Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor
Mgr. Josef Kříž

Mgr. Josef Kříž

  • Společnost: KSB
  • Pozice: Advokátní koncipient Kocián Šolc Balaštík
Josef Kříž je advokátním koncipientem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlově v Praze. V rámci studia absolvoval dva semestry na Raboud University Nijmengen v Holandsku (2012/2013). Josef se pravidelně věnuje publikační činnosti na Patria.cz. Josef Kříž je činný i v akademické sféře - ať už ve spoluautorství s profesorem Janem Dědičem, nebo s jinými se podílí na přípravě komentářové literatury k novému občanskému zákoníku a k zákonu o obchodních korporacích.

Všechny články autora
10.07.2017 5:46
Jedna ze základních směrnic týkající se práva obchodních společností byla v květnu novelizována. Jedná se přitom o směrnici upravující požad...
Lze zřídit zástavní právo k nemovitosti, která je zároveň předmětem zajišťovacího převodu práva?
30.01.2017 5:00
Zajišťovací převod práva je tradičním, avšak poměrně složitým a velmi diskutovaným způsobem, jak zajistit svoji pohledávku. Bývá tak často p...
Ústavní soud vydal zásadní rozhodnutí na téma souběhů
10.10.2016 5:50
Souběh funkcí je paralelní výkon funkce člena statutárního orgánu s manažerskou pozicí vykonávanou v pracovněprávním vztahu, jejíž náplní je...
Jak (ne)uzavřít neplatnou nájemní smlouvu s krajem nebo obcí
19.09.2016 5:12
Nakládání s veřejným majetkem je tradičně omezeno speciálnímipožadavky, které mají zajistit transparentnost a hospodárnost postupu příslušný...
Aktuální stav návrhu zákona o registru smluv
05.11.2015 11:24
Návrh zákona o registru smluv je dlouhodobě diskutovaným a mediálně známým tématem. V současné době byl tento návrh zákona, jenž má zavést p...
Kdy je podle Nejvyššího soudu škoda způsobená provozem dopravního prostředku?
13.07.2015 5:30
Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají tzv. původ v provozu dopravního prostředku, je jedním z příkladů odpovědnosti, které ...
Kdy je civilní soud vázán rozhodnutím trestního soudu či jiného orgánu?
09.07.2015 5:30
Spory se mezi osobami nevedou pouze před civilními soudy. Spor mezi dvěma osobami, který skončí před soudem, může mít i trestněprávní rovinu...
Druhé rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu zákona o obchodních korporacích
25.05.2015 5:30
Před časem jsme vás informovali o historicky prvním rozhodnutí Nejvyššího soudu přímo vykládajícího ustanovení zákona o obchodních korporací...
Koho žalovat v případě bezdůvodného obohacení?
14.05.2015 5:30
Přestavte si, že někdo, kdo se například domnívá, že je vlastníkem vašeho bytu, jej pronajímá třetí osobě. Poté, co se svého práva domůžete,...
Nejvyšší soud nastavil mantinely pro předsmluvní nátlak
05.02.2015 5:30
Právní spory se v mnoha případech snaží zúčastněné strany řešit mimosoudně, takzvanou dohodou o narovnání. V praxi je poměrně běžné, že ti, ...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje