Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Moneta k dealu s PPF: Dobrovolný odkup v souladu s analytiky, spojení strategicky přínosné

Moneta k dealu s PPF: Dobrovolný odkup v souladu s analytiky, spojení strategicky přínosné

29.01.2021 19:03, aktualizováno: 29.1. 19:11
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Představenstvo Moneta Money Bank splnilo termín do dnešního dne a zveřejnilo stanovisko k návrhům PPF na dílčí dobrovolný odkup akcií Monety na ceně 80 Kč/akcie a propojení Monety s Air Bank a dalšími společnostmi ze skupiny PPF. Postoj se dá krátce shrnout zhruba následovně: cena dobrovolného odkupu je v souladu s konsensuálním pohledem analytiků, předložené informace nechť si ale vyhodnotí každý akcionář. Akvizice Air Bank a spol. je strategicky přínosná, ale v tuto chvíli nemáme plnou paletu informací, jsme připraveni jednat. Budeme usilovat o oboustranně výhodný a vyvážený výměnný poměr akcií Moneta ku Air Bank. Podrobnosti vybíráme ze zveřejněného dokumentu níže, jehož plné znění je dostupné na stránkách Monety ZDE a také na webu Patria.cz v režimu regulatorní i nformace ZDE. "Vítáme stanovisko představenstva Monety a jsme připraveni k jednání o naší nabídce. Poskytneme představenstvu Monety veškeré informace o hospodaření našich společností Air Bank, Home Credit ČR a SR a Benxy, zároveň zdůvodníme logiku naší nabídky, včetně ekonomického ocenění našich aktiv," reagovala PPF v dnešním vyjádření pro ČTK.

Dobrovolný odkup akcií na ceně 80 Kč/akcie

Představenstvo Monety pověřilo J.P. Morgan jako finančního poradce, aby poskytla finanční  poradenství ve vztahu k analýze současného obchodního plánu Monety. Ocenění Monety na základě jejího obchodního plánu a konzervativního scénáře, konstatuje představenstvo Monety ve stanovisku, určuje hodnotu Monety jako samostatné entity (stand-alone value) v rozmezí 49 miliard až 38 miliard při existenci souvisejících obchodních a dalších rizik (např. prostředí úrokových sazeb, cenová konkurence, úvěrové ztráty, poptávka po nezajištěných úvěrech, zvýšené zdanění a celkový dopad pandemie COVID-19). Mnohá z těchto rizik jsou mimo kontrolu nebo vliv představenstva. Výhled Monety stejně jako nastavení jejích cílů ve střednědobém horizontu směřuje k dosažení horní hranice intervalu tohoto ocenění. Pokud by odhady a předpoklady, na kterých je toto ocenění založeno, představovaly budoucí vývoj, pak by se hodnota akcií pohybovala mezi 95 a 74 ,“ uvádí představenstvo Monety v dokumentu.

„Představenstvo rovněž pověřilo společnost J.P. Morgan provedením analýzy vývoje kurzu akcií Monety proti jejím cílovým cenám za posledních 36 měsíců… Z grafu vyplývá, že kurz akcie v průměru odpovídal mediánu cílových cen s průměrným diskontem ve výši 20 %, který se pohyboval mezi minimem 6 % a maximem 46 %. Na základě stanoviska J.P. Morgan je představenstvo přesvědčeno, že nabídková cena 80 je v intervalu hodnoty Monety a odpovídá 98,8 % mediánu cílových cen analytiků pro akcie Monety. Nabídková cena navíc představuje 19,2 % prémii proti závěrečnému kurzu ze dne 22. ledna 2021,“ konstatuje představenstvo Monety.

PPF v návrhu z 22. ledna 2021 uvedla, že maximálním objemem odkupovaných akcií bude 20 % s právem PPF jej navýšit na 29 %. Nepodmíněná část jde do 10 %, zbytek je podmíněn souhlasem ČNB. Při převisu poptávky budou akcionáři uspokojeni poměrně v nepodmíněné a dle režimu regulatorně podmíněné části.

Jako důvod dobrovolného veřejného návrhu je uveden zájem skupiny PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, která předjímá spojení Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice s Monetou.

Kontrola nad Monetou ze strany PPF

Představenstvo uvádí, že pokud bude dobrovolný veřejný návrh úspěšný a dojde k realizaci akvizice Air Bank a.s. a přidružených společností, budou v jejím rámci rovněž vydány nové akcie Monety ve prospěch PPF. Zákon o obchodních korporacích a stanovy Monety vyžadují, aby taková emise nových akcií byla schválena 75 % většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Monety. „Standardní“ dlouhodobou účast od roku 2017 spočetla Moneta na 59 %, logicky však konstatuje, že: „Dá se předpokládat, že účast akcionářů na valné hromadě, na které se bude rozhodovat o takto významné otázce, podstatně vzroste.“ Moneta nabídla modelové scénáře, dle kterých následně konstatuje: „Schválení akvizice navrhované ze strany PPF může vyžadovat výrazně širší akcionářskou podporu, přičemž podíl PPF ve výši až 29 % zřejmě nebude v takovém hlasování představovat většinu. Pro schválení shora uvedeného návrhu by tudíž byla nutná značná podpora akcionářů odlišných od PPF. Potřebná podpora se v těchto ilustrativních scénářích pohybuje v intervalu mezi 52 % a 72 % hlasů přítomných akcionářů odlišných od PPF. To představuje 23 % až 72 % hlasů všech akcionářů odlišných od PPF.“

Snazší cesta je ke kontrole dozorčí rady. „Pro volbu členů dozorčí rady, kteří volí členy představenstva, by PPF musela získat podporu 13 % hlasů akcionářů odlišných od PPF, pokud by PPF vlastnila 20 % akcií, a 1 % hlasů akcionářů odlišných od PPF, pokud by PPF vlastnila 29 % akcií. Tyto potřebné většiny předpokládají účast na valné hromadě minimálně 60 % akcií s tím, že se poměrně zvyšují a snižují dle skutečné účasti akcionářů,“ konstatuje představenstvo Monety.

Spojení s Air Bank: Podstatné výhody, usnadnění strategie

„Představenstvo je přesvědčeno, že spojení s Air Bank a.s. a přidruženými společnosti navržené ze strany PPF má potenciál významně ovlivnit obchodní model Monety tím, že přinese podstatné výhody a usnadní celkovou realizaci uveřejněné strategie Monety. Představenstvo se při znalosti existujících rizik domnívá, že takový pozitivní efekt by mohl být dosažen díky prokazatelným schopnostem lidského kapitálu Monety. Případné realizace návrhu PPF na akvizici Air Bank a.s. a přidružených společností bude v každém případě předmětem vyjednávání za standardních tržních podmínek. Naše výše uvedená vyjádření jsou v souladu s dříve projednávaným návrhem na koupi Air Bank a.s. z října 2018, který byl neúspěšně ukončen v únoru 2019. V dokumentech publikovaných a archivovaných na našich internetových stránkách v sekci pro investory (Investor Relations) jsme v té době vyjádřili zájem o koupi Air Bank a.s. a přidružených společností za 19,75 miliardy s tím, že tato nabídka byla po provedení hloubkové prověrky snížena na 18,5 miliard . Skupina PPF tuto nabídku odmítla. Náš návrh byl podpořen stanoviskem J.P. Morgan a kladným vyjádřením (fairness opinion) od další globální investiční banky,“ konstatuje k tématu propojení s Air Bank krom jiného Moneta.

V návrhu PPF z 22. ledna stojí: „V rámci akvizice by Moneta nabyla od skupiny PPF 100% podíl ve společnosti Air Bank a.s. a v následujících společnostech, které jsou s Air Bank a.s. propojeny: (i) Home Credit a.s., (ii) Benxy s.r.o. a (iii) Home Credit Slovakia, a.s. („Air Bank“). Tato akvizice je navržena formou výměny akcií dle směnného poměru a nevyžaduje žádné jiné protiplnění. Dalším krokem je realizace fúze obou bank.“

Výměnný poměr: usilovat o vyváženost a oboustrannou výhodnost

Představenstvo bude usilovat o vzájemně vyvážený a oboustranně výhodný výměnný poměr a je otevřeno zahájit jednání na základě standardních tržních podmínek (arm’s length basis). Vzhledem k potenciální hodnotě této akviziční příležitosti a při zohlednění rizik s ní nutně souvisejících se představenstvo domnívá, že je obezřetné usilovat o výměnný poměr, který bude postaven na principu variability a podmíněnosti dle obchodních a finančních výsledků a bude zohledňovat vyplývající rizika. Představenstvo si je vědomo svých zákonných povinností a bude usilovat o vyjednání transakce, která bude přínosná pro Monetu, její akcionáře a ostatní zúčastněné osoby,“ konstatuje představenstvo Monety ve stanovisku.

Dle návrhu z 22. ledna by akvizice Air Bank proběhla formou výměny akcií ve směnném poměru 60,3 % (hodnota Monety) : 39,7 % (hodnota Air Bank). „Touto výměnou by tedy skupina PPF získala 39,7% podíl v Monetě, a to nad rámec akcií získaných případným odkupem popsaným v části A. výše. Na základě takto navrženého směnného poměru by se počet akcií Monety zvýšil z 511 milionů kusů na 847 429 519 kusů akcií. Nově vydané akcie by skupina PPF získala výměnou za 100 % akcií Air Bank,“ stojí v návrhu transakce ze strany PPF z 22. ledna 2021.

Závěr: Souladné se zájmy Monety

V závěrečném souhrnu stanoviska představenstvo Monety krom jiného uvádí: „Dobrovolný veřejný návrh poskytuje akcionářům Monety, kteří si přejí zhodnotit svou investici za peněžité protiplnění ve výši 80 za akcii, způsob, jak toho mohou dosáhnout. Představenstvo má omezené možnosti, jak zjistit či jinak vyhodnotit zájem vyjádřený objemem odkoupených akcií. Představenstvo dospělo k názoru, že mezi jeho povinnosti patří se akvizicí Air Bank a.s. a přidružených společností navrženou PPF zabývat, posoudit ji a prověřit v rámci hloubkové prověrky a souvisejících procesů. Pokud by představenstvo bez dalšího nabídku jednat s PPF odmítlo, mohlo by to v konečném důsledku vést ke snížení současného kurzu akcií Monety. Představenstvo je proto připraveno potenciální spojení Monety s Air Bank a.s. a přidruženými společnostmi posoudit. … S ohledem na výše uvedené a na základě dostupných informací dospělo představenstvo jednomyslně k závěru, že dobrovolný veřejný návrh se jeví jako souladný se zájmy Monety, jejích akcionářů, zaměstnanců, vkladatelů a dalších věřitelů.“

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. Vlastní mimo jiné většinový podíl v tuzemském operátorovi O2 a loni v říjnu dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME), čímž ovládla mimo jiné televizní skupinu Nova. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí. Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších a investory nejvyhledávanějších firem obchodovaných na pražské burze.
 
 

Čtěte více:

MONETA Money Bank, a.s: Uveřejnění vnitřní informace
22.01.2021 18:35
MONETA Money Bank, a.s. (IČ: 25672720) MONETA Money Bank, a.s. inform...
Moneta oznamuje ochotu jednat o převzetí Air Bank a transakci, která může vést k zásadnímu podílu PPF
22.01.2021 18:56
MONETA Money Bank bude vyjednávat o převzetí Air Bank a dalších společ...
Analytik: Navržené podmínky transakce Moneta - PPF nevnímáme symetricky výhodné pro obě strany
25.01.2021 7:38
Banka MONETA Money Bank v pátek po uzavření trhu – informovali jsme po...
Goldman Sachs navýšila svůj podíl v Monetě na 10,5 % (+komentář analytika)
28.01.2021 17:33
Americká banka Goldman Sachs Group zvýšila podíl v Moneta Money Bank n...
MONETA Money Bank, a.s: Uveřejnění vnitřní informace
29.01.2021 18:26
MONETA Money Bank, a.s. (IČ: 25672720) MONETA Money Bank, a.s. uveřej...

Váš názor
 •  
  31.01.2021 10:39

  Kellner chce ovládnout s 20 % celou Monetu podobně jako kdysi Českou pojišťovnu, pak udělá zpětný odkup akcií a vytěsní zbývající akcionáře. Je možné, že jako v případě O2 Monetu hodně zadluží nebo zruší výplatu dividend nebo cokoliv jiného, aby snížil cenu akcií a měl ovládnutí další společnosti levnější. Kellner je největší zlo pro ekonomiku. Robin
  1
  • Robine,
   31.01.2021 12:32

   ... to jakože s 20% podílem se dá dnes ovládnout celá společnost? A já bláhový myslel, že k ovládnutí společnosti je zapotřebí minimálně vlastnit zlatou akcii, nebo mít minimálně 50% podíl. :o)
   Kočičák
   • Re: Robine,
    01.02.2021 20:27

    Kočičáku, určitě dá a to z toho důvodu, že bude největší akcionář, když se podíváte na strukturu, zjistíte, že Monetu vlastní s podílem menším než 10 % nějaký fond a pak další podíly jsou menší a menší. Takže s 20 % bude mít Kellner největší podíl, navíc s emisí nových akcií pro vypořádání fúze s PPF bude mít definitně největší podíl a celou firmu ovládne. To je fakt.
    1
   • Re: Robine,
    31.01.2021 19:47

    Pokud mu projde to sloučení s AirBank, bude mít vysoko přes.
    Jenyk
 •  
  30.01.2021 10:30

  Oligarchove si delaji, co chteji, jako v 90 letech. Zijeme v systemu ktery se jmenuje oligarchie.
  Břeťa Bříza
 • Stroj času
  29.01.2021 21:19

  Návrat do minulosti,znova je tu akcia "Akcionári plačte !",MONETA + PPF = AGROBANKA + MOTOINVEST.Zdá sa,že už má PPF 20 %,len to potrebuje legalizovať.Nechápem prečo sa cena MONETY na burze drží hlboko pod 80 Kč,neexistuje žiadne logické vysvetlenie okrem manipulácie s trhom.Potom aj tak vyzerá ohodnotenie banky.
  Tecumseh
  • Re: Stroj času
   30.01.2021 1:36

   Ja, manilulace. Firmy co by měly být oceněné výše jsou dole. Firmy co nedělají nic a v podstatě nemají cenu, jen virtuální jsou na hoře.
   Čert
   •  
    31.01.2021 7:53

    To není manipulace, to je hloupost lidí.
    czinvestor
Aktuální komentáře
23.07.2024
10:34Porsche oznámilo zpomalení výroby a pokles ziskovosti, akcie klesají nejvíc v historii
10:02Centrální bankéř Frait se bude rozhodovat mezi snížením sazeb o 25 či 50 bps. Nebojí se výraznějšího. Korunu vidí slabší proti fundamentům
9:03Rozbřesk: Evropské průmyslové oživení se odkládá, nikoliv však na neurčito
8:54Evropa zahájí smíšeně, Harris získala na svou kandidaturu historicky nejvyšší částku  
6:12Stratéžka Invesco: Mohl by Fed snížit úrokové sazby v roce 2024 dvakrát?
22.07.2024
22:00Přeprodané technologické tituly přilákaly kupce  
17:23Snižování sazeb: Jak na něj obvykle reaguje akciový trh?
17:02Technologie před výsledky slušně rostou, Evropa tentokrát drží krok  
16:09Varta už nenastartuje? Akcie ztratily 80 %, restrukturalizace má vymazat stávající akcionáře a vést k delistingu. Ovládnout firmu nabízí Porsche
14:32Je čas připravit se na medvědí trh, myslí si stratég Bank od America  
14:01Zadlužení EU se v prvním čtvrtletí zvýšilo na 82 procent HDP, roste i v Česku
12:53Týdenní výhled: Bidenovo odstoupení ještě neznamená obrat. Začínají reportovat velké techy. Americká ekonomika má za 2Q zrychlit  
12:02Akcie otáčejí vzhůru hlavně v Evropě. Kromě politiky zůstávají klíčovým tématem výsledky  
10:37Čínská centrální banka srazila klíčové úrokové sazby, vyrazila na podporu ekonomiky
9:21Ryanair varuje, že se po propadu zisku ani letní sezóna nejspíš nevydaří. Klesá příjem z letenky, zákazníci víc šetří
9:05Rozbřesk: Dopady IT výpadku na globální ekonomiku a Biden hodil ručník do ringu
8:52Biden odstoupil z prezidentských voleb v USA a podpořil Harrisovou. Čína snížila sazby, futures míří výše  
8:42GEVORKYAN chystá akvizici v jižní Evropě
6:29Fidelity: Japonské společnosti na rekordních úrovních ve zpětném odkupu akcií
21.07.2024
20:44Biden odstoupil z amerických prezidentských voleb a podpořil Harrisovou

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m