Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor

Hana Dejlová

  • Společnost: KSB
  • Pozice:
Dejlová Hana, KŠB

Všechny články autora
Doba nájmu aneb není rok jako rok
11.12.2014 5:30
I podle nového občanského zákoníku může být nájem sjednán jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Ve druhém z uvedených případů musí str...
Co si vlastně pronajímám?
01.12.2014 5:30
Dostatečně určité a srozumitelné vymezení předmětu nájmu je jednou ze základních podmínek, kterou musí nájemní smlouva splňovat. U movitých ...
Prohlídka prostor firmy antimonopolními úředníky bez předchozího souhlasu soudu či účinné následné soudní kontroly je protiprávní
27.10.2014 5:30
Na začátku října vydal Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozsudek, který – ač se týkal české společnosti – může mít dopady i na další ev...
Nájem či pacht, toť otázka!
20.10.2014 5:30
Ačkoliv odůvodňovali autoři nového občanského zákoníku jeho potřebu nutností modernizovat naše občanské právo a přiblížit je více současné d...
Čím se proboha řídí má smlouva?!
09.10.2014 5:30
S ohledem na ne zcela šťastně koncipované přechodné ustanovení nového občanského zákoníku týkajícího se nájmů může uvedený výkřik splynout z...
Vydržení obchodního podílu: nejistota s dobrým koncem
17.01.2012 7:00
Lze obchodní podíl vydržet? A pokud ano, jedná se o věc movitou, či nemovitou? Tyto a podobné otázky trápily společníky s.r.o. i advokáty po...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje