Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Novelou zákoníku práce krok za krokem: Znáte tu nejzajímavější část?

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Znáte tu nejzajímavější část?

10.02.2012
V patnácté části pracovněprávního seriálu nás čeká neuvěřitelné: vyhřátý bělostný písek, uspávající chřestění palmových listů, konejšivé, šumějící moře pod velmi, velmi rozpáleným tropickým sluncem… Budeme totiž řešit – dovolenou! Jistěže na zotavenou, a jistěže proto, že novela zákoníku práce pozměnila pravidla jejího čerpání.

Již samotné vědomí, že existuje něco, jako je dovolená na zotavenou, je léčivé. Zopakování základních pravidel jejího čerpání bude psychicky jistě velmi posilující. Zaměstnanci náleží dovolená na zotavenou v minimální výměře 4 týdnů v kalendářním roce. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel s přihlédnutím k provozním možnostem, nicméně dohoda obou stran je preferována všude tam, kde to je reálně možné.

Obecně bylo veřejnosti dlouho známo, že existuje jakési pravidlo určující nejzazší čerpání dovolené a další omezení, pokud jde o její převod do dalšího roku. Do konce roku 2011 skutečně platilo, že zaměstnavatel musí určit čerpání tak, aby zaměstnanec dovolenou vyčerpal ve výjimečných případech nejpozději do konce roku následujícího po roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Pokud zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené do 31.10. takového následujícího roku, považoval se první pracovní den po marném uplynutí této lhůty za den nástupu na dovolenou. Nárok na dovolenou v zákonném rozsahu propadal, pokud zaměstnanec dovolenou nenastoupil.

Nová pravidla čerpání dovolené

Základní zásada zůstává jednoduchá: zaměstnavatelé musí určit dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal zásadně v aktuálním roce, a to i kdyby mu nárok na dovolenou v rozsahu 4 týdnů nevznikl.

Novela zkracuje lhůtu, ve které musí zaměstnavatel čerpání loňské dovolené určit, a to do 30.6. následujícího roku. Po tomto datu je zaměstnanec oprávněn si čerpání této dovolené stanovit sám, což dříve možné nebylo (zákon poměrně nešťastným způsobem určoval den nástupu dovolené bez ohledu na to, zda zaměstnanec dovolenou nastoupil či nenastoupil). Čerpání dovolené musí zaměstnanec oznámit 14 dní před plánovaným dnem nástupu na dovolenou.

Další novinkou je pravidlo, podle kterého nevyčerpaná dovolená nepropadá práce neschopným zaměstnancům. Za celkovou nevyčerpanou dovolenou náhrada mzdy nebo platu nenáleží bez ohledu na to, jestli se jedná o zákonnou nebo další sjednanou dovolenou. Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje výlučně v případě ukončení pracovního poměru.

Bude výsledkem více odpočinku?

Cílem novely bylo další posunutí pravidel směrem k zajištění skutečného čerpání dovolené namísto finanční náhrady při jejím nečerpání. Též byl odstraněn nedůvodný postih práce neschopných zaměstnanců, jejichž nečerpaná dovolené mohla propadnout bez jejich zavinění. Že čerpání dovolené má být a bude snazší, potvrzuje i důvodová zpráva. Tak jen si to představte: vyhřátý bělostný písek, uspávající chřestění palmových listů, konejšivé, šumějící moře pod velmi, velmi rozpáleným tropickým sluncem…

Předchozí díly:
1. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem
2. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Základní zásady s otazníkem
3. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Závislá práce
4. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Neplatnost pracovněprávních úkonů
5. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva
6. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zkušební doba
7. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní poměr na dobu určitou
8. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Dočasné přidělení zaměstnance
9. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Nový výpovědní důvod
10. díl - Novelou zákonku práce krok za krokem: Zákaz výpovědi v ochranné době
11. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Odstupňované odstupné
12. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Staronové moderační právo soudu
13. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: dohoda o provedení práce pružnější nebude
14. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: co nového u práce přesčas a rozvrhu pracovní doby


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje