Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
MF: Stát hospodařil v prvním pololetí s přebytkem 1,3 mld. Kč

MF: Stát hospodařil v prvním pololetí s přebytkem 1,3 mld. Kč

02.07.2007 15:45
Autor: 

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2007 činilo 1,3 mld. . Tento relativně pozitivní výsledek je o 6,4 mld. horší než ke konci června loňského roku. V samotném měsíci červnu bylo hospodaření přebytkové o 27,3 mld. (v roce 2006 o 19,8 mld. ), což je ovlivněno zúčtováním daní z příjmů právnických osob za minulý rok. Jejich červnové inkaso činilo 29,0 mld. (v roce 2006 to bylo 32,4 mld. ). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu šesti měsícům (cca 45,7 mld. ) je výsledek lepší o 46,9 mld. . Čerpání výdajů proti jejich rozpočtované výši připadající na šest měsíců (520,4 mld. ) bylo o 38,3 mld. nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo rozpočtu připadajícímu na 1. pololetí roku (474,7 mld. ) o 8,6 mld. .

příjmy 1

Příjmy státního rozpočtu

Za 1. pololetí 2007 činily celkové příjmy státního rozpočtu 483,3 mld. , tj. 50,9 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2006 byly vyšší o 14,5 mld. , tj. o 3,1 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za 1. pololetí letošního roku 245,3 mld. , což představuje 47,4 % rozpočtu, tj. o 3,9 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku. Meziročně se tyto příjmy zvýšily o 2,6 mld. , tj. o 1,1 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Tento nárůst ovlivnily především příjmy z daně z přidané hodnoty (viz dále).

Inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 80,3 mld. naplnilo rozpočtovanou částku ze 49,1 % (loni to bylo 44,9 %). Meziroční růst o 9,9 mld. , tj. o 14,0 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) téměř dvakrát vyšší.

Inkaso spotřebních daní ve výši téměř 56,0 mld. , představuje plnění rozpočtu pouze na 42,6 % (ke konci června 2006 to bylo 55,0 %) a meziroční pokles o 9,4 mld. , tj. o 14,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Meziroční pokles byl výrazně ovlivněn loňskými vysokými příjmy z těchto daní v prvním čtvrtletí, kdy se prodejci předzásobovali. Od 1.4.2006 začala platit zvýšená sazba daně jak u cigaret, tak i u tabáku. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno cca o 9 mld. .

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 53,6 mld. představovaly 49,8 % rozpočtu (loni to bylo 63,0 %) a byly pod úrovní loňského inkasa o 1,9 mld. , tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 46,5 mld. , tj. 47,4 % rozpočtu (loni plnění na 46,9 %), při meziročním růstu o 3,3 mld. , tj. o 7,5 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla téměř 40,0 mld. při plnění rozpočtu na 47,8 % (loni to bylo na 48,8 %) a meziročním růstu o 4,3 mld. , t.j. o 12,2 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3,9 mld. znamená plnění rozpočtu na 40,7 % (loni to bylo 35,3 %) a proti stejném období roku 2006 je nižší o 1,3 mld. , tj. o 25,6 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,7 mld. , což představuje 53,4 % rozpočtu (loni plnění na 53,0 %) a meziroční růst o 0,2 mld. , t.j. o 9,6 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za 1. pololetí 2007 vykázány ve výši 0,7 mld. (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo 3,9 mld. .

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června letošního roku výše 332,1 mld. , což představuje 47,5 % rozpočtu a meziroční růst o 7,9 mld. , tj. o 2,4 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 324,2 mld. , tj. 50,3 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 21,2 mld. , tj. o 7,0 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. ).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 177,1 mld. , což představuje 49,9 % rozpočtu (loni to bylo 47,7 %) a meziroční růst o 16,6 mld. , tj. o 10,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 145,8 mld. , t.j. 49,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,7 mld. , tj. o 10,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše necelých 61,0 mld. , což je 78,5 % rozpočtu (loni to bylo 83,2 %) a o 4,7 mld. , tj. o 7,2 % méně než ke konci června loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 25,9 mld. , což je o 4,2 mld. méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 17,3 mld. (plnění na 28,2 %), tj. o 1,4 mld. více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 3,3 mld. ).

příjmy 2

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 482,0 mld. čerpané za 1. pololetí 2007 představují 46,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 47,9 %), což znamená meziroční nárůst o 20,9 mld. , tj. o 4,5 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,5 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 453,9 mld. , tj. na 47,7 % (loni to bylo 50,3 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 17,1 mld. , tj. o 3,9 %. Rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. , což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory - růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. ). Ke konci 1. pololetí letošního roku bylo vyčerpáno 194,8 mld. , tj. 50,3 % rozpočtu (loni plnění na 53,2 %), při meziročním růstu o 12,2 mld. , tj. o 6,7 %. Z toho na důchody připadlo 145,7 mld. , tj. 50,7 % rozpočtu (loni to bylo na 53,2 %), při meziročním růstu o 5,5 mld. , tj. o 3,9 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 62,7 mld. , což představuje již 50,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,4 mld. , tj. o 5,7 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 40,8 mld. , což je o 1,0 mld. více než v roce 2006 (39,8 mld. ), které zahrnují i finanční prostředky na prázdninové platy učitelů ve výši (3,5 mld. ). Dalších 11,7 mld. představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 23,8 mld. , tj. 50,5 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,5 mld. . Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci 1. pololetí čerpány ve výši 17,1 mld. , tj. 44,7 % rozpočtu, což je o 0,1 mld. méně než bylo ke konci června loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 12,7 mld. , což představuje 42,2 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně pod úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,3 mld. .

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 28,1 mld. , což představuje 31,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 25,7 %), při meziročním růstu o 3,8 mld. .

Zdroj: Ministerstvo financí ČR


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.11.2019
22:02Wall Street před víkendem zelená, Tesla ale -6 %
17:25Pokřivené obrazy
17:13Evropské akcie končí týden ziskově, euro naopak otočilo dolů  
15:35Roman Koděra: Bankovní domy jsou lakmusovým papírkem recese
15:16Kybernetická měna Bitcoin klesla nejníže za šest měsíců
14:39Perly týdne: Tesla s Němci v zádech, největší akciová šílenost roku a u nás Airbnb mimo kontrolu
14:14Euro.cz: SAZKA Group vyplatí Komárkově KKCG dividendu 3,8 mld. Kč
13:29Šéf Bank of America: Spojené státy vážně nepotřebují záporné sazby
13:03Martin Cakl: CD Projekt porazil očekávání na všech finančních metrikách  
11:5520 tisíc projektů za 5 bilionů. Babiš představí Národní investiční plán do Vánoc
11:42Čína revidovala hodnotu loňského HDP směrem vzhůru
11:39Celkový dluh obyvatel ČR vzrostl o 144 miliard na 2,41 bilionu Kč
11:00Tesla představila svůj první pickup, při prezentaci se rozbil
10:48Nové zprávy vyvolávají více pochybností než nadšení, trhy ze současného módu nevytrhnou  
10:24Lagarde: Akomodativní politika byla a je klíčovým pohonem domácí poptávky
9:44ČEZ, a. s. – ČEZ stanovil cenu emise dluhopisů
9:15Média: Do PPF přišel manažer, který má mít na starosti převzetí skupiny CETV
9:06Rozbřesk: Anatomie strachu z krachu americko-čínských jednání
8:54Německo se vyhnulo recesi, Čína se chce s USA domluvit  
8:39Německo se těsně vyhnulo recesi, potvrdili statistici

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - HDP, q/q
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - PMI v průmyslu
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university