Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor
Mgr. Lucie Kačerová

Mgr. Lucie Kačerová

  • Společnost: KŠB
  • Pozice: advokátní koncipientka Kocián Šolc Balaštík
Lucie Kačerová je advokátní koncipientkou Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií strávila semestr na University College Cork. Lucie se pravidelně věnuje publikační činnosti na Patria.cz.

Všechny články autora
Výběr rozhodce jednou stranou sporu - kdy ano a kdy už ne?
15.05.2017 5:43
Součástí smlouvy bývá často dohoda stran, že jejich případné budoucí spory týkající se této smlouvy budou řešit rozhodci v rozhodčím řízení ...
Kdo má pravomoc ve sporech z nároku na vrácení DPH zahraniční fyzické osobě?
11.07.2016 5:45
Zahraniční občan (fyzická osoba) s místem pobytu mimo území Evropské unie, který v tuzemsku nakoupí zboží, má za určitých podmínek nárok na ...
Podle jakého zákona vám náleží úrok z neoprávněného jednání správce daně?
12.10.2015 5:30
Daňový řád nabyl účinnosti už 1. ledna. 2011. Do dnešního dne však probíhají řízení, ve kterých se postupuje podle tzv. „předchůdce“ daňové...
Finanční správa jako nejlepší spořitelna?
25.06.2015 5:30
V srpnu 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, které učinilo přítrž snahám některých daňových subjektů udělat si z Finanční správy tov...
Důležitý zájem v návrhu na vyloučení člena statutárního orgánu
23.06.2015 5:30
Zákon o obchodních korporacích obsahuje nové ustanovení, podle kterého každý, kdo má na tom důležitý zájem, může u soudu podat návrh na vylo...
Nemovitosti a společné jmění bývalých manželů: Malý průvodce po žalobách
30.04.2015 5:30
Spory o majetek mezi bývalými manžely dnes bohužel nejsou výjimkou. Přitom u nich nemusí být často jasné, jaký právní „nástroj“ má ten který...
Volba cizího právního řádu bez objektivní vazby k zahraničí
16.02.2015 5:30
Jedním z projevů autonomie vůle smluvních stran ve vztazích s mezinárodním prvkem je možnost zvolit si právo, kterým se jejich smlouva bude ...
Exekuce rodinného domu k uspokojení dluhu ve výši několika tisíc korun? Exekutor není neomezeným pánem exekuce
30.10.2014 5:30
Při provádění exekuce musí exekutor vždy zajistit majetek v rozsahu postačujícím k uspokojení nejen vymáhané pohledávky oprávněného s vešker...
Ztráta výhody splátek: Nejvyšší soud se přiklání na stranu věřitelů
06.10.2014 5:30
Není vždy potřeba, aby byl dluh plněn věřiteli vždy vcelku. Dle občanského zákoníku, „starého“, ale i aktuálního nového, si strany mohou sje...
Členové statutárních orgánů by měli myslet na své dědice. Kdy je mohou ohrozit závazky?
29.09.2014 5:30
Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že každý, kdo přijme funkci voleného orgánu, má povinnost vykonávat ji s nezbytnou loajalitou a potř...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje