Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor

Tomáš Zach

  • Společnost: KŠB
  • Pozice: koncipient
Tomáš Zach, KŠB

Všechny články autora
Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k manažerským opčním programům
09.04.2018 5:36
Opční programy jsou v praxi jedním z oblíbených nástrojů, jak motivovat manažery k dosažení co nejlepších hospodářských výsledků společnosti...
Lze valnou hromadu české akciové společnosti konat v zahraničí?
05.06.2017 5:05
Podle zákona o obchodních korporacích se místo, datum a hodina konání valné hromady stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře...
Odpovídá stát za notářské úschovy peněz? Odpověď Vás možná překvapí
23.01.2017 5:00
Notářská úschova peněz je spolu s advokátní a bankovní úschovou peněz velmi často používaný způsob splacení kupní ceny. Kupující odešle na ú...
Musí být podpis na příloze smlouvy o převodu podílu úředně ověřen? Odpověď vás (ne)překvapí
14.03.2016 5:30
Společnost s ručením omezeným je z mnohých důvodů nejrozšířenější formou obchodní společnosti vůbec, a to nejen v České republice. V roce 20...
K výkladovým nejasnostem postoupení smlouvy
17.08.2015 5:30
Možnost postoupit jediným právním jednáním celou smlouvu, tj. všechna práva a povinnosti spojená s postavením smluvní strany, je v českém pr...
Nákupy za hubičku na eBay: Dají se považovat za „neúměrné zkrácení“?
16.07.2015 5:30
Jedním z právních institutů, který přinesl do českého práva nový občanský zákoník, je i tzv. neúměrné zkrácení. Ten dává straně smlouvy možn...
Vzájemná závislost leasingové a kupní smlouvy: Jak rozhodl Nejvyšší soud?
18.06.2015 5:30
Pořízení auta na leasing se za posledních dvacet pět let stalo jedním z nejběžnějších nástrojů financování obnovy vozového parků domácností ...
Zápis různých druhů podílů s.r.o. do obchodního rejstříku se už prosazuje i v praxi
21.05.2015 5:30
Rekodifikace přinesla do práva obchodních společností nejednu novinku. Jednou z nich je i možnost společníků společnosti s ručením omezeným ...
Kdy je dotaz akcionáře na valné hromadě šikanózní?
18.05.2015 5:30
Právo akcionáře na vysvětlení na valné hromadě patří k jeho základním nemajetkovým právům vůči akciové společnosti. Jako každé právo má však...
Může být výpověď daná obéznímu zaměstnanci diskriminační?
02.04.2015 5:30
Ochrana zaměstnanců při přístupu k zaměstnání a před jeho neoprávněným ukončením z diskriminačních důvodů je dlouhodobým pilířem evropského ...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje