitního trhu, jaká jsou Vaše očekávání pro jeho vývoj? Očekáváte právě od Německa zásadní posílení Vašich finančních výsledků?

Německo jako jedna z nejsilnějších světových ekonomik vůbec vykazuje velmi stabilní fundamenty poptávky po bydlení. Disponuje exportní silou jak dovnitř eurozóny, tak i na trhy mimo ni. Je to země se stabilitou cen na trhu nemovitostí, zejména v Berlíně, kde je situována většina našich aktiv v zemi. Od německého realitního trhu očekáváme značný potenciál a postupný stabilní růst.

Patria.cz: Banky (například Deutsche Bank) ve svých analytických zprávách předpovídají nejrychlejší růst cen realit v centrech nad 500 tisíc obyvatel. Soustředění na Berlín, Prahu, Varšavu dlouhodobě akcentujete ve Vaší strategii. Vidíte právě zde nejvýraznější zlepšování trhu a příležitosti? Jak je to se stabilizací či zlepšováním přístupu k financím na straně vašich privátních i korporátních klientů, když na druhé straně právě například neschopnost získat hypotéku na 80 či dokonce 100 procent nemovitosti je jmenována mezi faktory, které umožňují německým cenám domů stabilitu.

Naši strategii jsme formulovali s prioritním zaměřením na hlavní města v regionu střední Evropy. Tato tři – tedy Berlín, Prahu a Varšavu – vnímáme jako nejstabilnější s růstovým potenciálem. Hypotéky pro soukromé kupce bytů či domů jsou jim dostupné v místních měnách na úrovní 80 procent investice. Stranu poptávky dle mého názoru limitují v současnosti zejména dva faktory: Banky uvolnění financí zkoumají déle a podrobněji a mají nastavena přísnější kritéria na posouzení solventnosti žadatele o financování. A samotní lidé, v současném obtížném ekonomickém období, nejsou ochotni k přijímání dlouhodobých rozhodnutí.

Tato situace je na jedné straně omezením pro development, rozvoj nových projektů. Na druhé pomáhá na trhu vyrovnávat nabídku a poptávku, trh jako takový stabilizuje. Banky stále zájemce důsledně prověřují, obávají se jejich selhání a nechtějí se samy stát vlastníky nemovitostí, na které půjčily. Ochota poskytovat finance tu ale je a snad můžeme hovořit o její vyšší míře zejména u projektů s vlastními prostředky a spolufinancováním. Banky dle mého názoru chápou začarovaný kruh, kdy pokud zastaví tok financí na realitní trh, jeho situace se výrazně zhorší a s ní i postavení jich samotných.

Patria.cz: Pojďme k tuzemskému českému trhu. Dostupné analýzy hovoří o meziročním útlumu komerčních nájmů, možném dalším poklesu obsazenosti. Smíšené signály o prodejích vysílá trh bydlení. České banky přitom hovoří o tempu růstu hypotečního úvěrování citelně nad průměrem trhu. Je Vaším pohledem český realitní trh již na vzestupu? U jakého typu projektů v poměru cena/kvalita očekáváte největší zájem v komerčním i rezidenčním segmentu?

V objemech nových hypoték, které reportují banky na českém trhu, je z velké části zastoupeno refinancování. Jsme přesvědčeni, že ceny na českém realitním trhu se již odrazily od svého dna a to jak u pronájmů, tak u komerčního developmentu. Ceny rezidenčních nemovitostí se pak podle našeho mínění přiblížily samotnému limitu nákladů na jejich výstavbu.

Český realitní trh vnímáme jako poměrně stabilizovaný na straně developerů i na straně klientů. Očekáváme jeho další postupný růst, který souvisí s přirozeným rozvojem na straně klientů, růstem jejich podnikání a souvisejících potřeb. Vedle toho na trhu je a bude pokračovat směr úspor a zvyšování efektivnosti. To se týká například slučování vícero dosavadních sídel do jedné nové moderní budovy na straně soukromých firem i podobný proces, související s úsporou nákladů i přístupností, na straně orgánů státních úřadů a samosprávy.

Patria.cz: Rozsahově dominantním českým projektem je rozvoj území Bubny. Dění v rámci něj se nejprve posunulo vstupem Unibail Rodamco, květen 2012 pak přinesl první změny územního plánu, potřebné pro projekt. V minulém týdnu zastupitelstvo hlavního města Prahy odsunulo projednávání změn v územním plánu, týkajících se projektu, na říjen. Jaké jsou další očekávané milníky projektu?

Rada města otevřela cestu změně územního plánu do konce roku 2013. Navazující dokumenty až do fáze stavebních povolení bychom chtěli vyřídit do roku 2015 a bezprostředně poté zahájit stavební práce. Dokončení prvních projektů revitalizace a rozvoje tohoto území je plánováno na rok 2017.

Věříme, že na říjnovém jednání členové zastupitelstva potvrdí předešlé rozhodnutí rady hlavního města a umožní tak přestavbu železničního nádraží v Bubnech. Zároveň tímto rozhodnutím dle našeho názoru zamezí obavě z případných problémů, které by mohly vzniknout neřešením dané situace a vést k nekoncepčnímu rozvoji zmíněného území. Věříme v tomto směru ve zodpovědnost zastupitelů.

Naším záměrem v Bubnech je smíšené využití pozemku. Společně s městskou radou na území plánujeme výstavbu bytů, kanceláří, obchodů, zdravotnických zařízení a jednáme o využití části tohoto území pro účely kampusu vysoké školy a pro kulturní události. Součástí projektu je i moderní vlakový přestupní terminál na Vltavské a velké množství zeleně. Navrhovaný koncept přinese oživení celé čtvrti svými jedinečnými projekty, rozsáhlou zelení a také lepším propojením Letné a Holešovic.

Patria.cz: Projekt Mezihoří jste jmenovali jako jeden z těch, které přinesou tržby bez výrazné zátěže na vlastní hotovostní zdroje skupiny. Hovoříte o dalších takových projektech zejména v Berlíně. Je to strategie skupiny Orco, jak postupně ulevovat dluhové zátěži a koncentrovat (a posilovat) vlastní zdroje na klíčové projekty?

Ano. Chceme rozhýbat kapitál vložený v minulosti do pozemků, zahájit projekty, které již mají získáno stavební povolení, zvažovat joint venture pro jejich rozvoj, případně některé z nich odprodat.

Patria.cz: Ve vícero posledních čtvrtletích je ve výsledcích Orca patrný růst tržeb v hotelovém segmentu. Jsou již všechny potíže projektu Suncani Hvar zažehnány? Jaký očekáváte další vývoj v tomto segmentu?

Naše hotelové portfolio produkuje stabilní výnosy, které mírně překonávají situaci celého trhu. Na projektu rozvoje turistických hotelů na chorvatském ostrově Suncani Hvar bychom rádi demonstrovali naši vizi. Pro Orco tyto hotely v posledních třech letech generují opakovaně rostoucí tržby. Pro samotný ostrov naše investice znamenaly a znamenají proměnu průměrného či podprůměrného ve velmi kvalitní hotelové zázemí, které na ostrov přivedlo zcela novou turistickou klientelu z Brazílie, Spojených států či Velké Británie. Ta na ostrov přinesla peníze v podobě vyšších útrat i nároků na využití souvisejících služeb této klientely, rozvoj pracovních míst i celkové prodloužení turistické sezóny, která je hlavním zdrojem jeho příjmů.

Patria.cz: Ve výsledcích skupiny Orco jsme nezaznamenali výhled pro hlavní ukazatele, například tržby. Poskytnete investorům nějakou indikaci očekávaného hospodaření pro blízká čtvrtletí?

Celkové příjmy skupiny za celý rok 2012 očekáváme kolem úrovně 270 milionů eur.

Patria.cz: Máte nějakou „srdcovku“ - realitní projekt, který byste chtěl, aby Orco někdy v budoucnu zrealizovalo? Pokud ano, prozradíte?

Osobně velmi věřím v rozvoj hlavních center, hlavních měst, a dalších prestižních lokalit, do kterých developer může vnést inovativní myšlenku, která do takového území pasuje svými parametry a pozvedne jej na vyšší kvalitativní úroveň. Jsou to projekty obdobné našim dnešním Zlota 44 ve Varšavě, Leipziger Platz, projekt Vaci 1 v Budapešti.

Je to projekt rozvoje území Bubny v Praze. Pro mne osobně stojí na nejvyšším místě investice do budoucnosti a to je vzdělání. Ptáte-li se mne, který projekt bych v budoucnu opravdu velmi rád uskutečnil, a činím na cestě za ním konkrétní kroky, je to výstavba univerzitního kampusu právě v rámci rozvoje území v pražských Bubnech. 

Jean-Francois Ott
 

Jean-François Ott (*1965) založil Orco Property Group S.A. v roce 1991 a je CEO a předsedou představenstva. V průběhu své kariéry pracoval nejprve 18 měsíců v Jižní Koreji pro francouzskou skupinu Framatome, než nastoupil jako obchodník s deriváty v Paříži. Je zodpovědný za strategii Orka na úrovni skupiny, business development a finance skupiny, za vztahy s bankami a investory.

Jean-Francois Ott má téměř 20 let zkušeností v realitním byznysu ve střední Evropě. Orco založil a první kancelářskou nemovitost v Praze koupil ve svých 26 letech. Díky neustálému pohybu mezi středoevropskými metropolemi je Ott úzce spjat s jednotlivými trhy a zodpovídal za zakládání poboček skupiny Orco v Budapešti, Varšavě, Bratislavě a Moskvě. Doposud stál za rozvojem zhruba stovky projektů, aktivit v oblasti rezidenčních nemovitostí a luxusních hotelů.


Váš názor
 •  
  01.10.2012 8:54

  Pan Ott by měl přestat pít alkoholické nápoje. Z univerzitního kampusu má užitek pouze nějaké konzorcium. Jinak dosud ze studentů má profit celá Praha. Kampus je ekonomický nesmysl. Pane Ott, až přestanete pít, vězte, že Česko nepotřebuje vysokoškoláky , ale pořádné řemeslníky. Neboť nám starnou a mladí nechtějí pracovat, ale studovat. Za 20 let nám nebude mít kdo opravit vodovod atd.
  Jezdec.
  •  
   01.10.2012 9:07

   Z ekonomického hlediska je mnohem lepší, aby ze studentů měla užitek celá Praha.Pokud z toho bude mít užitek pouze Orco, odvede své peníze někam na Pannenské ostrovy a nebude to malá částka. Je to miliarda k miliardě a v rozpočtu potom schází 180 miliard. Co je to za investici ??? Mnohem zajímavější investice je když se opraví domy v Praze. Když se projdete po Praze min. 30 % domů potřebuje opravit . Velké procento domů zeje prázdnotou a on se bude stavět kampus ???
   Jezdec.
 • Vlezle otazky, reklama ma byt označenae
  29.09.2012 18:49

  1) 55tis/m2 (V Mezihoří) není rozhodně "ceny rezidenčních nemovitostí se přiblížily samotnému limitu nákladů na jejich výstavbu" - pořizovací cena stavební firmy je cca 8tis/m3 - včetně financování 2) kanceláře - kdo je ještě chce ??? 3) "tempu růstu hypotečního úvěrování citelně nad průměrem trhu" - toto šílené tempo se jmenuje: hledám hypo, kde nezaplatím 2,5x půjčené 4) Bubny - 4a - populace dnešních 8-12ti letých, 4b - postup stavebních úředníčků a politické šarvátky v Praze 5) holely v Chorvatsku - kdo by jezdil do hotelu, když tam neumí vařit - to jsou leda tak ubytovny pro cestáře. Pan Ott silně "mlží" aby uklidnil hejly, autor hovoru mu vzorně nahrává
  oldold
 • rusům se smějeme jak hlastaj ale
  28.09.2012 7:19

  Heger také připomenul, že Češi jsou ve spotřebě alkoholu 4. na světě. Podle propočtů rezortu také převažují náklady státu způsobené pitím alkoholu nad jeho příjmy ze spotřební daně. Ministerstvo se chce v budoucnu výrazně zaměřit především na nalévání alkoholu dětem............to že se po chlastu blbne o tom ví a zná už každé malé dítě. Kdy už to konečně dojde i dospělým. Najdou se i takový co jsou na to 4. místo hrdý.
  Příhoda
 • Sen
  27.09.2012 18:28

  Snem možná většiny akcionářů je, zbavit se navždy akcií ORCO alespoň beze ztrát :-)
  oh171
  • Re: Sen
   27.09.2012 18:32

   ale pokud někdo má takový sen ještě dnes, není již dávno akcionářem , ale zoufalcem chyceným do vlastních i orco-ottových tenat, že ?
   AMN
   • AMN
    27.09.2012 19:15

    Tomu chlápkovi je to vidět na očích. Pochopil včas, že v Česku jsou lidi nachystaní se oškubat. A ještě dělá machra. V USA by už za podvod na akcionářích seděl za katrem .
    Jesse
    • Re: AMN
     27.09.2012 19:22

     Opravný termín maturit nezvládlo 38 procent žáků. Nejhorší situace byla v matematice, kde neuspělo 55 procent studentů. Ve středu o tom informoval mluvčí Cermatu Petr Habáň.
     TR775
     • TR775
      27.09.2012 19:32

      I na tuto souvislost jsem zrovna myslel. Ale těch jiných je také dost. Třeba nepochopitelná důvěra a nezvládat logiku věci... Na ORCO mimo jiné skočili i zdatní matematici :-))
      Jesse
      • Re: TR775
       28.09.2012 17:54

       jenze logika a matematika jsou dve rozlisne vedy. Matematika se drzi cisel ale na logiku musis i myslet a za tim zde mnoho pokulhava. I ten nejlepsi matematik se da ozrat pacokovanym rumem. Tam mu sebelepsi reseni adiabatickych funkci nebo intgral nepomuze. A na bazaru oskube i blbecek vysokoskolskeho profesora
       realbull
Aktuální komentáře
27.09.2021
17:32Růst výnosů doléhá na techy, akciový optimismus odpoledne polevil  
17:20Zisky daleko před produktem a FedEx indikátor dalšího vývoje cyklu
17:12Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun
15:29Německá inflace se bude držet nad 2 % asi až do poloviny příštího roku, předpovídá Bundesbanka
15:25Damodaran: Investice do „dobrých“ firem? Jen pomalu
15:10Nedostatek elektřiny v Číně zavírá továrny, analytici zhoršují výhledy růstu
15:05Raiffeisenbank a.s.: Oznámení o výsledcích ze schůze vlastníků dluhopisů
14:55Až 90 procent čerpacích stanic ve velkých britských městech nemá palivo
13:55Ruské a čínské firmy se nebudou moci zúčastnit stavby Dukovan, zákon podepsal prezident
13:23Týdenní výhled: Dlouhé sestavování vlády v Německu, sazby ČNB porostou rovnou o 50 bodů  
12:51Bloomberg: Evropská energetická krize se rozšiřuje i do zbytku světa
12:11Čínská ropná firma CNOOC plánuje vstup na burzu v Šanghaji
12:09Akcie a výnosy rostou. Německé volby přijaty kladně  
11:24RMS Mezzanine, a.s.: Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti za 1. pololetí roku 2021
10:52Čeká Evropu tuhá zima? Zamrznutí dodávek ruského plynu se může protáhnout až do listopadu
9:11Rozbřesk: Vzkaz německého voliče: rudo-zelená koalice nebude
8:56Evropa je nastavena na rally. Rudo-zeleno v Německu nebude, výsledek voleb ale snadný není  
8:18S Merkelovou odchází i síla CDU/CSU. Německé volby vyhráli sociální demokraté
6:04Najít směr na současných trzích není tak těžké, říká expertka BofA. Jaká je její strategie?
26.09.2021
8:56Víkendář: U dlouhých hodin v práci skutečně platí, že méně je více

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
IHS Markit Ltd (08/21 Q3, Bef-mkt)
Micron Technology Inc (08/21 Q4, Aft-mkt)
14:30USA - Bilance zahr. obchodu, předb., mld. USD
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board