Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto ohledně zákona o DPH - přehled změn

Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto ohledně zákona o DPH - přehled změn

22.4.2004 12:53
Autor: 

Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto ohledně zákona o DPH. Byla tak přijata pro Českou republiku velmi důležitá právní norma, která završuje proces slaďování našich předpisů s právem Evropských společenství v oblasti DPH. Nový zákon o DPH přináší především změny harmonizační - tj. ty, které ČR musela přijmout v souvislosti se svým vstupem do EU. Z nich nejdůležitější jsou ta ustanovení, která umožní napojení ČR na jednotný vnitřní trh EU, neboť zavádějí stejná pravidla pro uplatnění daňových režimů při obchodování s jinými členskými státy jako jsou uplatňována již ve stávajících členských zemích.

Nový zákon o DPH také dokončuje přesuny vybraných druhů zboží a služeb ze snížené do základní sazby daně (viz tabulka níže).

Přehlasováním prezidentského veta ohledně zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.5.2004 a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty se stejnou účinností, dochází zároveň ke zrušení povinnosti zaplatit mimořádnou zálohu na vlastní daňovou povinnost nejpozději v pondělí 26.4.2004.

Ministerstvo financí předpokládá, že zákon vyjde ve sbírce již zítra.

V nejbližším možném termínu bude rovněž plná verze zákona o DPH uveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí – www.mfcr.cz.

PŘEHLED ZMĚN SAZEB DPH V RÁMCI HARMONIZACE A V RÁMCI REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

A: PŘEŘAZENÍ Z DŮVODŮ HARMONIZACE K 1. LEDNU 2004
* Telekomunikační služby
* Služby v oblasti nemovitostí
* Služby v oblasti zpracování dat
* Výzkum a vývoj
* Služby právní a účetní
* Technické zkoušky a analýzy
* Pátrací a bezpečnostní služby
* Zdaňované nájmy nemovitostí
* Bionafta, bioplyn
* Tepelná čerpadla
* Solární zařízení pro ohřev vody
* Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod
* Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu; katalyzátory pro motorová vozidla
* Průtokoměry
* Měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
* Vodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody
* Uranové rudy a jejich koncentráty
* Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky upravených přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí
* Biologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
* Metylester-řepkové oleje
* Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionexové filtry)
* Náplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů; vytápěcí plastové trubky pro podlahové topení - ohebné, do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěn do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) bez příslušenství i s příslušenstvím
* Foliový materiál z polyvinylalkoholu
* Náplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot kompletní
* Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
* Vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin
* Celulozová tepelná izolace ze sběrového papíru
* Skleněné láhve pro nápoje o objemu nad 0,15 litru a pod 2,5 litru.
* Vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
* Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čistírnám odpadních vod
* Termostatické radiátorové ventily
* Větrné turbíny pevně spojené s generátorem elektrické energie s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
* Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice
* Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
* Části a součásti pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
* Fotosenzitivní polovodičové zařízení včetně fotovoltaických článků, též sestavy v modulu nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED)
* S elektrickými motory - osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
* Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy
* Přístroje na měření a monitorování radonu, jiné než používané v civilních letadlech

B: PŘEŘAZENÍ Z DŮVODŮ HARMONIZACE K 1. KVĚTNU 2004.
Celkový výčet přeřazených služeb nelze přesně uvést, jednalo by se o citaci několika set položek dle Standardní klasifikace produkce. Jedná se např. o tyto služby:
* Stavební práce kromě prací týkajících se bytových objektů
* Restaurační služby
* Nákladní železniční doprava
* Nákladní potrubní doprava
* Nákladní vodní doprava
* Pomocné služby v dopravě
* Poskytování vzdělání jinými subjekty než vybranými školskými zařízeními dle zvl. Předpisů v rámci akreditovaných studijních programů
* Veterinární péče

C: PŘEŘAZENÍ Z DŮVODŮ REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ K 1. KVĚTNU 2004
* Vybraná krmiva pro spotřebu zvířaty
* Vybrané osivo a sadba používané v zemědělské výrobě
* Práce v zemědělství
* Individuální a nepravidelná tuzemská přeprava osobní
* Služby spojené s kabelovou televizí a rozhlasem po drátě
* Odstraňování odpadů
* Sportovní činnosti, vstupné, používání sportovišť
* Činnosti knihoven
* Antikoncepce
* Vitamíny
* Hnojiva živočišná,rostlinná,minerální a chemická
* Výrobky pro osobní hygienu
* Farmaceutické výrobky používané pro veterinární účely
* Chemické postřiky pro zemědělství
* Práce spojené s provozováním lesa, těžbou dřeva apod.
* Práce spojené s rybolovem a chovem ryb
* Nepravidelná hromadná osobní doprava železniční, pozemní, letecká a vodní
* Vstupenky na sportovní akce

D: PŘEŘAZENÍ Z DŮVODŮ REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ K 1. LEDNU 2005
* Ubytovací služby

SEZNAM ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SNÍŽENÉ SAZBĚ

* Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním právním předpisem); živá zvířata, semena a rostliny a přísady případně krmiva; voda
* Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky- jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
* Dětské pleny
* Knihy, brožury a noviny, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.
* Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů, včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných.
* Dětské sedačky do automobilů.
* Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů.
* Průmyslové služby a práce na zdravotnických prostředcích-přístrojích a zařízeních včetně zdravotnických prostředků – ortopedických pomůcek, zařazené v SKP 33.
* Opravy zdravotnických prostředků-invalidních vozíků, zařazené v SKP 35.43.92.
* Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících, jejich zavazadel a dopravních prostředků zařazená v SKP 60, která zahrnuje osobní železniční a silniční dopravu, ostatní pozemní osobní dopravu, podzemní dopravu a dopravu lanovými dráhami včetně dopravy visutými lanovkami.
* Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 61, které zahrnuje osobní lodní dopravu cestujících a jejich zavazadel.
* Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 62, která zahrnuje osobní leteckou přepravu cestujících a jejich zavazadel.
* Zdravotní péče, zařazená v SKP 85.1, pokud není osvobozena od daně podle § 58.
* Sociální péče, zařazená v SKP 85.32, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
* Úklidové práce prováděné v domácnostech, zařazené v SKP 74.70.12 a 74.70.13.
* Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0.
* Pohřebnictví a související služby, zařazené v SKP 93.03, které zahrnují provoz pohřebních ústavů, hřbitovů a krematorií.
* Shromaždování a úprava vody
* Kulturní činnost, vstupné, poplatky za vysílání rozhlasu a televize (upozornění: koncesionářské poplatky ČT a ČRo jsou však osvobozeny dle § 53)
* Umělecké a ostatní služby
* Časopisy a ostatní periodika, kde reklama přesahuje 50% plochy
* Do 31.12.2004 ubytovací služby, poté přeřazení do základní sazby

(zdroj: tisková zpráva MF ČR)


Váš názor
  • VIVAT ARGENTINA
    22.4.2004 13:06

    Jak že to tam dopadlo ? :o(((
    Mike
Aktuální komentáře
21.5.2018
22:01Wall street: Dow Jones opět pokořil 25 000 bodů
18:24Na jaké hodnotě uzavře index S&P 500 na konci roku
17:58PŘIVÁDÍME: Juventus FC. Akcie klubu s „nejchytřejší“ přestupní a hráčskou platovou politikou
17:38Švédové už pociťují nezamýšlené důsledky přechodu na bezhotovostní společnost
17:26Akcie Tesly posilují. Pražská burza zakončila ztrátou  
17:21Zájem o riziko na trzích převládá, ale Itálii obchází. Koruna dál nabírá ztráty  
16:35CEFC Shanghai, dcera čínské CEFC Energy, nedokáže splácet dluh
16:14Globální dividendy byly v prvním čtvrtletí rekordní
16:04Pompeo: Írán pozná nevídaný finanční tlak, jadernou zbraň nezíská
15:17Ničí velké technologické firmy maloobchodní trhy?
14:23UNIMEX GROUP - Oznámení o fúzi společností
13:58Týdenní výhled: Hrozba cel odvolána, brzdit mohou evropská data. Výsledkovou sezónu uzavře retailový komplex  
12:33Viceguvernér ČNB Hampl: Ekonomika se přehřívá, je čas utáhnout kohouty
12:16Šéf Ryanair (+3,6 %): Některé aerolinky nepřežijí zimu
12:12Atraktivní světové akcie už od zítřka na domácí burze a za koruny!
11:06Itálie versus Čína. Trhy začaly pozitivně, ale eurodolar moc úspěšný není  
10:44Má nemocenská vůbec smysl?
10:15PX mírně roste při slabších objemech. Část evropských burz je kvůli svátkům zavřená
9:51HN: J&T převzala vedení i v některých dceřiných firmách CEFC
9:11Rozbřesk: Vyšší výnosy odráží důvěru ve vyspělé ekonomiky… co ji může nahlodat?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba