Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Zákony vyrazily na pomoc osobním údajům. Co přesně se mění?

Zákony vyrazily na pomoc osobním údajům. Co přesně se mění?

14.03.2012
Nové povinnosti pro poskytovatele internetového připojení či mobilní operátory, zpřísnění podmínek šíření spamů nebo změny ve sporech ohledně zpracování osobních údajů. To vše přinesly v uplynulé době novely několika zákonů. V čem je situace oproti dřívějšku jiná?

Poskytovatelé internetového připojení, mobilní operátoři i jiní podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací by neměli pustit ze zřetele zákon o elektronických komunikacích, který jim ukládá povinnost oznamovat bez zbytečného odkladu porušení ochrany osobních údajů (tzv. data breaches) Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). V oznámení musí tito podnikatelé uvést, jaké důsledky porušení ochrany mělo a jaká opatření navrhli, případně už přijali, aby již nedocházelo k dalšímu odcizení dat.

Ve zvlášť závažných případech nebo pokud to požaduje ÚOOÚ, musí poskytovatel informovat rovněž toho, jehož ochrana osobních údajů byla narušena. Má také povinnost vést o všech porušeních ochrany osobních údajů přehled. V případě, že tak neučiní, může poskytovateli za určitých okolností uložit ÚOOÚ pokutu až do výše 10 milionů korun.

Úřad pro ochranu osobních údajů zřídil na svých webových stránkách novou rubriku (blíže zde), která poskytovatelům nabízí bližší informace, kdy a jak mají porušení ochrany osobních údajů ÚOHS i subjektům údajů hlásit. Na stránkách je mimo základních informací i elektronický formulář, podle kterého je možné při oznamování postupovat.

Pokuta za spam i pro lidi, nejen pro firmy

Novelizován byl i zákon o některých službách informační společnosti, jehož účelem je především omezit rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (blíže v článku Kdy je spam legální?). Od nového roku mohou být za šíření spamů potrestání i lidé (nejen společnosti), a to pokutou až do výše 100 tisíc korun. Nově se zjednodušila, a tím i zpřesnila definice obchodního sdělení, kterým se teď rozumí všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku.

Postih je naopak nově omezen na rozesílání obchodních sdělení, které je hromadné nebo opakované. To má napomoci efektivní kontrole, jelikož ÚOOÚ už nebude muset řešit i pouhé jedno zaslání nevyžádaného obchodního sdělení. Za zmínku stojí i to, že poskytovatelé elektronických komunikací mohou nově sami podat soudní žalobu ve jménu svých zákazníků.

Novelizován byl i zákon o ochraně osobních údajů, v němž se změnila úprava zpracování podnětů a stížností na zpracování osobních údajů. Předchozí úprava nutila ÚOOÚ k projednávání řady soukromoprávních sporů a žádostí o odškodnění v oblasti ochrany soukromí, čímž tento úřad suploval postavení soudu. Tato příslušnost byla odstraněna, zůstala však nedotčena příslušnost ÚOOÚ k prověření stížností občanů na neoprávněné zpracování či k řešení neshod se správcem kvůli požadované nápravě zpracování údajů.

Zmizí rodná čísla?

Na půdě ÚOOÚ v této době rovněž vrcholí příprava pro spuštění Informačního systému ORG ( tzv. převodníku identifikátorů), který by měl plně fungovat od začátku července tohoto roku. Má jít o systém, který zabezpečí ochranu osobních údajů v celém systému základních registrů. Fyzické osoby budou nově při komunikaci mezi veřejnými orgány rozeznávány pomocí číselných identifikátorů. Nebude to však znamenat zánik rodných čísel, ta zůstávají nadále v platnosti, pouze je tyto orgány nebudou využívat pro zmíněnou identifikaci.

Princip bude takový, že různé orgány budou mít pro tutéž fyzickou osobu různé identifikátory (jeden člověk bude mít několik identifikátorů). Jediným místem, kde budou všechny najednou uloženy, bude právě Informační systém ORG na půdě ÚOOÚ. Ten ale zároveň nebude žádné další údaje o fyzických osobách obsahovat, čímž by měly být jejich údaje chráněny.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje