Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Autor
JUDr. Petra Mirovská

JUDr. Petra Mirovská

  • Společnost: KŠB
  • Pozice: advokátka Kocián Šolc Balaštík
JUDr. Petra Mirovská je advokátkou společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2002 získala titul JUDr. V letech 1999 a 2000 absolvovala také pregraduální studium na J. W. Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Advokátkou je od roku 2006. Petra Mirovská se zaměřuje na soudní spory a rozhodčí řízení, nekalou soutěž, E-Commerce a ochranu spotřebitele, právo duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti. Je členkou České advokátní komory.

Všechny články autora
Správní delikty se mění na přestupky
26.06.2017 5:59
Dnem 1. července 2017 nabývá účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ten se vedle stávajících přestupků bude nově ...
Společenství vlastníků jednotek: Opozdilci by se změnou stanov neměli otálet
09.01.2017 5:00
Do 2. ledna 2017 byla všechna společenství vlastníků jednotek (SVJ) povinna přizpůsobit své stanovy donucujícím ustanovením nového občanskéh...
Už jste aktualizovali svůj zápis v rejstříku? Lhůta končí 30. června 2014!
02.06.2014 5:30
Každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecn...
Ochrana manžela dlužníků v exekuci by mohla posílit
29.05.2014 5:30
Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo kritické hlasy odborné veřejnosti a částečně upravilo pravidla pro vymáhání dluhů ze společného jmění m...
O právu brát se o vlastní štěstí
19.03.2014 5:30
V roce 1963 napsal Heinrich Böll u příležitosti dne svátku práce pro Norddeutsche Rundfunks „Anekdotu k poklesu pracovní morálky“. V anekdot...
Odpovědnost státu za škodu: Roste počet žádostí i výše přiznaného odškodnění
28.02.2014 5:30
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je účinný bezmála již šestnáct...
Může pštrosům svědčit právo pastvy? Bez dohody nikoli!
17.02.2014 5:30
Co má pštros společného s novým občanským zákoníkem? Absurdní otázka, řeknete si. Ne tak docela. Zásadní změna soukromého práva, k níž došlo...
Ta naše povaha česká aneb co o nás vypovídají dávné citáty
26.12.2013 5:30
Římský básník Quintus Horatius Flaccus pravil ve své knize satir, že „závistník hubne a chřadne, když sousedův blahobyt vzrůstá“. Na Čechy s...
O staromilství nového občanského zákoníku
18.12.2013 5:30
Jedním z nejstarších lidských povolání je pastevectví. O pastýřích a jejich práci se zmiňuje i Bible a legendy pastýřů ožívají především o V...
SVJ podle nového občanského zákoníku: Všechno jednou končí (12. díl)
16.12.2013 5:30
V předchozích jedenácti dílech bylo pojednáno o základních novinkách, které čekají společenství vlastníků jednotek v souvislosti s rekodifik...


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje