Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor

KŠB

  • Společnost: KSB
  • Pozice:
KŠB, KŠB

Všechny články autora
Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů? - druhá část
17.02.2020 16:36
Jak správně fyzická osoba zdaní příjmy z prodeje cenných papírů a z držby cenných papírů? Kdy je možné osvobození od daně? Jak je to u divid...
Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?
17.02.2020 16:32
Jak správně fyzická osoba zdaní příjmy z prodeje cenných papírů a z držby cenných papírů? Kdy je možné osvobození od daně? Jak je to u divid...
O účastenství obchodní korporace v řízení o jmenování člena jejího statutárního orgánu soudem
03.02.2020 12:47
V článku z 6. ledna 2020 jsme Vás seznámili s rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož je obchodní korporace vždy bez dalšího oprávněna pod...
Lze souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona zrušit ve správním soudnictví? Nejvyšší správní soud otočil.
06.01.2020 12:08
Tento článek se zabývá otázkou, zda souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona lze soudně přezkoumat v řízení o tzv. žalobě ...
Jak je to s vyloučením člena statutárního orgánu, jehož odvolání nelze prosadit na valné hromadě
06.01.2020 12:06
V tomto článku se podíváme na to, zda a za jakých podmínek může obchodní korporace podat návrh na vyloučení člena svého statutárního orgánu.
Nové nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb: Necelý rok do účinnosti
13.09.2019 13:37
Dne 20. června 2019 bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a tra...
Nejvyšší soud vydal zásadní rozhodnutí na téma nutnosti souhlasu valné hromady s převodem podstatné části závodu
29.07.2019 11:49
Zákon o obchodních korporacích stanoví, že valná hromada společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti musí schvalovat převod nebo...
Nové nařízení EU o opatřeních proti kybernetickým útokům
12.06.2019 11:03
Nařízení Rady (EU) má znemožnit plnění smluv s původci kybernetických útoků, ohrožujících Unii.
10.06.2019 10:54
V českých médiích se v prosinci minulého roku objevila zpráva o úspěchu žaloby na náhradu škody, která byla způsobena porušením pravidel hos...
Nová směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
07.06.2019 14:19
Dne 17. dubna 2019 byla schválena nová unijní směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V platnost vstoupila jako Směrnice Ev...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje