Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor

KŠB

  • Společnost: KSB
  • Pozice:
KŠB, KŠB

Všechny články autora
Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček na rok 2021. Jaké změny nás čekají?
24.11.2020 9:35
Poslanecká sněmovna schválila v pátek 20. listopadu 2020 po dlouhém jednání ve třetím čtení návrh daňových změn s plánovanou účinností od 1....
Úpadkové delikty po novele zákona o obchodních korporacích
09.11.2020 15:11
Dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích („ZOK“). V důsledku této novely dochází i k významné změně ú...
Změny týkající se zprávy o vztazích v novele ZOK
02.11.2020 9:54
Tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích, vyhlášená pod č. 33/2020 Sb., s účinností od 1. ledna 2021 přináší i některé podstatné zm...
Změny v působnosti valné hromady kapitálových společností
22.10.2020 9:00
Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyde účinnosti dne 1.1.2021, se dotkla mnoha otázek právní ...
19.10.2020 13:58
Kodeterminace, tedy právo zaměstnanců volit ze svých řad část členů dozorčího orgánu akciové společnosti, bylo znovuzavedeno novelou č. 458/...
Změny při uplatnění práva na dorovnání vytěsněných menšinových akcionářů
16.10.2020 8:12
V případě, že menšinoví akcionáři z jakéhokoliv důvodu nesouhlasí s výší přiměřeného protiplnění určenou valnou hromadou společnosti, nabízí...
15.10.2020 16:03
Zákonem č. 33/2020 Sb. (dále též „novela“), kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...
12.10.2020 10:06
Vysílací právo spočívá v právu vlastníka podílu či akcie (případně osoby, která je oprávněna s takovou akcií vykonávat akcionářská práva), s...
Daň z nabytí nemovitých věcí definitivně zrušena, osvobození prodeje nemovitostí od daně z příjmů až po 10 letech
19.09.2020 8:49
Prezident republiky podepsal zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů, které schválila Poslaneck...
Zaplacenou 4% daň z nabytí bytové jednotky v rodinném domě lze žádat zpět
03.07.2020 7:47
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neumožňovalo uplatnit osvobození od daně v případech, kdy byla pořízena bytová jedno...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje