Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Rakouská škola, rakouský svět – kéž by

Rakouská škola, rakouský svět – kéž by

24.2.2010 18:06

Zabloudil jsem na blog jednoho z českých zastánců rakouské ekonomické školy (Jára Cimrmann se asi obrací v hrobě). Blog hovořil o tom, že „ne trhy, ale ekonomové zklamali“. Argument byl pro „rakušany“ tradiční: Centrální banky tvorbou peněz pokřivují trh, ten pak krizí bolestivě napravuje její excesy. Autor píše: „Vlastností trhu není nestabilita. Pravý opak je pravdou. Trh má tendenci směřovat k rovnováze, která se neustále mění s tím, jak se mění ekonomická data. Náhlé vzedmutí ekonomického růstu, následované nečekanými pády, v důsledku hromadného odhalení neživotaschopných investic, však nejsou na svobodném volném trhu možnými. Jsou výsledkem manipulace s peněžní nabídkou, která vede k dočasnému snížení úrokových sazeb na úvěrovém trhu, následovaným krátkodobou euforií a bolestivým vystřízlivění. Jsou výsledkem státní manipulace a existence takového bankovního sektoru, který je postaven na principu částečného krytí depozit. Principu, který legalizuje porušování majetkových práv vlastníků depozit a který je proto zcela neslučitelný se svobodným volným trhem.“

Rakouskou školu mám docela rád, i proto jsem zde uvedl celý závěrečný odstavec uvedeného zamyšlení (autor se snad zlobit nebude). To, že trhům často není dovoleno ukázat, co umí, a pak jsou kritizované za to, že to nepředvedly, si myslím také. Přesto bych ale byl mnohem opatrnější s vynášením soudů a závěrů. Zamysleme se například nad následujícím:

Experimenty ukazují, že tržní bublina vznikne poměrně lehce i v jednoduchém a přehledném prostředí. Např. kdysi provedený experiment na Univerzitě v Arizoně se zakládal na tom, že skupině obchodníků byla udělena možnost obchodovat s virtuální akcií, která na konci každého dne vyplatila virtuální dividendu. Její hodnota mohla být na konci každého dne 0,8, 28, nebo 60 centů, obchodovalo se 15 dní. Průměr oněch hodnot dividend je 24 centů – nejlepším odhadem toho, kolik akcie daný den vyplatí je tedy toto číslo. Hodnota akcie tak první den obchodování byla 15 x 24 centů (počet obchodovaných dní a nejlepší odhad vyplacené částky každý den), což je 3,6 USD (suma průměru hodnot pro 15 dní, vliv diskontování je zde nulový). Hodnota druhý den po „výplatě dividend“ klesá o 24 centů, protože se bude obchodovat již jen 14 dní, atd. Hodnota akcie je tedy pro každý den lehce odvozena na základě zbývajícího počtu dní a na základě onoho průměru možných dividend pro každý den. Nejde zde tedy odvozování hodnoty akcie za pomocí zdlouhavých a na nejistotě založených analýz odvětví, finančních projekcí, určení volného cash flow, nalezení vhodné diskontní sazby, atd. A ani nejmenší roli zde nehraje manipulace trhu, včetně démonizovaných centrálních bank. Všichni obchodníci měli přesný odhad hodnoty akcie v každém okamžiku obchodování, nečekali na nové informace, nemuseli je rychle vyhodnocovat, věděli, že všichni na trhu mají informace stejné a že by je měli být schopni lehce vyhodnotit. Tedy rakouský svět o kterém můžeme jen snít.

Přesto se během experimentu stalo, že cena oné virtuální akcie na „trhu“ od druhého do osmého dne znatelně převyšovala úroveň danou její hodnotou. Ke konci obchodování se pak cena opět začala přibližovat hodnotě a poslední dny ji v podstatě kopírovala. Bublina se tedy zformovala i na trhu, kde měli všichni naprosto stejné informace, měli stejný náhled na věc, čelili stejné míře nejistoty, jejich možnost odhadnout hodnotu aktiva byla 100% a nikdo do trhu nezasahoval, jako centrální autorita. Až k samému konci obchodování, když už o hodnotě akcie nebylo „pochyb“ začala její cena kopírovat nejlepší odhad její hodnoty. Dodávám, že uvedený experiment probíhal jak za pomoci profesionálních traderů, tak za pomoci studentů. Obojí s velmi podobnými výsledky.

Jak jsem uvedl, rakouskou školu mám rád. Měla by to být ona, z čeho se bude při tvorbě hospodářských politik vycházet, ne druhý „aktivistický“ extrém. Jak ale ukazuje výše uvedený experiment, i rakouský svět by nás pravděpodobně zklamal – „trhy“ myšlenek v našich hlavách nejsou řízeny optimalizující arbitráží*.

Jediné, o čem je tedy možné diskutovat je to, zda by zklamání z tohoto světa bylo menší, než to, co máme nyní. I to by ale bylo jen filozofování, protože rakouský svět nikdy nenastane. Plně smysluplné jsou ale úvahy o tom, jak se mu přiblížit, ne vzdálit, na optimální možnou míru.


*Pokud bychom se dostali na vyšší úroveň detailu, pak je nutné napsat, že rakouská škola stojí a leží na „chování jedinců“ – svou metodologií i svou relevancí (to je ale pravda o každé ekonomické škole, některé si to jen nejsou stále ochotny přiznat). A zde je obětí stejného omylu „jedince“, jako všechny jiné „školy“.

Jiří Soustružník


Váš názor
 •  
  24.2.2010 20:14

  Nezapomínejme, že hlavní hybnou silou světa není ekonomika sama o sobě. Je jí politika. Ekonomika už je jen nástrojem či následným jevem politických rozhodnutí. Ne ale ta naše pseudopolitika. Trhy budou vždy deformované. Svobodné trhy patří do říše snů.
  ignác
 •  
  24.2.2010 20:10

  Jo, na tom je hodně pravdy.
  ignác
 • 8. Inflace v USA a pyramidová hra na burzách,
  24.2.2010 18:16

  http://www.libinst.cz/etexts/rothbard_penize.pdf 8. Inflace v USA a pyramidová hra na burzách, 1982–? ... Bezpochyby nejnápadnějším hospodářským fenoménem posledních dvaceti let je zdánlivě nekonečný růst cen na burze, které ztratily sebemenší kontakt s očekávanými výnosy jednotlivých podniků. ... Dennodenně se stává, že někdo špatně odhadne hodnotu akcie. Akcie pak má kurz, který neodpovídá skutečným výnosům daného podniku. Měřeno výnosností podniku je potom akcie bua nadhodnocena nebo podhodnocena. Jinými slovy, v současné situaci není důvodem ke znepokojení samotná výše akciových kurzů, ale ztráta jejich vazby na výnosnost podniků. .... Charakteristickým znakem současného burzovního vzestupu není jen to, že ztratil jakýkoli kontakt s výnosností podniků, ale i to, že je to všem větším (a většině malých) kapitálových investorů známo. Jak je to jen možné? Stala se burza pyramidovou hrou? ... Stoupají kurzy jen proto, že každý investor spekuluje, že později najde ještě optimističtějšího spekulanta na vzestup kurzů, který koupí jeho akcie za ještě vyšší ceny, protože sám věří, že i on v budoucnosti najde ještě optimističtějšího spekulanta atd.? Víme, že podobná hra je možná, ale známe i její hranice. Zúčastní se jí pouze lidé ochotní podstupovat velké riziko a lidé velmi naivní a jak okruh těchto lidí, tak i obnosy, které mohou investovat, jsou velmi omezené. Jakmile se nenajdou žádní další hlupáci a hazardéři, zhroutí se i domeček z karet. Zhroutí se, protože v určitém okamžiku už nebude nikdo, kdo by byl ochoten dát svůj další majetek v sázku. Současný burzovní vzestup trvá již téměř dvě desetiletí, a přesto neztrácí nic ze svého kouzla, ale naopak láká čím dál více investorů. Jaká okolnost dovoluje investorům vkládat čím dál tím více peněz do akcií, jejichž cena se čím dál více vzdaluje od kurzu, který odpovídá výnosnosti podniků? Jednoduchá odpověa je, že FED společně s ostatními důležitými centrálními bankami může tisknout další a další peníze, které je možné použít na burze. Přirozenou hranicí v pyramidové hře by bylo vyčerpání majetku dobrodruhů a hlupáků. Centrální banky mají ovšem možnost s nulovými náklady produkovat stále nové peníze a dodávat je okruhům blízkým burze. Tím onu přirozenou hranici osobního majetku odstraňují. Od tohoto okamžiku se burza stává hřištěm, investor hráčem a původně rizikové investování osobního majetku se stává hrou, zdánlivě bez následků. Hráči s dobrými vztahy k centrální bance (především velké banky, velké průmyslové podniky a vlády) mají přístup ke stále dalším a dalším penězům, které vznikly z ničeho. Mohou se účastnit burzovní hry, aniž by si museli lámat hlavu s tím, zda své akcie jednoho dne prodají za vyšší ceny. Dokud totiž centrální banka produkuje další a další nekryté papírové peníze, stále budou lidé, kteří budou moci a chtít investovat ještě více, protože v dobré víře očekávají další inflaci.
  SKF
  • Re: 8. Inflace v USA a pyramidová hra na burzách,
   24.2.2010 20:11

