Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy|Trhy & finance
Úrazové pojištění zaměstnanců, verze 2.0

Úrazové pojištění zaměstnanců, verze 2.0

20.11.2012
S nadsázkou si dovolím konstatovat, že brzy poté, co jsme si připomněli jednu z méně šťastných přelomových událostí lidstva, se na ministerstvu práce a sociálních věcí chystá jiná revoluční změna. Plány ministerských úředníků směřují k 1. lednu 2014, kdy se má uskutečnit převrat v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců.

Jak se zdá, osud zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců s datem výroby 2006 je skutečně zpečetěn. Senát sice lpí na již tradičním posunu jeho účinnosti, patrně doufaje v jeho resuscitaci. Obavy, že „zákon o zrušení zákona“ Parlamentem neprojde, však nejspíše nejsou důvodné. Již proto ne, že poměrně horlivé diskuse v mezidobí vzbudila zbrusu nová koncepce úrazového pojištění, se kterou na poslední chvíli přispěchal odstoupivší ministr práce a sociálních věcí.

Jak to má vypadat?

Leitmotivem připravovaného zákona má být uvolnění pojistného trhu a přechod ze současného průběžného systému na běžný kapitálový princip. Oproti dnešnímu stavu, kdy zdraví svých zaměstnanců lze pojistit výlučně u dvou dominantních komerčních pojišťoven, bude možná otevřená volba pojišťovacího ústavu. S nadějí proto očekávejme standardy běžného konkurenčního prostředí, které může postupně generovat výhody jednak pro klienty – zaměstnavatele, jednak i pro samotné zaměstnance. Nastavená pravidla mají totiž motivovat firmy, aby přijímaly a dodržovaly opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na mysli mám konkrétně slevy, případně přirážky na pojistném (tzv. bonusy a malusy), se kterými nástin novely výslovně počítá. Pro ty, co nemají v této oblasti zrovna čisté svědomí, je dobrou zprávou plánované pětileté „zmrazení“ současných pojistných plateb.

Navrhovaná podoba v sobě nezapře inspiraci „odzkoušenou“ úpravou povinného ručení. Oba produkty jsou koncipovány jako zákonná pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou specifickým subjektům. Proto pochopitelně bylo povinné ručení tvůrcům záměru předobrazem i v dalších směrech. Předvídána je kupříkladu obdoba zastřešující kanceláře pojistitelů a garančního fondu pojišťoven. Nově bude připuštěna dohoda o jednorázovém odbytném budoucích nároků zaměstnance. Zákon nebude oproti platné úpravě bránit rozšíření pojistného krytí i na náhradu nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti.

Ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů bezpochyby přispěje zakotvení přímého nároku poškozeného zaměstnance vůči pojišťovně. Zaměstnancům bude také svědčit zcela nová forma náhrady - příspěvek na rehabilitaci. K tíži firem se naopak předpokládá jejich spoluúčast na způsobené škodě na principu tzv. integrální franšízy. To znamená, že škody v rámci sjednaného limitu (maximálně však deset tisíc korun) má hradit zaměstnavatel výlučně ze svého.

Na existujících nárocích se zřejmě nic nezmění

 

Předložený návrh nehledí jen do budoucna, ale nastiňuje i odpověď, v jakém režimu se bude odškodňovat škoda, která nastala do přijetí inovovaného systému. Záměr vychází z předpokladu, že vůči poškozeným zaměstnancům se zásadně nic nezmění. Pojišťovna, která jim náhradu dnes vyplácí, jim bude platit i nadále. Pro firmy to však nemá znamenat dvojí platbu pojistného, neboť návrh deklaruje, že stát se o výplatu o tzv. starých škod „postará“ sám.

Na závěr nezbývá než doufat, že vedle svých nesporných výhod, které transformovaný model úrazového pojištění přinese, neposkytne současně prostor pro některé z řady populárních neřestí povinného ručení. Pevně proto věřme, že připravovaný zákon žádaným způsobem vymezí rozsah pojistných rizik a spory o výši odškodnění budou výjimkou než pravidlem.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje