Hledat v komentářích

Investiční doporučení

Výsledky společností - ČR

Výsledky společností - Svět

IPO, M&A

Týdenní přehledy

 

Detail - rozhovor
AtomTrace: Covid ukazuje, že přinášet vědu lidem je správný směr

AtomTrace: Covid ukazuje, že přinášet vědu lidem je správný směr

07.01.2021 6:06
Autor: Redakce

Změna způsobu dodávání zakázek či posílení vývojářské infrastruktury. To jsou některé z příležitostí, po kterých během náročné covidové doby skončila technologická společnost AtomTrace, jeden z emitentů na trhu START. Jaké jí období pandemie a lockdownů přineslo výzvy a jaká vidí rizika? Přinášíme první díl ze série rozhovorů s firmami, které upsaly svoje akcie na trhu START pražské burzy. AtomTrace plánuje nové emise svých akcií na trhu START. Firma čeká, že jí pomohou s financovám projektu pro těžební průmysl, říkají v rozhovoru s Patria.cz zakladatel a prokurista AtomTrace Jan Proček a viceprezident pro prodej Miroslav Mandel.

Patria.cz: Co vnímáte jako nejdůležitější počin Vaší firmy v uplynulém roce? Kam jste se jako firma posunuli?

Rok 2020 se pro AtomTrace začal vyvíjet velice slibně, nové významné obchodní aktivity v Asii, posilování pozic v Latinské Americe, nový distributor v USA. Bohužel první vlna COVID-19 zasáhla v plném rozsahu jak nás, tak naše hlavní partnery, distributory, zákazníky, prakticky celé naše trhy, v podstatě jsme museli ve druhém kvartálu začít úplně od nuly po obchodní stránce.

Navzdory náročné situaci nás naši investoři podrželi, pomohli nám posílit náš tým, začali jsme znovu budovat distribuční síť s novými podmínkami, můžeme tak říct, že jsme z první vlny vyšli silnější a připraveni na druhou vlnu, která je sice také náročná, ale díky rozběhnutým aktivitám a skvělému a zkušenému týmu už, věříme, zvládnutelná.

Zásadní v tomto roce pro nás také bylo nakoupení nového vybavení do naší experimentální laboratoře, a to navzdory COVID-19 situaci. Úspěšně jsme pokročili také ve vývoji softwarových nástrojů nové generace pro naše produkty.

Patria.cz: Co vnímáte jako zlomovou událost ve svém odvětví v uplynulém roce?

Máme tady dva aspekty, respektive dva klíčové segmenty našeho momentálního zaměření, s nimi pak souvisí dvě zlomové události tohoto roku.

Prvním je vědecká sféra, výzkumné instituce, kam momentálně směřuje většina našich produktů. Bylo znatelné, že většina vědeckého světa se v tomto roce snažila přeorientovat na řešení COVID pandemie a jejích dopadů, rozpracované projekty byly pozastaveny nebo zrušeny. V tomto smyslu už dnes nic není jako dříve. Vědecké týmy a jejich rozpočty jsou buď drasticky omezené anebo s nejasnou budoucností. Prostředky z veřejných rozpočtů, určené na vědu, výzkum a vývoj se přesouvají do jiných dnes emergentních sektorů, jako jsou zdravotnictví, sociální služby a podobně. Jako například v Brazílii, kde jsme měli v důsledku intenzivní práce z roku 2019 ještě na počátku roku 2020 řadu slibných rozběhnutých jednání a potenciálních zakázek. V důsledku COVID-19 stát kompletně zmrazil financování vědy na neurčito.

Druhým je průmysl, kam směřujeme poslední roky, kde naší misí je přinést vědu z laboratoří v akademii k lidem do průmyslu. Z tohoto pohledu je dnes na pořadu dne obrovský problém chybějících pracovníků, dopady pandemie COVID na globální trhy práce jsou fatální, stejně tak jsou ale akutním problémem krizové úpravy firemních anebo korporátních rozpočtů a zásahy do plánování investic. Poptávka po inovativních řešeních je značně omezena. I přesto, právě v tomto případě vidíme pro nás jistou naději, určitý potenciál. Náš projekt A-Trace, který čerstvě získal pečeť kvality EU – známku Seal of Excellence, a to nedávno, na konci listopadu, se zaměřuje právě na posílení a podporu automatizace, efektivity a vyšší kvality, cílí do oblasti Industry 4.0.

Patria.cz: Jakou největší výzvu jste museli řešit v souvislosti s koronavirovou pandemií a opatření proti šíření nákazy?

Tou největší výzvou byl a je rozpad globálních trhů zasažených pandemií, respektive jejich přetváření do nové podoby, a to včetně dopadů do dodavatelsko – odběratelských vztahů.

Velký důraz momentálně klademe právě na analýzy trhů a jejich vývoje a na specifikum správného výběru segmentů, sektorů, na které se v této složité době zaměřit s výhledem úspěchu nejen krátkodobého, ale i dlouhodobého. Pokud odhlédneme od odchodní stránky této věci, tak v roce 2020 došlo v důsledku COVID-19 nejen k omezení naší výroby a dodávek, ale také k omezení výroby našich klíčových dodavatelů. Dodací lhůty se nám ze dne na den
změnily z jednoho měsíce na 6 až 7 měsíců. Vznikl pro nás zcela nový, velký tlak na vytvoření skladových zásob, se kterými se v dnešní moderní logistice vlastně už moc nepočítá. To bezesporu vytvořilo tlak na cash-flow společnosti a přidalo nám v roce 2020 velkou míru rizika.

Pokud náš zákazník požaduje například pro nás standardní dodací lhůtu – 6 měsíců, ale náš klíčový dodavatel nám poskytne 7měsíční dodací lhůtu, můžeme se ocitnout rázem ve velkých nesnázích. V technické části firmy se z důvodu sníženého počtu pracovníků na pracovišti a zásadnímu poklesu kapacit i flexibility našich dodavatelů opozdily některé naše projekty, ty se později musely dohánět, museli jsme odložit nebo pozdržet projekty nové. I
výzkumně-vývojové projekty (např. běžící dotační MPO TRIO projekt Road-Trace) musely být z těchto důvodů v jejich řešení odloženy, zpomaleny.

Velkou výzvou pro naši malou firmu bylo i administrativní zvládnutí celé nové COVID situace, nejen přímo na jaře, v březnu, dubnu, květnu, ale i návazně, na počátku a v průběhu podzimu. Omezení úvazků a přechod na tzv. Home Office byl pro nás nutností, naštěstí proběhl v rychlé vlně, vystřelil nahoru, a pak spadl dolů, bez fatálních komplikací, chod společnosti byl nakonec zachován a stabilizován i přes dramatické výhledy na jaře.

Patria.cz: A naopak, jaké příležitosti přinesla koronavirová krize Vaší společnosti? Ptáme se na příležitosti, které jste spatřili a zvládli, či zatím nemuseli zvládnout realizovat, případně zda se k nim nějak postavíte v budoucnosti?

To hlavní, co nám krize přinesla, je jasná ukázka a doložení toho, že přinášet vědu do reálného života, tak aby pomáhala, má v dnešní době, a to zejména v té krizové, obrovský a jednoznačný pozitivní význam. Produkty, na kterých vývojově pracujeme, jako je zařízení ATrace pro automobilový průmysl a zautomatizování vstupní a výstupní kontroly materiálů ve výrobě, nebo produkt Road-Trace pro analýzu brzdných stop u dopravních nehod, dávají jednoznačně smysl díky vysoké míře integrace automatizace a tzv. smart řešení a mohou pomáhat společnosti právě v případě dalších krizí, jako byla tato z roku 2020. Je pro nás přirozená výzva tento proces přechodu a vývoje lidské činnosti posouvat dál, ale právě doba Covidová ukazuje, že přinášet vědu k lidem je správný směr a způsob, jak být schopni se vypořádat s nenadálými překážkami.

Krize nám, ač to může znít překvapivě, jednoznačně přinesla i možnost rozšířit náš tým o další profesionály z oboru a tím být blíže našim zákazníkům, zvýšit naše kompetence, možnosti.

Těší nás tak, že v nás pak organizace jako evropské EIT RawMaterials nebo vedení evropského programu EIC Accelerator Horizon 2020 vidí významným potenciál a v našem snažení nás podporují udělenými oceněními ale i finančními granty.

Na strukturální úrovni jsme posílili vývojářskou infrastrukturu, zabezpečili a zefektivnili vzdálený přístup k vývojářským nástrojům a systémům, abychom v případě dalších omezení v budoucnu mohli bezproblémově pokračovat ve vývoji softwaru na bázi vzdáleného přístupu.

Díky omezením koronavirové krize jsme byli také nuceni začít přemýšlet o jiných způsobech dodávání zakázek či jinak řečeno předávání a instalaci našich přístrojů zákazníkům tak, aby se naši technici nemusel zúčastnit každé předávky fyzicky v době, kdy je významně omezen pohyb osob celosvětově. Tuto cestu intenzivně rozvíjíme, a i to je jedna z těch pozitivních příležitostí.

Patria.cz: Jak velkou rupturu přinesla krize Covid-19 a s ní spojené vlny lockdownů v tuzemsku či v zahraničí Vašemu „business as usual“?

Co se týká růstu, kompletně nám padly po dvou letech všechny aktivity v Latinské Americe a v čase, kdy měly už pomalu přicházet zakázky jsme se octli na bodě nula a začínáme znovu.

To samé je také na trhu USA, kde se náš hlavní partner nachází na hranici přežití. Směřování našeho zařízení Sci-Trace do sektoru tuzemského zdravotnictví, který má momentálně pochopitelně a odůvodnitelně úplně jiné priority, bylo v čase posunuté, to stejné platí pro oblast environmentálních věd. Tyto pro nás slibné projekty mají odklad, jsou dnes on-hold.

Náš plán růstu jsme v tomto roce museli vůči původním předpokladům a vstupům významně posunout. V počtu identifikovaných i rozpracovaných zakázek se nám na přelomu 2019 a 2020 dařilo růst, ale ne bohužel dostatečně, jak bylo v plánu. Jaro roku 2020 nás zastavilo na určitou dobu zcela. Důvody jsou pochopitelné. Ačkoliv byla naše obchodní strategie v průběhu posledních 2 let zásadně přepracovaná s cílem maximálního zvýšení efektivity a výsledků, COVID-19 nás prostě zastavil. Dnes už tušíme, že v roce 2021 budeme při dobré prognóze na číslech, která jsme si stanovili jako klíčový růst pro rok 2019, respektive 2020.

Momentálně směřujeme naše obchody opět úspěšně na Asii, která se skvěle popasovala s COVID krizí. V průběhu posledních měsíců jsme zde vytvořili novou síť partnerů a posílili náš obchodní tým o čínsky a japonsky hovořícího člena, abychom mohli zabezpečit právě zákazníkům z této části světa tu nejlepší podporu.

Patria.cz: Jaká očekáváte rizika pro rok 2021?

Obchodní část rizik jsme vykryli diverzifikací trhu, ale taktéž i portfolia a segmentů prodeje.

Riziko, kterému dnes čelíme nejvíce, je v naší výrobní kapacitě. Pokud přijde delší či opakující se tzv. tvrdý lockdown, nemožnost vyrábět a dodávat, případně náš výrobní tým bude sám postihnutý COVID-19, to vidíme jako velké riziko. Naše společnost se toto riziko snaží cíleně eliminovat, máme zavedené přísné restrikce nad rámec těch předepsaných, poskytujeme podporu v oblasti ochrany a prevence, celý tým se chová velmi zodpovědně. I přesto, toto riziko zde stále je.

Druhým velkým rizikem jsou naši dodavatelé. I když se snažíme předzásobit, bez ohledu na to, že to samotné je značně finančně zatěžující, stále hrozí problém zpožděných či zrušených dodávek. Náš tým si je toho přirozeně vědom, věnujeme tomuto riziku a jeho zvládnutí, jeho předcházení velké úsilí a pozornost, ale jde ze značné části i o štěstí.

Ovšem evidujeme také rizika, která nesouvisí s krizí COVID. Jeden z našich klíčových dodavatelů je z Británie, takže jsme dennodenně sledovali vývoj ohledně vývoje brexitové dohody mezi EU a UK a připravujeme scénáře možného vývoje a našeho správného nasměrování. Intenzivně řešíme i potřebnou expanzi našeho softwarového týmu. Sehnat šikovného vývojáře do týmu dnes není jednoduchá záležitost. Nejde jen o to najít seniora anebo mladý talent na trhu.

Pracovní náplň softwarového týmu obnáší mnoho aktivit přímo ve sféře R&D, které se vymykají rutinním činnostem. Je třeba se popasovat s nezodpovězenými technickými otázkami, které pramení z neznámé situace, z oboru, z nového trhu, nalézat do tohoto oboru seniory i mladé talenty je výzva, a přirozeně i riziko.

Patria.cz: Jaké jsou rozvojové plány Vaší firmy pro nadcházející rok, případně i ve spojení s Vaší emisí na trhu START?

V roce 2021 očekáváme dokončení projektu Road-Trace, zařízení pro analýzu brzdných stop u dopravních nehod a také první prodeje tohoto zařízení bezpečnostním složkám. Taktéž dokončení projektu pro EIT RawMaterials našeho zařízení A-Trace pro těžební průmysl s prvními prodanými kusy pro naše partnery z projektu. Plánujeme také dodat na trh novou generaci softwaru na analýzu spektroskopických dat.

Z pohledu našeho dlouhodobého rozvoje bychom rádi v roce 2021 s podporou organizací jako JIC anebo TAČR či ČMZRB požádali o finanční podporu MPO pro úspěšné společnosti, malé a střední podniky, které získali pečeť kvality EU Seal of Excellence. Toto prestižní ocenění je udělováno vysoce kvalitním projektům, které v hodnocení čtyř nezávislých expertů získají minimálně třináct bodů z celkových patnácti, avšak z důvodu omezeného rozpočtu nemohou být Evropskou komisí financovány. Doufáme tedy, že se nám podaří pro náš projekt A-Trace pro automotive a automatizaci, který pečeť kvality EU Seal of Excellence letos z Bruselu získal, nalézt financování právě ze zdrojů našeho MPO, tak jako je tomu v jiných členských státech EU, kde projekty Seal of Excellence podporují národní orgány ze strukturálních fondů EU.

V případě spuštění tohoto projektu na straně MPO a čerpání plánovaných evropských fondů počítáme s dofinancováním 25 % rozpočtu tohoto projektu právě z nových emisí našich akcií na trhu START. Není to ale jen plán, intenzivně na této cestě pracujeme s našimi partnery.

Chtěli bychom tímto poděkovat i pražské burze za její kontinuální podporu, vytváření funkčního ekosystému mezi společnostmi burzy START a investory. Je pro náš čest být součástí tohoto trhu a určitě doporučujeme podobným start-upům jako jsme my tuto cestu rozvoje, která nás posouvá vpřed.

atomtrace proček

Mgr. Jan Proček je zakladatel, akcionář, generální ředitel a prokurista AtomTrace. Připravoval, rozvíjel a dohlížel na AtomTrace od jeho začátku. Připravil a řídil IPO AtomTrace v roce 2018. Dříve od roku 2011 působil jako vedoucí oddělení pro transfer technologií a oddělení rozvoje podnikání v CEITEC Vysoké Učení Technické Brno. Mezi úspěšné klíčové projekty byla první začínající společnost AtomTrace, licencování globálních technologií a smluvní spolupráce s mnoha průmyslovými partnery. Úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v Praze. Navazuje také na své zkušenosti z EGAP, kde dosáhl řady úspěšných exportních projektů českých technologicky vyspělých celků na globální trhy jako USA, Čína, Rusko a EU.

AtomTrace Mandel

Ing.Miroslav Mandel má celosvětové zkušenosti z mezinárodního obchodu již více než 16 let. V ABB měl několik zajímavý pozic s umístěním v asijském regionu. Po návratu do České republiky začal se zaměřením na budování a podporu začínajících společností jako Flowmon Networks a.s. a jako dobrovolnická podpora Jihomoravského centra (Expert na mezinárodní obchod). Vystudoval strojní inženýrství na Žilinské univerzitě na Slovensku a absolvoval MLM program (ABB internal MBA program).

Rozhovor se uskutečnil korespondenčně a připravila ho Jana Knechtlová.

 
 
 

Čtěte více:

Trh START pražské burzy začne obchodovat denně již od zítra
11.03.2020 14:43
Již zítra, 12. března, přejde trh START pražské burzy na denní aukce z...
Jarní START Day: Na trh míří vývojář eMan. Novinky z AtomTrace, Fillamentum, Karo, Prabos, Primoco a UDI (záznam)
30.04.2020 16:34
Jarní START Day pražské burzy s představením nového emitenta eMan jste...
START Day živě: Pilulka.cz spouští úpis akcií. Co nového u stávajících emitentů?
06.10.2020 12:30
Pilulka.cz zveřejnila podrobnosti o vstupu na trh START pražské burzy....

  Offline rozhovory

  Online rozhovory

  Váš názor
  Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.

  Nejčtenější zprávy týdne

  Sledujte nás na sociálních sítích

  Facebook X LinkedIn Instagram Youtube

  Právě diskutujete

  Nejčtenější zprávy dne

  Nejdiskutovanější zprávy týdne

  Analýza dne

  FX Strategie: Dění ve Francii se euru nelíbí. Koruna vyhlíží zasedání ČNB. Jak razantně půjdou sazby dolů?
  18.06.2024 6:41
  Nedávno proběhlé volby do evropského parlamentu vyrobily neč...více