Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - video

Korporátní akce a proč jim věnovat pozornost

19.08.2022 17:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Jako korporátní akce se v investiční terminologii označují důležité události v životě firem, který mají zásadní vliv na jejich akcionáře, mohou předznamenat budoucí vývoj ceny akcií, často ovlivňují strukturu společnosti a mají vliv i na její budoucí hospodářské výsledky. Pro investory jsou to tedy zásadní události, které by měli sledovat, a kterým by měli co možná nejlépe rozumět. Většina korporátních akcí se děje na základě rozhodnutí představenstva společnosti, některé jsou následně schvalovány valnou hromadou.ZÁKLADNÍ DĚLENÍ KORPORÁTNÍCH AKCÍ

Korporátní akce se dají rozdělit podle toho, jestli má investor na výběr se dané korporátní akce zúčastnit či se jí účastní povinně z titulu toho, že danou akcii vlastní. Tímto způsobem tedy můžeme korporátní akce dělit na akce mandatorní, mandatorní s volbou a akce dobrovolné.

1. Mandatorní (povinné, nucené)

Jde o korporátní akce, které se stanou, ať už investor chce nebo nechce, a na jejich průběh nemá žádný vliv. Zároveň není vyžadováno, aby na ně jakkoli reagoval. Těmito akcemi jsou zejména:

Hotovostní dividenda (cash dividend) – jedná se o nejčastější korporátní akci. Investorovi je na jeho obchodní účet vyplacena dividenda v hotovosti. 

Distribuce kapitálu (capital distribution) – při této korporátní akci je investorovi do jeho portfolia dle objemu držených cenných papírů vložena hotovost.

Změna obchodního názvu/tickeru/ISINu společnosti – tyto korporátní akce nemají na cenu akcií prakticky žádný vliv a od investorů není vyžadována žádná součinnost. Tato korporátní akce se v portfoliu investora projeví pouze tak, že je původní název cenného papíru nahrazen názvem novým, to samé platí zpravidla o tickeru a ISINu.

Sloučení (merger, akvizice) – při těchto korporátních akcích dochází ke sloučení dvou podobně velkých společností do jedné, kdy vzniká úplně nová společnost (merger), či k situaci, kdy větší společnost ovládne společnost menší, menší společnost zaniká a nadále společně existují pod původním názvem větší společnosti (akvizice). Investorům jsou v těchto případech zpravidla nahrazeny cenné papíry původní společnosti za cenné papíry společnosti nové v určitém poměru. V některých případech však nejsou připsány nové akcie, ale je za akcie odštěpené společnosti vyplacena hotovost (tzv. cash merger).

Odštěpení (spin-off) – v rámci této korporátní akce dochází k odštěpení části firmy. Investorovi jsou zpravidla na jeho obchodní účet nahrány nové akcie nově vzniklé firmy a hodnota akcií původní firmy zpravidla klesne o hodnotu její odštěpené části.

Štěpení akcií (split) – k této korporátní akci zpravidla firmy přistupují proto, že se cena jejich akcií postupem času zvýšila natolik, že je již příliš vysoká pro retailové investory. Cílem je tedy cenu akcie snížit a zvýšit tak její atraktivitu pro drobné investory a zároveň její likviditu na trhu. Po štěpení se sníží cena akcie a odpovídajícím způsobem se navýší počet těchto akcií na trhu. Tržní kapitalizace společnosti přitom zůstane nezměněna. Investorovi se tedy odpovídajícím způsobem navýší počet akcií v portfoliu s proporcionálně nižší cenou.

Reverzní štěpení akcií (reverzní split) – opačným případem oproti štěpení akcií je reverzní štěpení. To nastává ve chvíli, kdy je cena akcie naopak příliš nízká a společnost se rozhodne (nebo je k tomu donucena okolnostmi) navýšit cenu akcie a snížit odpovídajícím způsobem počet vydaných akcií. Tržní kapitalizace, jako v předchozím případě, zůstává stejná. K reverznímu štěpení mohou firmy přistupovat kvůli tomu, že jim díky nízké ceně hrozí vyřazení z obchodování na hlavním parketu dané burzy. Tato korporátní akce není investory zpravidla hodnocena pozitivně a bývá často varovným signálem. V portfoliu investora dojde ke snížení počtu těchto akcií s odpovídajícím navýšením ceny za akcii.

2. Mandatorní (povinné, nucené) s možností volby

U těchto korporátních akcí má investor na výběr z více možností, jakým způsobem se dané korporátní akce zúčastnit.

Opční dividenda (dividend option) – u této korporátní akce má investor na výběr, zda využít vyplacení dividendy v hotovosti, anebo si může zvolit vyplacení dividendy ve formě akcií dané společnosti.

Reinvestice dividend (dividend reinvestment) – tato korporátní akce je velmi podobná akci opční dividenda. Investor má opět na výběr vyplacení dividend buď v hotovosti nebo její reinvestice do cenných papírů dané společnosti. V některých případech není u této korporátní akce však dopředu znám poměr připsání akcií, protože emitent nejprve shromáždí požadavky investorů na emisi nových akcií a následně akcie za tuto hotovost nakoupí.

3. Dobrovolné

Poslední kategorií korporátních akcí jsou akce dobrovolné. Oproti předchozím dvěma kategoriím je na investorovi, zda se dané korporátní akce bude nebo nebude chtít zúčastnit.

Úpis akcií (right issue) – jde o nabídku emitenta na úpis nových akcií za zpravidla výhodnější cenu, než je aktuální tržní cena. Pokud jde o práva neobchodovatelná, investor má dvě možnosti. Korporátní akce se nezúčastnit, v tu chvíli nemusí nic dělat, nebo se akce zúčastnit a akcie nakoupit.

Pokud se jedná o práva obchodovatelná, má investor ještě další dvě možnosti. Může daná práva prodat za aktuální tržní cenu. (Investor se může rozhodnout upsat i více akcií, než k čemu ho opravňují jím vlastněná práva. V tom případě může na trhu práva dokoupit za aktuální tržní cenu.) U obchodovatelných práv tedy hrozí jedno riziko: Pokud investor neprovede ve stanovené lhůtě žádnou akci, tedy ani neuplatní právo upsat nové akcie, ani práva neprodá, hodnota práv mu po stanovené době propadne.

Odkup akcií (buyback tender offer/repurchase offer) – při této korporátní akci nabízí emitent či třetí strana odkup cenného papíru za zpravidla výhodnější cenu, než je jeho aktuální tržní cena.

Výměna cenných papírů (exchange offer) – v rámci této korporátní akce nabízí emitent nebo třetí strana investorovi výměnu stávajících cenných papírů za jiné cenné papíry či za hotovost nebo kombinaci obojího. Každá taková korporátní akce je unikát a je třeba pečlivě číst, co se investorovi v rámci dané korporátní akce nabízí.

Kromě výše popsaných se mohou vyskytnout i další korporátní akce, které ale nejsou tak časté. Některé vznikají jejich kombinací, takže často platí, že co korporátní akce, to originál.

Patria Finance dělá vše pro to, aby její klienti dostali ke každé korporátní akci veškeré potřebné informace. I tak se ale může stát, že z informačního emailu či z textace u konkrétní korporátní akce v aplikaci WebTrader není na první pohled jasné, jak se má klient zachovat. Pokud budete mít jakékoli nejasnosti či otázky, můžete nás kontaktovat telefonicky v pracovní dny od 9 h do 17 h na lince VIP Customer care 221 424 142 nebo emailem na adrese patria@patria.cz.

 
 

Váš názor
Jaromír Strnad: Akcie KB jsou nyní zajímavé. Potenciál k růstu má i Amazon
01.12.2022 15:29
Cena akcií KB je na úrovních pod 700 Kč v současnosti velmi zajímavá. ...
Jak na investiční certifikáty s makléřem Františkem Kronusem
18.11.2022 17:16
Investiční certifikáty a jak s nimi prospěšně obchodovat? Zkušený makl...
#InvestičníTipy: Data o inflaci trhy uklidnila. Riziko recese ale stále podceňují
15.11.2022 18:22
Inflační vrchol máme pravděpodobně za sebou. „Inflace vyšla o něco lep...
Jakub Brukner: Šance na Santa Rally vzrostly. Na akciích ČEZ zůstávám mírně optimistický
11.11.2022 11:32
Včerejší data, která ukázala na zpomalení inflace v USA, posilují na...
#InvestičníTipy: Big Tech výsledkovou sezónu nepodržel
02.11.2022 18:03
Big Tech nepomohl probíhající výsledkovou sezónu podržet, ať už jde o ...
Jan Cepák: Návrh windfall tax už na letošní zisky ČEZ byl pro investory šok. Odcházet z ČEZ na 700 Kč je škoda
19.10.2022 16:14
Možnost uvalit mimořádnou daň na zisky ČEZ už za letošní rok byla pro ...
Webinář k IPO HARDWARIO: "Nebude místo na světě, odkud nedokážeme přenést data. Naše technologie jsou odpovědí na otázky dneška"
14.10.2022 17:11
„IoT je nesmírně atraktivním oborem. Pokud zainvestujete do HARDWARIA,...
František Kronus: Tržní optimismus bych spíše chladil. ČEZ pod 900 Kč je velmi zajímavý
05.10.2022 16:19
„K trhům se stavím zatím pesimisticky,“ říká makléř Patria Finance Fra...
Alan Fabik k IPO HARDWARIO: Jsme ti, kdo dnes pomáhají firmám přežít. Vysoce růstový obor IoT přináší netušené příležitosti
30.09.2022 13:49
"V oblasti průmyslového internetu věcí, kde my se pohybujeme, se nachá...
IPO Porsche: Složitá transakce s příznivou valuací. Plus jedna výhoda proti konkurenci
23.09.2022 17:21
Primární úpis automobilky Porsche AG nese všechny znaky překombinované...
J. Brukner a T. Vlk: Negativní koktejl z Fedu trh nestrávil. Kdy čekat oživení?
22.09.2022 15:09
Hladké přistání – možná ano, ale s podmínkami. Recese – nevíme, zda p...
#InvestičníTipy: Tvrdohlavá inflace a stále opomíjené riziko recese
14.09.2022 17:13
Včerejší data o inflaci s sebou přinesla nejhorší den na amerických a...
Matyáš Kodl: Umění bývá považováno za ochranu proti inflaci a volatilitě. Nejistota mu spíše nahrává
09.09.2022 16:43
Galerie KODL má za sebou úspěšný Letní výtvarný salon, a to jak svou n...


Nejsledovanější videa
Související komentáře