Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor

Viktor Zelinka

  • Společnost: KSB
  • Pozice:
Zelinka Viktor, KŠB

Všechny články autora
K výpočtu výše peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky
04.12.2018 14:27
Byla-li sjednána konkurenční doložka je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnanci za její dodržení přiměřené peněžit...
Promlčení práva na dlužné odstupné při skončení pracovního poměru
29.10.2018 9:37
Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele...
24.09.2018 10:35
V případě neplatně podané výpovědi má zaměstnavatel právo na vrácení vyplaceného odstupného. I toto právo podléhá promlčení. Nejvyšší soud n...
I nepatrné porušení pracovních povinností může vést k výpovědi
09.10.2017 6:12
Jedním z případů, kdy zaměstnavatel může se svým zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní poměr, je dle Zákoníku práce porušení pracovníc...
Když ani týdenní absence v práci na vyhazov nestačí
31.07.2017 5:38
V případě neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci má zaměstnavatel právo se s ním jednostranně rozloučit. Takzvaně „na hodinu“ ho však ...
Jste nespokojeni se svým zaměstnancem? Jeho místo kvůli tomu nerušte!
28.11.2016 5:16
Přijímaný zaměstnanec měl ve firmě obsadit nově zřizovaný manažerský post. Jelikož však nesplnil původní očekávání o svých kvalitách, zaměst...
Co se zamilovaným zaměstnancem?
22.08.2016 5:23
Léto, jak známo, bývá obdobím seznamování a prázdninových lásek. Milostná vzplanutí se pochopitelně nevyhýbají ani pracovištím. Románky mezi...
Nekontrolujete adresy svých zaměstnanců, může se vám to vymstít
18.04.2016 5:50
Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnanc...
Nedodržení firemního dress code jako důvod k výpovědi
28.03.2016 5:30
Nezřídka firmy přikazují svým zaměstnancům, aby při práci nosili povinný oděv. Ať už jde o služební stejnokroje jako výraz podnikové přísluš...
Není zákaz konkurence jako zákaz konkurence aneb co se hodí znát zaměstnancům i zaměstnavatelům
29.02.2016 5:30
Zákaz konkurenčního jednání zaměstnance vůči zaměstnavateli je upraven v rámci zákoníku práce ve dvojí podobě. Jednak po dobu trvání pracovn...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje