Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Vítěz obchodního sporu se svého nároku nemusí stihnout domoci

Vítěz obchodního sporu se svého nároku nemusí stihnout domoci

31.10.2011
Rozdíly mezi občanským a obchodním zákoníkem trvale zaměstnávají naši justici. V řadě případů jsou tyto odlišnosti nelogické a nepřehledné. Například u promlčecí doby pro zahájení exekuce ze strany vítěze sporu. Odstranění těchto rozdílů a sjednocení úpravy je jedním z motivů chystané rekodifikace soukromého práva.

Končí druhá dekáda účinnosti právních předpisů v oblasti soukromého práva, které byly nově přijaty nebo zásadně změněny po roce 1989. Přesto rozdíly mezi úpravou občanského a obchodního zákoníku zůstávají inspirujícím problémem pro právnické debaty. Podnikatelská veřejnost však takové nejasnosti může oprávněně vnímat spíše jako projev nejistoty právního prostředí.

Příklad: jak se promlčují obchodněprávní nároky, když jedna strana již v soudním řízení dosáhla pravomocného rozsudku, kterým jí byl nárok přiznán? Může překvapit, že uznávané komentáře k obchodnímu zákoníku ještě v posledních letech poskytovaly na tuto otázku velice odlišné odpovědi. Existenci rozdílných výkladů dokládá i fakt, že ještě během posledních dvou let vyšlo několik zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k otázce promlčení obchodněprávních nároků.

Ve světě občanského práva platí, že od právní moci soudního rozhodnutí, které oprávněnému přiznalo žalovaný nárok, má oprávněný deset let na to, aby zahájil exekuci. Pro oblast obchodního práva ale soudy dovodily, že se uvedená úprava nepoužije. A tak by vítěz obchodního soudního sporu (stejně jako například zájemce o koupi pohledávky či investor při posuzování hodnoty podniku) měl počítat s tím, že u jeho práva se promlčecí doba nepočítá od okamžiku pravomocného vítězství u soudu, nýbrž zpětně od původní splatnosti pohledávky.

Poměrně často se přitom stává, že soudní řízení se vleče dlouhá léta a soud rozhodne až po uplynutí promlčecí doby. Oprávněný pak má (v nejhorším případě) na zahájení exekuce jen tři měsíce po právní moci rozhodnutí, kterým byla skončena leckdy vyčerpávající a dlouholetá právní bitva. Postavení věřitele z obchodněprávního závazku je tak podstatně horší než postavení věřitele ze závazku občanskoprávního. Ten má na zahájení exekuce deset let od svého konečného soudního vítězství.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje