Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Mýtus moderní měnové teorie

Mýtus moderní měnové teorie

07.11.2020 15:16

Leckdo dnes prohlašuje, že pandemie covidu-19 přinesla nezvratný důkaz, že vlády mohou jít vpřed jedině cestou moderní měnové teorie (MMT). Nezasvěcenému uchu MMT pravděpodobně zní nesmírně důmyslně – ba vědecky. Její zástupci hovoří, jako by vyvinuli nové ekonomické paradigma srovnatelné s kopernikánským obratem v astronomii. Za elegantním názvem a sebevědomými politickými prohlášeními leží však poselství stejně prosté jako nebezpečné, obzvlášť teď, kdy vlády po celém světě ochotně utrácejí, aby během pandemie udržely ekonomiky nad hladinou.

Podle MMT mohou vlády utrácet, kolik chtějí, za cokoli, co chtějí, dokud nebude dosaženo plné zaměstnanosti, aniž by si při tom kdy musely dělat starosti o financování, protože peníze jednoduše spuštěním tiskárny zajistí centrální banka, což vládu nebude nic stát. Je sporné, zda si tento příspěvek k ekonomickému uvažování vůbec zaslouží být nazýván „teorií“, vzhledem k neoriginalitě (a banalitě) jeho ústřední myšlenky. Vždyť tyto ideje ohledně vládních výdajů vycházejí už z koncepce „funkčních financí“ ekonoma Abby P. Lernera ze 40. let 20. století. MMT k ní pouze přišpendlila federální garanci práce.

První publikace o MMT – například Modern Monetary Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems (Moderní měnová teorie: Základy makroekonomie pro suverénní měnové systémy) od ekonoma L. Randalla Wraye – se objevily před několika lety a setkaly se s téměř jednohlasnou kritikou ekonomů napříč politickým spektrem. Nicméně debata o MMT pokračuje, zejména protože se jí chopili politici jako bývalý předseda britské Labouristické strany Jeremy Corbyn a americký senátor Bernie Sanders.

Během primárek v Demokratické straně Sandersovi v letech 2015-16 a 2019-20 radila Stephanie Keltonová, jedna z nejznámějších exponentek MMT a autorka nové knihy na toto téma, The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy (Mýtus schodku: Moderní měnová teorie a zrození lidové ekonomie). Sanders ve své poslední kampani učinil MMT jádrem svého programu hospodářské politiky, čímž zajistil, že na levici Demokratické strany získala širší uchycení. Jestli si ústředí myšlenku teorie osvojí Joe Biden, pokud se stane prezidentem, se teprve uvidí.

Buď jak buď, MMT bude dál uchvacovat levičáky po celém světě, protože jsou přesvědčeni, že ukrývá klíč k uskutečnění dlouhého seznamu veřejných projektů k posílení zaměstnanosti, ochraně životního prostředí, rozvoji sociální spravedlnosti a tak dále. Návrh na zřízení federální garance práce slibuje plnou zaměstnanost a „dobrá“ pracovní místa, kde si člověk prací zacílenou na užitečné veřejné účely vydělá na uspokojení životních potřeb.

Člověk si ovšem klade otázku, jestli by MMT její stoupenci stále tak favorizovali, kdyby se k ní s podobným gustem přiklonil americký prezident Donald Trump, třeba s cílem uhradit jeho slibovanou zeď na hranici s Mexikem. Je-li bezplatné financování vládních výdajů bezmezné, každý, kdo je u moci, žije v zemi mléka a strdí. Jednalo by se ale o dočasný ráj, protože vládní hýření by nevyhnutelně vyústilo ve vysokou inflaci, při níž by se okno příležitosti zavřelo a občanům by nezbylo než prostřednictvím stoupající nezaměstnanosti a slabšího reálného růstu mezd zaplatit účet.

Vědoma si tohoto problému, MMT navrhuje, aby vlády v případě potřeby zvýšily daně za účelem odčerpání dostatečného objemu peněz z oběhu, aby se inflaci předešlo. Jen si to představte: ačkoliv dříve vůbec žádné mantinely vládních výdajů neexistovaly, teď znenadání takové meze existují – a je nutné zvýšením daní stáhnout zpět přebytečné peníze, které byly v minulosti uvedeny do oběhu! Jen stěží si lze představit naivnější ideu demokratické politiky než tu, která plyne z MMT.

I kdyby politika fungovala, zůstávají závažné otázky. Při konkrétně jaké míře inflace by se například měly začít stahovat peníze pomocí vyšších daní? Co se stane s už schválenými veřejnými projekty, které se teprve rozbíhají? A jak by měli tvůrci politik zohlednit inflační očekávání, která už se pravděpodobně promítla do mezd, úrokových sazeb a mnoha dohod? Zkušenost ukazuje, že zastavit postup inflace, jakmile se jednou rozběhl, lze jedině za cenu značných makroekonomických nákladů – v neposlední řadě ve smyslu stoupající nezaměstnanosti. Západ si právě tímto martyriem prošel koncem 70. let a počátkem 80. let 20. století.

Jistěže, stoupenci MMT mají formálně pravdu, když poukazují na to, že se žádná země, která své dluhy může splácet ve vlastní měně, nemůže dostat do insolvence, protože není ničím svázaná v tom, jaké sumy peněz vytvoří. Neobstojí ale představa, že za takových okolností budou do oné měny nadále ochotni investovat zahraniční investoři. V určitém okamžiku by se zahraniční kapitál v zásadě odřízl, což by mělo vážné důsledky pro financování soukromých podniků. MMT opět tvrdí, že i s tímto problémem počítá: v případě USA předstírá, že vláda nesmí ztratit kontrolu nad úrokovou mírou.

Jak ovšem doložila řada studií, čím vyšší stupeň nezávislosti centrální banky, tím nižší úroková míra v zemi. Právě proto všechny přední ekonomiky uznaly za vhodné institucionalizovat nezávislost centrálních bank (hlavně v 90. letech 20. století). MMT by však revokovala působnost centrální banky v oblasti tisku peněz a svěřila tuto pravomoc do rukou vlády. Jak dokládají dějiny, běžná pravidla by se za mimořádných událostí pozastavovala. MMT je přístup, který by takový chaos vyvolával.

V dnešním prostředí téměř nulových či záporných úrokových měr a rozsáhlých nákupů cenných papírů vlády ze strany centrálních bank jsme svědky pohybu směrem k MMT. Mohou-li vlády spoléhat na své centrální banky, že nakoupí neomezené objemy vládních cenných papírů, aby předešly vzestupu úrokových měr, prakticky už kontrolu nad tvorbou peněz centrální bance sebraly.

Nezávislá centrální banka má v zásadě pravomoc tento postup kdykoli zastavit a nákupy cenných papírů vlády omezit, nebo dokonce ukončit. Proti takovému kroku by se však zvedl podstatný politický tlak. Jakmile centrální banka fakticky skončí v postavení, do něhož ji stoupenci MMT chtějí dostat, její schopnost získat situaci zpět pod kontrolu začne být otevřenou otázkou.

Otmar Issing, bývalý hlavní ekonom a člen výkonné rady Evropské centrální banky, je vedoucím Centra finančních studií na Goethově univerzitě ve Frankfurtu.

Copyright: Project Syndicate, 2020.
www.project-syndicate.org


 
 
 
 

Čtěte více:

Fisker jako Apple elektromobility
03.11.2020 12:35
Henrik Fisker stojí v čele společnosti Fisker, která se zaměřuje na vý...
Ekonomika a pátý stupeň autopilota
02.11.2020 17:59
Většina dnešních aut nemá žádnou automatizaci řízení, či nabízí omezen...
JPMorgan se chystá na povolební změny - a redukuje techy
03.11.2020 6:32
Stratégové americké banky JPMorgan upouštějí před volbami amerického p...
Nejhorší varianta pro dolar? Joe Biden a ovládnutí Kongresu demokraty
03.11.2020 14:46
Americký dolar bude v dlouhodobém výhledu slábnout, výsledek nynějšíc...

Váš názor
  •  
    09.11.2020 13:09

    "Buď jak buď, MMT bude dál uchvacovat levičáky po celém světě, protože jsou přesvědčeni, že ukrývá klíč k uskutečnění dlouhého seznamu veřejných projektů k posílení zaměstnanosti, ochraně životního prostředí, rozvoji sociální spravedlnosti a tak dále." MMT není a priori levicový konstrukt. MMT je do značné míry apolitická čistě ekonomická teorie, resp. alespoň takto ji lze bez problémů prezentovat a aplikovat. A samozřejmě MMT lze i zneužít autorem naznačeným ideologickým způsobem k snaze o dosažení čistě levicových cílů (zde by šlo ale nejspíše o snahu zcela marnou a/nebo za nezaplatitelnou cenu). Autor tak nenahlíží na MMT čistě ekonomickou optikou jejího posouzení jako jedné z monetárních teorií. Nahlíží na ní prakticky pouze v politické (ideologické) rovině, když pouze upozorňuje na (relevantní) nebezpečí jejího zneužití levičáky (či jakéhokoliv jiného politického směru a jeho nápadů). Autor tak nabízí k posouzení MMT pouze jedno z aplikačních rizik, aniž by se zabýval ekonomickou podstatou MMT. Ekonomickou podstatou MMT se autor nejspíše ani zabývat nemohl, protože zjevně vůbec nerozumí úplným základům monetárních teorií jako takových, což dokládají jeho totální bláboly o tom jak centrální banky mají/nemají pod kontrolou emisi peněz. Pokud principy MMT budou využity jako východisko z dnešních slepých uliček, tedy pouze jako defenzivní nástroj umožňující pokračovat prostředky fiskální politiky tam, kde monetární politika při obraně proti dopadům nastupujících krizí již vyčerpala své možnosti, pak jde o koncept zcela prospěšný a rozhodně mnohem lepší, než setrvání ve slepé uličce "dluhových pastí" všeho druhu, které nám přináší dosavadní ekonomicko-monetární doktrína, která minimálně již od roku 1971 není vůbec aplikovatelná na současné ekonomické prostředí, resp. ekonomické prostředí zarámované monetárním prostředím v podobě monetárního systému účetních peněz. Dokladem tohoto mého tvrzení bude právě výsledek, s jakým současné ekonomiky vyspělých států světa budou za pomoci fiskálních politik jednotlivých států čelit ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Zde došlo právě k tomu, že MMT je již v podstatě plně aplikována všemi vyspělými zeměmi (byť zatím jen mlčky). Jediným reálným východiskem ze zadlužení států, které způsobí pandemie, bude uznání relevantnosti MMT (tedy, že je zcela zbytečné zabývat se myšlenkami na splácení těchto státních dluhů). Alternativou k tomuto postupu bude zavedení tvrdých fiskálních restrikcí a zvýšení daní za účelem splacení státních dluhů vzniklých v průběhu koronakrize. Všichni si ale velmi brzo uvědomí, že právě takový postup (čili neuznání relevance MMT) by ale mohl způsobit další ještě mnohem vážnější a/nebo delší krizi, než samotný koronavirus. Doktrína rozpočtové "odpovědnosti", v rozsahu jako jsme ji znali donedávna, bude pohřbena. Avšak ani tato doktrína není absolutně vadná. I doktrína rozpočtové odpovědnosti má svou relevanci v tom ohledu, že by měla bránit právě zneužití MMT k plnění levičáckých bludných fantazií, avšak aniž by současně zablokovala možnosti státu pomoci ekonomikám v krizových dobách. Jinými slovy MMT umožňuje efektivní záchranu ekonomik v krizových situacích, ale není to perpetuum mobile, které by snad umožňovalo, aby se měli lidé lépe, než si jak si to v realitě odpracovali. :-) Ano nesprávná představa MMT jako nějakého perpetua mobile je velmi nebezpečná, ale toto samo o sobě by nemělo být důvodem k jejímu odmítnutí. Elektřina může být tak nebezpečná.
    Richard Fuld
Aktuální komentáře
29.06.2022
13:42Relativně mírná recese a silný dolar pomáhají Fedu. Ten nebude kvůli akciím zasahovat, domnívá se Dudley
12:51ČEZ, a.s.: Změny v obsazení dozorčí rady a výboru pro audit
12:33NET4GAS, s.r.o.: Informace o ratingu společnosti
11:51Ekonomická nálada v EU se zhoršila, spotřebitelé jsou pesimističtější
11:34Stratég Morgan Stanley počítá s mírnou recesí. A S&P 500 na 3000 bodech
10:34Recese znovu začíná vadit, náladu akciím kazí i jestřábí komentář z Fedu  
9:54Nový ředitel PPF: Těžiště investic vidíme v Evropě. Air Bank hodláme rozvíjet, čínský Home Credit prodat
9:17Rozbřesk: Lagardeová na jestřábí vlně zvyšuje tlak i na ČNB
9:16Jak dobře investovat do dluhopisů? WEBINÁŘ DNES od 10:00 s makléřem Janem Cepákem
8:56ČEZ schválil vyšší dividendu a vymění část dozorčí rady. Státy EU pro emisní reformu a evropské burzy asi zahájí výprodejem  
8:50Zisk H&M vysoce překonal očekávání trhu, červnové tržby budou ale meziročně o 6 pct nižší
8:35Státy EU schválily emisní reformu i omezení prodeje klasických aut od roku 2035
8:30ČEZ schválil protinávrh ministerstva financí na dividendu 48 korun za akcii a rozhodl o výměně členů v dozorčí radě
7:16ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě dividendy
6:05Goldman Sachs: Inflace k cíli Fedu, sazby nahoru jen letošní rok
28.06.2022
22:00Spotřebitelská nálada posílá US indexy směrem dolů  
19:45SAB Finance a.s.: Dodatek k prospektu akcií
17:36Amerika znovu se slabým začátkem, důvěra spotřebitelů se propadá. Raketový růst maďarských sazeb  
17:22Změna ekonomického režimu a akciový fundament
16:41Celosvětová spotřeba energie se loni dostala na úroveň z doby před pandemií

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Bed Bath & Beyond Inc (05/22 Q1, Bef-mkt)
General Mills Inc (05/22 Q4, Bef-mkt)
8:00H & M Hennes & Mauritz AB (05/22 Q2)
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - HDP, q/q a