Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Moneta oznamuje ochotu jednat o převzetí Air Bank a transakci, která může vést k zásadnímu podílu PPF

Moneta oznamuje ochotu jednat o převzetí Air Bank a transakci, která může vést k zásadnímu podílu PPF

22.01.2021 18:56, aktualizováno: 22.1. 19:31
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

MONETA Money Bank bude vyjednávat o převzetí Air Bank a dalších společností ze skupiny PPF. S tím je spojena veřejná nabídka ze strany PPF, jejímž cílem je získání většího akciového podílu v Monetě. Ta dnešního dne obdržela od společnosti Tanemo a.s. ze skupiny PPF znění veřejného návrhu na odkoupení části akcií Monety až do výše 20 % od jejích stávajících akcionářů s žádostí o zpracování stanoviska představenstva Monety k tomuto návrhu ve lhůtě 5 pracovních dnů, tj. do 29. ledna 2021 a dále návrh na zahájení jednání o parametrech akvizice Air Bank a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice. Skupina PPF ve znění veřejného návrhu uvádí, že v Monetě k datu doručení drží 0,6279% podíl. Níže zveřejňujeme plné znění oznámení společnosti Moneta Money Bank.

DOBROVOLNÝ VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKUP AKCIÍ MONETY ZE STRANY SKUPINY PPF

Moneta zveřejňuje, že dnešního dne obdržela od PPF znění dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií Monety dle zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., § 322). Tento dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií má být podle jeho znění adresován všem stávajícím akcionářům Monety. Hlavní parametry znění dobrovolného veřejného návrhu, které Moneta obdržela, jsou následující:

I. Cena za akcii – 80 PPF bude nabízet odkup akcií za peněžité protiplnění ve výši 80 za jednu akcii. Toto peněžité protiplnění bude poskytnuto při převodu vlastnických práv k akciím. Odkup akcií bude dle tohoto návrhu realizován prostřednictvím PPF banky a.s.

II. Maximální objem odkupovaných akcií – 20 % celkové jmenovité hodnoty s právem PPF jej navýšit na 29 %. Znění dobrovolného veřejného návrhu předpokládá odkup akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) nepřesáhne 20 %, s právem PPF tento maximální objem jednostranně navýšit až na 29 %. Dále znění dobrovolného veřejného návrhu obsahuje informaci, že odkup bude realizován ve dvou fázích, kdy první část odkupu bude nepodmíněná a druhá bude podmíněna získáním regulatorního souhlasu dle bodu IV. níže.

III. Nepodmíněná část odkupu akcií až do výše 10 % celkové jmenovité hodnoty Ve vztahu k odkupovaným akciím s celkovou jmenovitou hodnotou (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) pod 10 % budou převod vlastnického práva a úhrada kupní ceny nepodmíněné souhlasem regulátora – České národní banky („ČNB“). Dle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., § 20 odst. 3) nabytí podílu na Monetě pod 10 % nezakládá nabytí tzv. kvalifikované účasti a takovémuto regulatornímu souhlasu nepodléhá.

IV. Podmíněná část odkupu akcií – závislá na souhlasu ČNB Ve vztahu k odkupovaným akciím, jejichž celková jmenovitá hodnota (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) dosáhne 10 % či více, budou převod vlastnického práva a úhrada kupní ceny podmíněny získáním souhlasu ČNB dle zákona o bankách. Podle informací uvedených v dobrovolném veřejném návrhu PPF o tento regulatorní souhlas požádá do 20 pracovních dnů ode dne, kdy PPF oznámí, že celková jmenovitá hodnota odkupovaných akcií dosáhne 10 % či více.

V. Vypořádání případného převisu poptávky. V případě, že odkupované akcie (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) dosáhnou či překročí limit pro nepodmíněnou část (tj. 10 % celkové jmenovité hodnoty), budou akcionáři uspokojeni v režimu pro nepodmíněnou část poměrně. Ve zbývajícím rozsahu budou akcionáři Monety uspokojeni (a převod jejich zbývajících akcií vypořádán) v režimu pro regulatorně podmíněnou část.

Stejný princip krácení všech zájemců vyplývá z textu dobrovolného veřejného návrhu i pro část odkupu podmíněnou získáním regulatorního souhlasu, bude-li překročen maximální objem odkupovaných akcií (viz bod II. výše).

VI. Realizace a vypořádání odkupu akcií PPF pověří společnost PPF banka a.s., aby za PPF jednala v procesu akceptace a vypořádání převodu akcií dle dobrovolného veřejného návrhu. Bližší detaily zveřejní PPF spolu s dobrovolným veřejným návrhem. 

VII. Doba závaznosti dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií. Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií bude závazný dle zákona o obchodních korporacích. Akcionáři Monety jej budou moci přijmout v období od 8. února 2021 do 26. února 2021. PPF si vyhrazuje právo dobu závaznosti prodloužit do 5. března 2021. Část dobrovolného veřejného návrhu může podléhat regulatornímu souhlasu ČNB, jak je zmíněno výše.

VIII. Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií nepovede k ovládnutí Monety. Dle informací uvedených v textu dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií nedojde jeho realizací k ovládnutí Monety ze strany skupiny PPF.

Jako důvod dobrovolného veřejného návrhu je uveden zájem skupiny PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, která předjímá spojení Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice s Monetou.

V tomto kontextu se PPF rozhodla oslovit akcionáře Monety prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií tak, aby PPF získala významný podíl v Monetě a mohla podpořit realizaci uvedeného záměru z pozice významného akcionáře Monety. PPF zároveň prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu umožňuje akcionářům Monety, kteří s případnou realizací uvedeného záměru nesouhlasí, akcie Monety prodat. Dobrovolný veřejný návrh však není uvedeným záměrem, ani souhlasem akcionářů Monety s ním nijak podmíněn.

Dle § 324 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je představenstvo Monety povinno znění dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií posoudit a zpracovat k němu své stanovisko ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení, tj. do pátku 29. ledna 2021. Toto stanovisko představenstvo Monety předá PPF a uveřejní na internetových stránkách Monety: https://investors.moneta.cz/. 

B. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ O AKVIZICI AIR BANK A JEJÍ NÁSLEDNÉ FÚZI S MONETOU

Moneta dále informuje, že vedle dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií dnešního dne obdržela od skupiny PPF dopis s návrhem na zahájení jednání o akvizici Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby primárně v České republice a sekundárně ve Slovenské republice.

V tomto dopise skupina PPF navrhuje následující parametry transakce: 

I. Akvizice a následná fúze s Air Bank

V rámci akvizice by Moneta nabyla od skupiny PPF 100% podíl ve společnosti Air Bank a.s. a v následujících společnostech, které jsou s Air Bank a.s. propojeny: (i) Home Credit a.s., (ii) Benxy s.r.o. a (iii) Home Credit Slovakia, a.s. („Air Bank“). Tato akvizice je navržena formou výměny akcií dle směnného poměru a nevyžaduje žádné jiné protiplnění. Dalším krokem je realizace fúze obou bank.

II. Návrh směnného poměru akcií

Akvizice Air Bank by proběhla formou výměny akcií ve směnném poměru 60,3 % (hodnota Monety) : 39,7 % (hodnota Air Bank). Touto výměnou by tedy skupina PPF získala 39,7% podíl v Monetě, a to nad rámec akcií získaných případným odkupem popsaným v části A. výše. Na základě takto navrženého směnného poměru by se počet akcií Monety zvýšil z 511 milionů kusů na 847 429 519 kusů akcií. Nově vydané akcie by skupina PPF získala výměnou za 100 % akcií Air Bank.

III. Návrh oboustranné hloubkové kontroly (tzv. due diligence)

Dopis dále předjímá realizaci vzájemné hloubkové kontroly, na základě jejíž výsledků by byl potvrzen směnný poměr akcií mezi Monetou a Air Bank (viz bod II. výše). 

IV. Transakční dokumentace a regulatorní souhlasy

Návrh skupiny PPF taktéž předjímá jednání o transakční dokumentaci a následné žádosti o příslušné regulatorní souhlasy.

V. Schválení akvizice akcionáři Monety

Dopis poté rovněž předpokládá schválení této akvizice v rámci řádné valné hromady Monety, která se tradičně koná na konci dubna každého kalendářního roku.

VI. Realizace výměny akcií

Výměna akcií by byla realizována po dokončení bodů III. až V. výše. Moneta je připravena se skupinou PPF o akvizici a jejích parametrech jednat. Zde považujeme za vhodné zmínit, že v případě dosažení obchodní dohody a následné realizace této akvizice by dle našeho názoru skupina PPF byla s vysokou pravděpodobností povinna učinit akcionářům Monety povinnou nabídku převzetí podle zákona o nabídkách převzetí (zákon č. 104/2008 Sb.).

Představenstvo Monety bude návrh akvizice (stejně jako dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií popsaný v části A. výše) analyzovat a své stanovisko k němu poskytne akcionářům Monety nejpozději do pátku 29. ledna 2021 prostřednictvím svých internetových stránek: https://investors.moneta.cz/. 

 
 
 
 

Čtěte více:

Kvartální zisk Monety klesl, překonal ale odhady
30.10.2020 8:14
Moneta Money Bank oznámila čistý zisk za období od července do září, k...
Analytik: Výsledkům Monety pomohly menší odpisy, čtvrtý kvartál bude důležitější
30.10.2020 11:28
Moneta Money Bank (MONET) dnes oznámila své výsledky za třetí čtvrtlet...

Váš názor
 •  
  22.01.2021 23:54

  Moneta převezme Air Bank nebo naopak...? Nějak jsem se do toho dokolalala zamotal?
  Čert
  • Cíl
   23.01.2021 10:15

   Pokud vyjdou všechny načrtnuté kroky, tak se obě banky spojí a většinu bude mít pan Kellner. Je jedno se ptát, kdo sežral koho, je to prostě spojení, které nějak kompenzuje každého buď penězi, nebo akciemi spojené firmy. Ovšem pan Kellner očividně nabízí možnost, která je čistší a přitažlivější pro stávající akcionáře Monety, protože nejdříve prostě chce legitimním nákupem od akcionářů zvýšit svůj podíl z 0,6 procenta na 10%, 20% a 29%. Tím získá i větší rozhodovací moc na Valné hromadě, a ačkoliv nebude mít většinu, je pravděpodobné, že se k němu další přidají a koupi Air Bank schválí Valná hromada Monety, na níž již bude pan Kellner největší akcionář. Spojení bank, pokud tedy bude schváleno, bude znamenat, že pan Kellner dostane velký balík akcií spojené společnosti za svoje Air Banky, které pohltí Moneta. Pohltí Moneta Air Banku, ale to je jedno, protože tímto krokem se stane majoritním vlastníkem pan Kellner, který dříve měl jen Air Bank. Je to trošku netriviální, ale zase tak složité to není.
   Lumídek
   • Re: Cíl
    24.01.2021 14:30

    Dík za vysvětlení, takže je to Kelnerova chytačka...?!
    Čert
  • Tak nebo naopak,
   23.01.2021 9:49

   hlavne v tom udelat zmatek a nasledne ho vyuzit :)
   Ticino
   • Re: Tak nebo naopak,
    23.01.2021 10:05

    emise SAB Finance zajkonite pujde asi stranou po tomhle jasnem vyjadreni ppf kde nezpochybnitelne rekla co presne chce :)
    eple
    • PPF
     23.01.2021 11:03

     kratkodobe to vidim pro cenu akcie jako plus, po prevzeti Kelnerem pak tipuji razantni pokles (pod soucasne urovne). https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ppf-a-banka-moneta-znovu-jednaji-o-vzajemnem-propojeni-139033
     Ticino
     • Re: PPF
      23.01.2021 12:37

      Proč by pak nabízeli 80kč na akcií, kdyby měla padnout pod akvizici třeba na 50? Mě to nedává smysl.
      andre33
      •  
       24.01.2021 9:46

       Protože těch 80 Kč je za akcie Monety, nikoliv akcie fúzí vzniklého nového subjektu, který bude v ohledu výnosnosti horší než samotná Moneta. Protože, pokud za 80 nekoupí těch 20% - 30% podíl, šance na schválení té fúze, za podmínek, které PPF navrhuje, je mizivá. Realizace fúze za uvedených podmínek jim pak ten "drahý" nákup akcií Monety více než vynahradí.
       Richard Fuld
     • Re: PPF
      23.01.2021 11:20

      https://www.airbank.cz/novinky/air-bank-za-tri-ctvrtleti-vykazala-zisk-1-2-miliardy-korun/ ja bych pockal co na to rekne moneta - jejich pohled bude mnohem zajimavejsi, nevidim jediny duvod proc by moneta mela za techto podminek o Airbank vubec uvazovat (u Wurstundroot ziskala firmu, hotovost, klienty ale u Airbank si koupi obrovske mnozstvi uveru retailu ktery je a bude nejvic postizen covidem). prirovnal bych to k farme na pozemku kde zacala vysychat studna kterou hlida loupeznik co ma jen hodne penez a vi ze vedle neho je funkcni farma se zatim funkcni studnou, a i kdyz s nim majitele funkcni farmy nechteji mluvit tak jim posle zdvorili dopis ze si z jejich farmy koupi studnu, a za to ziska majitel funkcni farmy tu jeho ktera vypada fakt pekne a bude ji moc zurodnit s vodou ze studny kterou bude drzet PPF. tohle proste nevymyslis :))
      eple
      •  
       23.01.2021 11:31

       Management Monety bude tlačit na to, aby k fúzi došlo, protože větší banka = větší odměny a parametry té fúze je zajímat nemusí (viz postoj managementu k obdobně nevýhodným podmínkám minulého pokusu o převzetí Monety). Ten poměr 60/40 je na první pohled holý nesmysl, stejně jako ta cena 80,-Kč, která je vlastně jen aktuální "krizová" cena + dosud nevyplacené dividendy. Nezbývá než spoléhat na zdravý rozum akcionářů Monety, kteří snad na takto na první pohled zjevně mizerný obchod nepřistoupí.
       Richard Fuld
       •  
        24.01.2021 11:44

        Přesně a výstižně napsáno !!!! Jako akcionář Monety jsem proti.
        HS
       •  
        23.01.2021 12:54

        Ani za 100.:)
        andre33
        •  
         24.01.2021 11:41

         Jako akcionář Monety jsem proti .... ať s tím jde Kelner někam.... Když mu nejde byznys v Číně, tak se chce hojit na trhu v ČR.
         HS
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Stitch Fix Inc (01/21 Q2, Aft-mkt)
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y