Hledat v komentářích

Investiční doporučení

Výsledky společností - ČR

Výsledky společností - Svět

IPO, M&A

Týdenní přehledy

 

Detail - rozhovor
Nyní je ideální doba k investování do ESG, domnívá se portfolio manažer klimatického fondu Craig Cameron

Nyní je ideální doba k investování do ESG, domnívá se portfolio manažer klimatického fondu Craig Cameron

19.02.2024 7:01
Autor: Redakce

V našem sektoru jsme ESG faktory hodili do jednoho košíku a předstíráme, že jsou něčím zvláštní. Jde ale přitom o kritéria, která bychom měli zvažovat při každém investování, domnívá se Craig Cameron, hlavní portfolio manažer klimatického fondu Templeton Global Climate Change Fund. V době, kdy na straně poptávky přišlo po prvotním nadšení vystřízlivění, nastala z fundamentálního hlediska ideální doba k investování do udržitelných firem. Cílů Pařížské dohody do roku 2030 pravděpodobně nedosáhneme a začneme být čím dál více svědky extrémního počasí, což vyvolá potřebu investovat do těchto firem o to více. O minulosti, současnosti i budoucnosti investování do ESG produktů či o tom, jak vybírá konkrétní tituly do svého portfolia hovoří exkluzivně pro Patria.cz portfolio manažer Franklin Templeton Craig Cameron.

Patria.cz: Ve společnosti Franklin Templeton působíte jako portfolio manažer zodpovědný za téma klimatických změn. Jakou roli má ESG investování ve finančním systému? Jaký je cílový trh a typický investor?

V posledních letech ESG trh značně roste, ale nerad rozlišuji mezi tím, co je ESG investování, a co není. Jako investor se totiž musíte rozhodovat u každé firmy zvlášť a na základě mnoha faktorů. Mezi ty patří i faktory týkající se životního prostředí, celé společnosti i řízení dané firmy. My jsme v posledních letech bohužel vložily tyto faktory do jednoho košíku a předstírali, že jsou něčím zvláštní. A jakmile předstíráte, že jsou zvláštní, tak nad tím lidé při investování stráví až moc času, anebo naopak moc málo.

Domníváme se tedy, že jde o fundamentální část investování. V té má Franklin Templeton reputaci více jak 70 let. A i před 70 lety naši portfolio manažeři přemýšleli nad tím, jak je firma řízená, jakou má strukturu vedení, jaké jsou společenské implikace jejího podnikání… Templeton byl v šedesátých/sedmdesátých letech minulého století jedním z prvních manažerů fondů, kteří nabízeli společensky odpovědné investování a vyhýbali se určitým produktům ze společenských důvodů, ne z environmentálních důvodů či z důvodů vládnutí.

Je smutné, že jsme teď dali na jednu hromadu to, co lze označit za ESG investování. Myslím, že veškeré investování by mělo ESG zohledňovat. Otázkou často je, jak moc. Náš produkt odpovídá článku 9 SFDR. Na trhu se pohybujeme v relativní mezeře, protože máme za cíl přispívat ke snižování klimatické změny a máme duální mandát, kdy se řídíme na jednu stranu finančními výnosy, ale také rolí firmy na zlepšení klimatického dopadu.

Patria.cz: Zvenčí se zdá, že popularita ESG produktů před několika lety prudce vzrostla, pak ale prošla ochlazením. Jaké byly vaše zkušenosti a jaká je v dnešní době poptávka?

S vaším popisem vývoje udržitelných produktů souhlasím a hodně z toho ovlivnilo i výkonnost našich produktů. My jsme to ale měli trochu jinak než ostatní hráči na trhu, protože se více orientujeme na valuaci. Takže v době velkého nadšení a nadějí jsme neměli tak dobrý výkon jako naši konkurenti. Od té doby, asi od poloviny roku 2021 dodnes, byl ale opak pravdou. Nadšení a naděje ochladly a my jsme si oproti našim konkurentům vedli velmi dobře, protože jsme nebyli zainvestování do superdrahých firem, které byly nafouknuté do bubliny.

Naše relativní pozice vůči konkurentům se tak mnohem zlepšila, a to zejména od roku 2023. Bohužel ale už na pozadí upadající poptávky a klesajícího zájmu. Nicméně říká se, že nejlepší čas nakupovat akcie je, když se jich ostatní zbavují. A o to se v posledních měsících snažíme. Mnoho firem, které jsme pět let nevlastnily, jsou podle nás nyní valuačně přitažlivé. Například firmy ze sektoru rezidenčních solárních elektráren nebo vodíkového sektoru, kterým se v letech 2020 a 2021 extrémně dařilo a kvůli tomu, že jsme v nich nebyli zainvestovaní, jsme měli horší výkon než konkurence. To jsou oblasti, které sledujeme až nyní, když bublina splaskla.

Myslím, že nyní nastal z fundamentálního hlediska na ESG investování dobrý čas. Nehledě na klimatický dopad, nehledě na ESG jde o levné firmy.

Craig Cameron

Patria.cz: Existují geografické rozdíly v oblíbenosti jednotlivých ESG komponent? Zdá se, že Evropa se více zaměřuje na environmentální faktory (E), zatímco v USA se zdají být populárnější sociální témata (S). Souhlasíte a projevuje se to ve složení portfolia?

S tím bych souhlasil. Vidíme o dost větší poptávku po environmentálním investování v Evropě a Asii oproti USA. Nevím, jestli je to tím, že dávají přednost „S“ před „E“, anebo jestli prostě jen nemají rádi ESG obecně. Je tam ale určitě větší odpor vůči ESG.
My to vnímáme z hlediska poptávky, kdy většina našich klientů je z Evropy a zaměřuje se na Evropu, přestože jsme celosvětový fond a investujeme celosvětově. Nicméně je to znát i z toho, jak firmy například odpovídají na dotazy. Evropské firmy jsou do těchto témat zapojené nejvíce. Domnívám se, že v USA a Asii je to mnohem větší mix toho, jestli s Vámi daná firma chce spolupracovat, anebo jestli zvažuje investice do určité oblasti.

Konec konců se jako investoři snažíme mít širší dopad, nejen na naše klienty. Pokud mohu donutit americkou firmu, aby dekarbonizovala svoji produkci, pak tato firma dlouhodobě odolnější vůči dani z uhlíku, ale také pomáhám životnímu prostředí a přispívám ke splnění našeho cíle, kterým je zlepšení klimatu. Je to win-win. A v Evropě je větší šance, že našeho cíle dosáhneme, protože environmentální témata tu mají větší váhu.

Patria.cz: Environmentální a sociální faktory jsou poněkud snáze pochopitelné, ale mnoho investorů si láme hlavu nad řízením (G). Jak tomu rozumíte a co hledáte při hodnocení společnosti podle této metriky?

Opět musím začít tím, že pokud hledáte firmu s dobrým řízením, jde o dobrou investiční strategii. Pokud bychom investovali jen do firem, kde například generální ředitel není v souladu s výnosy akcionářů a orientuje se podle jiných metrik, nevedlo by se nám dlouhodobě dobře. Takže většina investorů se na řízení zaměřuje.

Pro nás řízení znamená, že je firma dobře vedená. Ať už jde o to, jak se chová generální či finanční ředitel, ale i o to, jestli má firma dobrý dohled nad vedením, jestli je vedení silné a diverzifikované, jestli je předseda nezávislý. To spadá do našeho hodnocení dobrého řízení. V souladu s článkem 9 SFDR se zavazujeme k tomu, že všechny naše firmy mají dobré praktiky řízení.

Uvedu jeden příklad - klienti se nás ptají, proč nevlastníme akcie čínských výrobců solárních panelů. Spousta problémů, které s těmito společnostmi máme, se týká právě řízení. Řídicí struktury nejsou nápomocné akcionářům. Chráníme tak kapitál našich klientů, ale zároveň přemýšlíme o tom, jaká je optimální struktura společností v našem fondu.

Patria.cz: Obecnější otázka, jak vybíráte společnosti, které chcete přidat do svého fondu? Jaký je váš postup?

K tématu klimatické změny máme trochu jiný přístup než konkurence. Máme tým, který dělá klimatický screening, to znamená, že sledují, jaká část výnosu firem pochází z nízkouhlíkových produktů a služeb, které stojí za dekarbonizací. Tento screening splňuje celosvětově asi 1 100 firem. Ale namísto toho, abychom z nich vybírali, které se nám líbí, tak zmapujeme naši valuační databázi, která je dílem asi 40 lidí, kteří se zaměřují pouze na valuaci. Nedoporučují našemu fondu firmy jen proto, že jsou zelené, ale proto, že mají atraktivní valuace. A pokud jsou náhodou zelené, tak je to skvělé a můžeme je do našeho portfolia přidat.

Tím máme na trhu trochu jiný záběr. Překryv těchto dvou metod nám dává asi 200 firem, ze kterých můžeme vybírat, které jsou jak atraktivně naceněné, tak i dostatečně zelené. A s tím pak pracujeme a hledáme v nich ty nejlepší příležitosti.

Craig Cameron

Patria.cz: Největší pozicí v Templeton Global Climate Change Fund je francouzský výrobce stavebních materiálů Saint-Gobain. Z hlediska životního prostředí se to nezdá jako jasná volba. Co vás na této společnosti zaujalo?


O našich pozicích rozhodujeme na základě tří věcí. Zaprvé, jaký vliv má daná společnost z hlediska životního prostředí. Zadruhé, jak rizikové je její podnikání a zatřetí, jak atraktivní je její valuace.

Saint-Gobain má značný vliv na životní prostředí. Když se podíváme na sektory emitující uhlík, máme tu výrobu elektřiny při spalování uhlí a plynu, poté dopravu a další oblastí je stavitelství. A tady právě přicházejí na řadu firmy, jako je Saint-Gobain.

Jeden z nejefektivnější způsobů, jak se vyhnout emisím podle uhlíkové stopy, je izolace. Pokud vezmu tradiční budovu s omezenou izolací a přidám moderní izolaci, tak výroba izolačního materiálu je nízkouhlíková, a to zejména toho vyrobeného firmami, jako je Saint-Gobain, a energie, kterou mohu ušetřit, je značná. Saint-Gobain je lídr v izolacích, a to je jedním z důvodů, proč si myslíme, že je jeho dopad tak vysoký. A nejen to, dělá i další uhlíkově udržitelné materiály.

Z pohledu druhého faktoru - rizika - se jeho podnikání stalo v průběhu let mnohem méně cyklické. Vedení se zbavilo volatilnějších částí byznysu a investovalo do stabilně rostoucího podnikání. Rizikový profil Saint-Gobain se tím za 5 let značně zlepšil.

A to se dostáváme ke třetímu bodu – trh si to ještě nemyslí. Valuace firmy je velmi atraktivní a jedná se o jednu z nejlevnějších firem v našem portfoliu. Kombinace těchto tří bodů ospravedlňuje to, že jde o největší pozici v našem fondu.

Patria.cz: A nakonec, jak vidíte budoucnost produktů zaměřených na životní prostředí?

Myslím, že je to obří trend. Životní prostředí nevyřešíme za tři, šest ani 12 měsíců. Čím déle bude řešení klimatické změny podinvestované, o to více budeme muset investovat v příštích letech. Máme sice firmy na obnovitelnou energii a firmy na elektromobily, ale pokud budeme příliš pomalí, budeme muset čelit adaptaci na změnu klimatu. Z tohoto pohledu máme pokryté obě strany. Máme firmy, které snižují emise, ale i ty, které poskytují produkty, které nám pomáhají s adaptací na teplejší klima.

Dnes jsme v bodě, kdy zejména kvůli vyšší dlouhodobé úrokové míře byly zasaženy valuace firem a očekávání jsou tak poměrně nízká. Ale téma životního prostředí je stále silné. Myslím, že to představuje velmi zajímavou příležitost. Blížíme se roku 2030, do kdy byl v rámci Pařížské dohody stanoven cíl udržet globální oteplování ideálně vyšší o 1,5°C, my jsme už nyní výše o 1,3 – 1,4°C. Dost pravděpodobně tak tento cíl překročíme a začneme být čím dál více svědky extrémního počasí. Ať už se nám to líbí, nebo ne, vyvolá to větší reakci a budeme muset do těchto firem investovat. Jsem silně přesvědčen o tom, že je dobré tyto firmy vlastnit, že budou z těchto trendů těžit a snad budou schopny nám i pomoci s dekarbonizací.

Craig Cameron je portfolio manažer fondů skupiny pro změnu klimatu a výzkumný analytik pro Templeton Global Equity Group. Celosvětově pokrývá sektor obnovitelné energie, kterou zastřešuje od roku 2013. Před nástupem do Franklin Templeton v roce 2012 byl analytikem společnosti Standard Life. Do odvětví finančních služeb vstoupil v roce 2009 a zabýval se výzkumem v řadě sektorů včetně pojišťovnictví, elektroniky, farmacie a veřejných služeb. Cameron má titul B.Sc. v matematice z Edinburgh University ve Spojeném království a je držitelem statutu Chartered Financial Analyst (CFA).

Rozhovor vedl za Patria.cz 31. ledna 2024 David Jestřabík.

 

  Offline rozhovory
  Nyní je ideální doba k investování do ESG, domnívá se portfolio manažer klimatického fondu Craig Cameron
  19.02.2024 7:01
  V našem sektoru jsme ESG faktory hodili do jednoho košíku a předstírám...
  Richard Podpiera: Porážet inflaci bez akcií je prakticky nemožné. DIP nabídneme mezi prvními a v plné šíři, kterou zákon umožní
  15.12.2023 6:01
  Čerstvě prodiskutován Senátem po listopadovém schválení Sněmovnou je n...
  Martin Novák pro Patria.cz: Posun celoročního výhledu ČEZ nám přijde zásadní
  09.11.2023 18:50
  Zlepšení výhledu ČEZ pro hospodaření za celý rok 2023 je z našeho pohl...

  Online rozhovory

  Váš názor
  •  
   19.02.2024 17:59

   Manažer klimatického fondu radí, že nyní je ideální doba k investování do ESG: Není nad to, když kozel radí zahradníkovi... :-)
   Richard Fuld
  • ESG ?
   19.02.2024 8:25

   to zrovna . Ani omylem
   občan

  Nejčtenější zprávy týdne

  Sledujte nás na sociálních sítích

  Facebook X LinkedIn Instagram Youtube

  Právě diskutujete

  Nejčtenější zprávy dne

  Nejdiskutovanější zprávy týdne

  Analýza dne

  Investoři zažili nejlepší začátek roku za posledních 5 let
  02.04.2024 8:03
  Index S&P 500 si za 1. čtvrtletí 2024 připsal 10,11 pro...více