   Jo, na tom je hodně pravdy.
   ignác
   • M. Rothbard
    24.2.2010 21:29

    text je zkopirovan z doslovu knihy "Jak Vlada znicila nase penize" M. Rothbard - doslov napsal Jorg Guido Hulsmann v r. 2000 (t.j. na vrcholu dot.com bubliny)
    SKF
    • Re: M. Rothbard
     24.2.2010 21:34

     .............Není zapotřebí žádného ekonomického génia, nýbrž jen zdravého selského rozumu k tomu, aby bylo možné předpovědět hořký konec tohoto vývoje. Musíme si ale ujasnit, že tyto problémy nepramení ze systémových chyb kapitalismu, nýbrž že jsou výsledkem státních zásahů do oblasti peněz. Jako každý stav, který byl inflací uměle vytvořen a udržován při životě, nese i současný systém v sobě zárodek svého zániku. Poslední krize v jihovýchodní Asii, Rusku či Latinské Americe nám daly jen slabě pocítit, jak „tvrdé přistání“ na tento systém čeká........ (Hulsman - 2000)
     SKF
     • M. Rothbard
      24.2.2010 21:36

      V každém případě je krize nevyhnutelná. Vypukne okamžitě, jakmile inflační tlak na zvyšování cen přestane být vyrovnáván odlivem peněz do zahraničí. (A samozřejmě se urychlí, jestliže inflací zatížená měna začne proudit z ciziny zpět.) Tento vývoj nás v nejbližší době čeká, a proto je snad na místě připomínka, že nastávající události s sebou přinesou rozhodujícízměny, ale nemají negativní aspekty. Krize je totiž pouze poslední zastávkou na cestě, která začíná vytvořením papírových peněz s nuceným oběhem. Znamená proto i částečné osvobození se zpod jha státu a jej ovládajících kruhů. Může být rovněž podnětem k tomu, aby se větší část obyvatelstva zmobilizovala k odporu proti státní manipulaci a požadovala snížení daní a omezení regulace. Kolaps papírové měny s nuceným oběhem je proto z mnoha hledisek pozitivní událostí. Je pravdou, že velká část obyvatelstva potomto kolapsu zjistí, že přišla o velkou část svého majetku. Problém ovšem spočívá v tom, že jejich majetek je již v tomto okamžiku menší, než si oni sami namlouvají. Jediní, kdo budou trvale litovat tohoto kolapsu, jsou členové politických kartelů, kteří se inflací obohacují na účet zbytku populace.
      SKF
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
10:30UK - HDP, q/q
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university