Hledat v komentářích

Investiční doporučení

Výsledky společností - ČR

Výsledky společností - Svět

IPO, M&A

Týdenní přehledy

 

Detail - rozhovor
Online rozhovor: Vrchní ředitelka a členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová nejen o dopadech finanční krize na ČR

Online rozhovor: Vrchní ředitelka a členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová nejen o dopadech finanční krize na ČR

23.10.2008 15:00
Autor: 

Právě jste vstoupili do rozhovoru s vrchní ředitelkou a členkou bankovní rady ČNB Evou Zamrazilovou. Vlastní rozhovor začíná v 15:00 a bude trvat do 16:00. Otázky můžete klást již nyní po přihlášení kliknutím na zelené tlačítko a vyplněním formuláře.

Jakým způsobem se finanční krize šířící se z USA do Evropy může projevit v České republice? Obejde se současná situace bez dalších mimořádných opatření? Máme výhodu, že ještě nejsme v eurozóně? Jaká je práce centrálního bankéře pod tlakem bouří na trzích? Využijte této příležitosti a pošlete i vy svůj dotaz paní Zamrazilové !

Eva Zamrazilová (nar. 1961) po studiu na národohospodářské fakultě VŠE vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V 90. letech spolupracovala na řadě studií k tématice transformace české ekonomiky, absolvovala krátkodobé stáže v zahraničí. Doktorandské studium ukončila v roce 1990 na Katedře statistiky NH fakulty VŠE. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Spolupracuje s Českou bankovní asociací v rámci Pracovní skupiny pro ekonomické a měnové otázky, je členkou předsednictva České společnosti ekonomické a nositelkou ceny ČSE. Přednáší makroekonomickou analýzu na Vysoké škole ekonomie a managementu. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na témata makroekonomické rovnováhy, konvergenčního procesu tranzitivních ekonomik, hospodářské politiky, trhu práce (je autorkou či spoluautorkou více než 150 odborných titulů), rovněž přednáší na odborných konferencích. S účinností od 1. března 2008 byla Eva Zamrazilová jmenována členkou bankovní rady ČNB.


Rozhovor je uzavřený

Upozornění:
* Redakce Patria.cz si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem. Otázky mohou být redakčně kráceny.
* Při psaní otázek se prosím podívejte na již položené, vyvarujte se posílání stejných dotazů.
* Z technických důvodů mohou být vaše dotazy zobrazeny se zpožděním.
* Otázky a odpovědi jsou řazeny chronologicky v textu tohoto článku. Položené otázky se rovněž zobrazí pod článkem v diskusi.
* Host bude odpovídat na otázky v pořadí v jakém přišly, redakce Patria.cz si však vyhrazuje právo výjimečně provádět selekci otázek a cenzuru. Děkujeme za pochopení. 

Aktualizace rozhovoru
 • Otázka (, 14:01) -
  Dobrý den.Prosím Vás, můžu bez obav důvěřovat Koruně, nebo si mám raději své úspory uložit v nějaké stabilnější měně. Pokud ovšem nějaká je. Děkuji
 • Odpověď (, 16:22) -
  Rozhodně zachovejme chladnou hlavu, nepodléhejme panice krátkodobých výkyvů a koruně důvěřujme! Vzpomeňme na současnou hodnotu úspor ukládaných v jiných měnách v průběhu minulých 15 let. ...
 • ---
 • Otázka (Petr, 12:42) -
  Je možno souhlasit s tvrzením, že Komerční banka má v regionu CEE za současné situace mezi ostatními bankami velmi dobrou pozici?
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 16:15) -
  V Komerční bance jsem pracovala 14 let, v posledních letech jsem byla součástí útvaru Risk management a mohu potvrdit, že tento útvar pracoval vysoce profesionálně. Cekově získala KB v ČR opakovaně titul banka roku, takže kvalita této instituce je jistě nezpochybnitelná.
 • ---
 • Otázka (VSE LIMITED, 10:56) -
  Dobrý den, jak si myslíte, že se projeví finanční krize na trhu s nemovitostmi? Je reálné zdůvodnění, ze ceny nemovitostí poklesnou o 30-50 %, jak se předpokládá např. už nyní ve Španělsku? Děkuji.
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 16:06) -
  Španělsko je typickým příkladem země, kde růst byl spojen s boomem v oblasti nemovitostí, kde se tak vytvořila "bublina". Situace v České ekonomice je nesrovnatelná - sice došlo k určitému rozvoji hypotečního trhu i trhu nemovitostí, doprovázeném růstem jejich cen, ALE rozměr případné korekce může být podstatně nižší než ve Španělsku. 30 - 50 % pokles nepřichází v úvahu.
 • ---
 • Otázka (Ferda, 10:35) -
  Dobrý den, vývoj kurzu koruny a českého akciového trhu kopíruje střední Evropu a další emerging markets oblasti. Hrozí české koruně další prudké oslabování jako u maďarského forintu nebo dokonce podobný kolaps jako u islandské koruny? Jak by v takovém případě zareagovala ČNB? Také prudkým zvýšením úrokových sazeb?
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 16:10) -
  Změna sentimentu investorů k středoevropskému regionu, tažená především špatnou situací maďarské ekonomiky je jen jedním z důvodů oslabování koruny. V širším pohledu jde o korekci dlouhodobějšího zpevňování kurzu koruny, které bylo bezprecedentní a nemělo oporu v reálné ekonomice. Částečně za korekcí stojí návrat investorů k USA, což jsme očekávali (říkali jsme na jaře, že koruna začne oslabovat s návratem investorů k USA). Oslabování koruny současně představuje návrat české měny na trajektorii blízkou fundamentálním podmínkám české ekonomiky, takže ještě jednou doufám, že reakce exportérů bude pozitivní. Na rozdíl od vývoje v ČR stojí za maďarskými problémy fundamentální důvody - dlouhodobě vysoká úroveň zadluženosti, a to navíc čerpaná v cizích měnách, celkově horší makroekonomické parametry i finanční stabilita. Fundamenty české ekonomiky i český finanční sektor jsou naopak zdravé, takže není žádný důvod pro "kolaps" - tento scénář nepřipadá v úvahu.
 • ---
 • Otázka (, 9:50) -
  Dobrý den, zajímal by mě Váš rozbor včerejší aukce státních dluhopisů a vůbec situace na tomto trhu. Bude ČNB v budoucnu nakupovat státní dluhopisy a v jakém rozsahu? Může malá poptávka ohrozit financování deficitu státního rozpočtu? Děkuji.
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:42) -
  Na trhu dluhopisů se zprostředkovaně projevují důsledky přenesené nedůvěry ze zahraničí. Přes vyšší rizikovou prémii nebyl včerejší výsledek špatný. Nákup dluhopisů není na pořadu dne. Očekáváme, že vzhledem k fundamentálně zcela zdravému českému finančnímu sektoru se vzájemná důvěra hráčů na domácím trhu postupně rychle obnoví.
 • ---
 • Otázka (Jirka, 9:47) -
  Dobrý den Vážená paní ředitelko, jaká jsou Vaše osobní očekávání vývoje hospodářského růstu zemí CEE. Očekáváte delší období stagnace nebo se vrátíme brzy ke zřetelnému růstu? Jaký je Váš osobní odhad vývoje indexu PX a HDP ČR ? Děkuji za odpovědi a přeji příjemný den.
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:36) -
  V rámci CEE musíme diferencovat. Podmínky jednotlivých zemí se značně liší. Zpomalí celý region, i když intenzita a délka se v jednotlivých zemích bude lišit. Jsem ráda, že lze konstatovat, že přes určité zpomalení nehrozí České republice riziko recese ani stagnace. Růst by měl v příštím roce zpomalit zhruba na polovinu hodnot z předešlých 3 let, tedy by se měl pohybovat těsně nad 3 %. Oživení růstu v ČR čekám v r. 2010, a to zhruba o procentní bod oproti roku 2009. Volatilita akciových trhů je tradičně vysoká, což nyní platí dvojnásob, takže se nechci pouštět do spekulací.
 • ---
 • Otázka (Jarda, 9:35) -
  Všeobecně se uvádí jako příčiny současné finanční krize především masové poskytování hypoték nedostatečně bonitním klientům zejména americkými hypobankami a také růst cen akcií nad únosnou mez. Jsou ještě jiné významné příčiny podle vašeho názoru? Děkuji za případnou odpověď.
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:27) -
  Finanční krize se postupně přesouvala skrze jednotlivé sektory. První vlna vznikla primárně masovým poskytováním hypoték málo bonitním klientům, a to v situaci historicky rekordně nízkých sazeb v USA (dlouhodobě držel FED na počátku tisíciletí základní sazbu na 1 %). V souvislosti s následným růstem sazeb se snížila schopnost dlužníků splácet, což vedlo k poklesu cen nemovitostí. Současně došlo k rozvoji sofistikovaných a netransparentních investičních produktů, kde byly podkladovými aktivy mj i subprime mortgages (s různým stupněm rizika). Po snížení solventnosti málo bonitních klientů se dostaly do složité situace banky, které do těchto produktů investovaly. Nikdo ovšem nevěděl, jaká banka konkrétně do čeho investovala a jaký objem rizikových aktiv má v portfoliu. Důsledkem je nedůvěra na mezibankovním trhu. A poslední fází je je přenos důsledků do reálné ekonomiky. Možná se tedy příliš málo zmiňuje prvotní vliv příliš uvolněné (a příliš dlouho uvolněné) měnové politiky FEDu. Jednoduše řečeno, byl to další projev toho, že růst americké ekonomiky byl de facto na dluh.
 • ---
 • Otázka (, 9:32) -
  Dobrý den, Co říkáte na poslední oslabení koruny? A myslíte, že to bude mít vliv na sazby, že by to mohlo zabránit snížení? děkuju, OR
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:14) -
  Jde o korekci dlouhodobějšího zpevňování kurzu koruny, které bylo zejména v letním období extrémně vysoké - koruna byla v této době nejrychleji zhodnocující světovou měnou. Současné oslabování kurzu koruny je částečně vyvoláno změnou podmínek, zejména návratem investorů k americkým cenným papírům; mj. v souvislosti s očekávaným výraznějším zpomalením růstu v eurozóně, poklesem úrokových sazeb eurozóny a tudíž změnou úrokového diferenciálu USA versus EMU. Dalším faktorem je negativní změna sentimentu investorů k středoevropskému regionu, tažená především špatnou situací maďarské ekonomiky (viz ot č.1). Oslabování koruny současně představuje návrat české měny na trajektorii blízkou fundamentálním podmínkám české ekonomiky. Doufám, že to exportéři oceňují :) K otázce vlivu na měnověpolitické rozhodnutí: je to samozřejmě faktor působící ve směru zachování současné hladiny sazeb, nicméně situace se dynamicky mění, takže posouzení konkrétní váhy tohoto faktoru je možné až těsně před zasedáním.
 • ---
 • Otázka (, 9:30) -
  Dobrý den, paní Zamrazilová, Myslíte, že je situace pro snížení sazeb jednoznačná, nebo jsou faktory, které by toto rozhodnuti mohly zvrátit? Přeji Vám přijemný den
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:11) -
  Budeme mít k dispozici čerstvou prognózu, nicméně se nedomnívám, že by měla pohled na makroekonomickou situaci ČR výrazněji posunout. Možné je výraznější než původně očekávané zpomalení ekonomiky, které snižuje budoucí inflační tlaky, rovněž se snížily světové ceny ropy i jejich výhled, proti tomu jde ale aktuální oslabení kurzu. Vývoj kurzu a vývoj vnějšího prostředí pro mne zůstávají největším zdrojem nejistoty, nicméně z hlediska inflačního cíle vidím v horizontu měnové politiky rizika spíše ve směru podstřelení cíle. Proto také přichází v úvahu snížení úrokových sazeb, nicméně nevidím pro své nadcházející rozhodnutí (které ale budu kolegům pouze tlumočit formou osobního názoru, resp. doporučení, protože jsem služebně mimo ČR) širší prostor než cut 25 bb. Ale nyní rozhodně nemohu předjímat rozhodnutí 7 členného kolektivu.
 • ---
 • Otázka (martin, 9:28) -
  Dobrý den, otázka trochu mimo , měl bych zájem studovat na VŠEM , je to dobrá volba? Jaká je úroveň této VŠ? Díky
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:07) -
  Mezi soukromými vysokými školami je to dobrá volba. Osobně mohu zhodnotit úroveň předmětu, který přednáším, což je makroekonomická analýza. ten je na VŠEM na solidní úrovni a navíc není tento předmět v takovéto formě zastoupen na jiných školách. Přitom jeho užitečnost je nesporná.
 • ---
 • Otázka (zvědavec, 9:19) -
  Dobrý den, když čtu zprávy o akciích nebo měnách, je to samé Maďarsko. Proč nás všichni dávají do jednoho pytle? Dá se proti tomu něco dělat? Děkuji.
 • Odpověď (Eva Zamrazilová, 15:03) -
  Region střední evropy berou někteří investoři jako celek. Média, politici, analytici i ekonomové by měli soustavně zdůrazňovat odlišnost našich makroekonomických parametrů. Maďarsko má dlouhodobě vysokou úroveň zadluženosti. Maďarští občané i podniky si navíc půjčovali velkou měrou v cizích měnách, což při dnešním výrazném znehodnocení forintu znamená značný nárůst rizik pro zahraniční investory. Naše realita je naprosto odlišná: rychlejší růst, podstatně nižší úroveň celkové i zahraniční zadluženosti, zlepšená fiskální situace a obecně vyšší makroekonomická stabilita. Věřím , že v dalším vývoji světové finanční trhy tuto diferenciaci zohlední ještě více.
Aktualizace rozhovoru
Offline rozhovory
Míříme k výplatě rekordní dividendy. Výhled sunou vzhůru tři klíčové faktory, říká finanční ředitel ČEZ Martin Novák
12.05.2022 6:11
ČEZ v tuto chvíli předpokládá výplatu dividendy ze zisku za rok 2022 n...
Fidelity: Ruský trh se rozpadl, Lehman moment ale nečekáme. Roste riziko globální recese i stagflace
05.03.2022 14:45
Ruská agrese na Ukrajině vyvolává obrovské humanitární následky. Na tr...
Jak dopadne ruská invaze na českou ekonomiku očima hlavního ekonoma Patrie Jana Bureše?
01.03.2022 21:03
Ruská invaze na Ukrajinu bude spojena s negativními ekonomickými důsle...
Jan Marek: Pokud chcete být v oceňování na špici, musíte sledovat inovace a změny
10.02.2022 13:16
Institut ekonomických studií (IES) Univerzity Karlovy a European Valua...

Online rozhovory

Váš názor
 •  
  23.10.2008 15:57

  Dva dotazy: 1. Proc se vcera upsalo 10y bondu tak malo - souvisi to s malou likviditou na trhu? 2. Proc jsou v poslednich 2-3 dnech sazby penezniho trhu tak volatilni, vysvetleni, a proc spise smerem nahoru kdyz trh ocekava cut ?
  z+m
  • to s námi pěkně vytřepali
   23.10.2008 21:04

   Všichni co jste připojili své dotazy se nějak dostaly do názorů. záhada názor vyslovený před diskuzí?
   jirka
 •  
  23.10.2008 15:48

  Dobrý den, upřímně, chcete € nebo ne? A neodpovídejte "až to bude výhodné."
  honza2222
 •  
  23.10.2008 15:44

  Dobrý den, upřímně jste pro €, nebo ne. A nechci abyste psala "až to bude výhodné".
  honza2222
 •  
  23.10.2008 15:21

  Dobry den prajem- prosim o Vas nazor vo otazke prijatia spolocnej meny (EUR) alebo zachovania narodnej meny a ako to suvisi so schopnostou malych otvorenych ekonomik celit externym sokom, typu 'credit crunch'. Takze otazka znie- bola by na tom CR lepsie s EURom alebo s CZK v tychto turbulentnych obdobiach. Vdaka
  Igor
 •  
  23.10.2008 15:14

  Dobrý den, mám k Vám dotaz. Mám složenou vysokou částku na koupi bytu - 2,5 milionu Kč. Složená je na jistotním útu u banky Unioncreditbank. Měla by být hotová kolaudace v nejbližších dnech a předpokládám, že do 2 měsíců bude předán byt. Problém je, že částka je pojištěná pouze do 625 tis. Kč a mně hrozí, že mohu o peníze takto přijít v případě krachu banky? Co mám dělat? Nespím z toho už 14 dnů, pokud o peníze přijdu, skončím asi pod mostem. Děkuji za odpověď. Pokud mohu dostat odpověď i na e-mail budu ráda. Zdraví Hana
 • Dluhopisy CR
  23.10.2008 14:57

  Dobry den, pani reditelko, asi pred tydnem jsem z neduvery v nase banky nakoupil statni dluhopisy, konkretne 3,55/12. Myslite, ze jsem udelal dobre? Je jak-taka zaruka, ze mi je v roce 2012 stat proplati? Hodne mojich znamych totiz vybira vklady a pronajima si sejfove schranky, kam fyzicky ukladaji penize. Myslite pani reditelko, ze muze nastat nejake riziko a ja nedostanu penize zpatky? Mockrat dekuji za odpoved.
  Vojtech Vymyslicky
 •  
  23.10.2008 14:52

  Paní Ředitelko, zajímalo by mě kolik ČNB má rezerv? Nemohu si srovnat v hlavě sled následujicích čísel. Občané mají uloženo cca 850 mlk.Kč u komerčních bank. Dluhy občanů jsou cca 950 mld. dlaší dluhy u nebankovních organizací ???. Stát má dluh 950 mld a obce a kraje asi stejný objem. Banky mají asi poměr vlastního cizího kapitálu cca 1:40. Fond pojištění vkladů je cca 8 mld. Z jakých peněz se zaplatí případné , podle mého názoru , neodkladné krachy bank. Děkuji A omlouvám se za přízemní a možná hloupý dotaz.
 •  
  23.10.2008 14:17

  Dobrý den, milá paní Zamrazilová! Mám zde na Vás dva velmi laické dotazy. Vím, že na hypotetické otázky je těžké odpovídat, ale přesto mi dovolte jednu položit. Co by zásadně nyní bylo (či nebylo) JINAK ve vývoji českých financí a ekonomiky (myslím tím především ve vztahu k současným celosvětovým trendům, které někteří označují za krizi), pokud už bychom teď měli v ČR zavedené jako měnu Euro? Existuje nějaký model, který by toto aktuálně propočítával? A druhý dotaz, už ne hypotetický :-) Doporučila byste svým blízkým a přátelům nyní převést úspory z Kč do € či jiné měny a pokud ano či ne, tak proč? Děkuji a s přáním hezkého dne srdečně zdraví "tenisový kolega" z Hanspaulky :-)
 •  
  23.10.2008 14:01

  Dobrý den.Prosím Vás, můžu bez obav důvěřovat Koruně, nebo si mám raději své úspory uložit v nějaké stabilnější měně. Pokud ovšem nějaká je. Děkuji
  strumek
 •  
  23.10.2008 13:48

  Dobrý den vážená paní ředitelko, chtěl bych Vám položit tři otázky a očekávám jen přímou odpověď. a) kdy a jakým způsobem nahradí USA klientům ztráty z fondů či vkladů, jelikož krize byla způsobena podvody ze strany manažerů a poskytovatelů hypoték např: AIG zakrývání dat před auditory, krize tedy nebyla způsobena neovlivnitelným způsobem např: přírodní katastrofa nebo vyčerpáním přírodních zdrojů b) jaká částka se nachází na účtu Fondu pojištění vkladů, aby pokryla všechny vklady klientů, zdroj ČSÚ - ( 3.8.2008 Složení úspor českých domácností (v miliardách korun) Netermínované vklady 471,7 Stavební spoření 383,4 Termínované vklady 279,8 Podílové fondy 267,8 Životní pojištění 198,7 Penzijní připojištění 162,7 Vklady v cizí měně 54,5 Peníze držené doma 60 Přímé investice do cenných papírů zhruba 25 Pramen: ČSÚ c) proč občan ČR musí nakupovat drahé EURo, jaký důvod vede ČNB, aby na vkladech střadatelů se objevilo méně penež při přechodu na EURo, EUR za 26Kč je nevýhodný kurz pro občany již nyní Děkuji a přeji Vám příjemný online rozhovor Jan Bílek
  matpo
 •  
  23.10.2008 13:46

  Dobry den pani reditelko, mam problem a nevim, co delat... . Sveril jsem penize bance-konkretne CSOB Asset mangementu do spravy, jako konzervativni portfolio, ve smlouve jsem podepsal jenom nakup dluhopisu. Vcera mi privatni banker prinesl vypis z uctu-moje portfolio z puvodnich 1,3 mil. CZK je oceneno na necelych 350 tis. CZK. Jedna se o cele nase rodinne finance, banka investovala do Islandske banky.... . Umite si predstavit, jak to byla pro nas rana, verite bance, duverujete Assetu a najednou tohle... . Zjistoval jsem veci ohledne cele situace a mam podezreni na zanedbani, nebo alespon na neprofesionalni pristup Asset managementu a to z toho duvodu, ze jiz v unoru 2008 byly naznaky prehrivani a nezdraveho vyvoje Islandu...proc banka nepredvidala a nestahla penize??? Vzdyt tam nemaji nic jineho na praci jen sledovat financni trhy. Pani reditelko, nevim co mam delat, na koho se obratit, mam pocit, ze banku to zajimat nebude, ona neresi penize obycejnych lidi, jenom svoje provize. Asset management CSOB nas pripravil o rodinny majetek a mam pocit, ze se niceho nedovolam. Je mi z toho dost tezce a potrebuji alepon nejakou radu co delat. Mockrat dekuji za odpoved.
  Petr Marčík
 • Strukturované dluhopisy Lehman Brothers
  23.10.2008 13:18

  Jsem majitelem strukturovaných dluhopisů Lehman Brothers Treasury se 100% zajištěním návratnosti vložených prostředků, při dodržení držení dluhopisu do splatnosti do 5-ti let tzn. splatnost 30/11/2012. Nyní stojím před nelehkým rozhodnutím, pro co se mám vlastně rozhodnout, abych na tom v budoucnu co nejméně tratil: 1) Pokračovat v držení a čekat na další vývoj. 2) Pokusit se prodat dluhopisy na sekundárním trhu. 3) Posusit se formálně prohlásit mé dluhopisy okamžitě předčasně splatnýmiv důsledku existence případu porušení(akcelerace). Tyto tři doporučeními navrhuje zprostřekovatel nákupu Citibank Europe plc. CZ. Prosím Vás laskavě o radu, jak se mám v tomto případě zachovat, abych realizoval co nejmenší ztrátu při splatnosti výše uvedených dluhopisů.
 •  
  23.10.2008 13:03

  Dobrý den, je v téhle době důvod k znepokojeni,investovat do družstevních spořitelen na termínovany vklad? Jsou výhodné úrokem a chraněné ČNB, je tomu tak a nebo je riziko větší než v jiných bankach?
  arnold
 • reality a mena
  23.10.2008 12:55

  Dobry den. CNB si nechala spracovat spravu o prudkem poklesu cen realit v CR. Podle ni ceny spadnou dolu o 30%. Je mozny i vetsi pokles jak se tomu ted stava v GB, Pobaltskih stateh, Spanelsku a i jinyh stateh? A jeste otazka o korune - neni lepsi podporit pad koruny abych cesky export mnel aspon nejakou vyhodu oproti jinym statum v dobe recese?
  Edward
 •  
  23.10.2008 12:42

  Je možno souhlasit s tvrzením, že Komerční banka má v regionu CEE za současné situace mezi ostatními bankami velmi dobrou pozici?
  Petr
  •  
   23.10.2008 12:54

   Dobry den.Koruna udelala za posledni mesice nasi ekonomice asi hodne skody,souhlasite?V poslednich dnech zase neprimerene posiluje,pred par mesici byl poskozovan export ted to bude mozna i import.Neexistuje nejake reseni v podobe fixniho kurzu az do prijeti eura tak jak byl drive rakousky schilling k marce?
   pino
 • dolar
  23.10.2008 12:19

  Dobrý den. Proč podle Vás nyní dolar tak silně posiluje vůči euru a koruně? Myslíte že tento trend bude pokračovat až do konce roku? Je podle Vás možné , aby v dohledné době došlo k výraznějšímu oddělení vývoje kurzu eura a koruny vůči dolaru? Děkuji.
  Radek
 •  
  23.10.2008 11:46

  Dobrý den. ČNB má dohled nad kapitálovými trhy. Při obchodování s certifikáty, waranty se nejenom mě dost časo stává, že při větších výkyvech na burzách. přestane emitent kotovat produkt. Zdůvodnění je vždy stejné - technické problémy. I k tomuto problému by mě zajímalo jakým stylem a jakými prostředky ČNB uplatňuje povinnost dozoru.
  Homo
 • CZK/EUR
  23.10.2008 11:23

  Dobrý den, poslední týden klesá naše koruna vůči EUR. důvodem by mohl být "útěk" zahraničních investorů do velkých měn v téhle době. Nemůže být pokles koruny nakonec ještě razantnější, než-li 30,- Kč/EUR, odkud se koruna v posledních letech "neodůvodnitelně" dostala na dnešní hodnoty? Podobný problém již řeší Maďarsko a mám obavy, že ani prudké zvýšení úrokových sazeb tento úprk zahraničních investorů nezastaví...
  Pája 2
 • Koruna
  23.10.2008 11:21

  Dobrý den, myslíte si, že koruně hrozí spekulativní útok v souvislosti s rychlým odlivem peněz z rozvíjejících se trhů? Snažila by se ČNB podržet měnu jako před deseti lety nebo jako nyní Maďaři? Děkuji za odpověd.
  Bobby
 •  
  23.10.2008 11:19

  Hezky den, v poslednich tydnech spustili FED a ostatni centralni banky svymi intervencemi na tru extremni narust menove baze. Maji centralni banky jeste vubec nejakou sanci zabranit hyperinflaci typu predvalecneho Nemecka nebo soucasneho Zimbabwe ?
  banker
 •  
  23.10.2008 11:09

  Dobry den, umite vysvetlit proc muzou centralni banka a komercni banky temer dle libovule vytvaret penize a fiktivni kapital "ze vzduchu" ? neni to prave toto duvod proc vznikaji bubliny ?
  CFO
 • ČNB a burza
  23.10.2008 11:01

  Dobrý den, ČNB vykonává dohled nad českou burzou. Nyní je globální ekonomická krize,ale přesto se ptám, jak je možné, i když jsou obrovské propady akcií, že se propadnou akcie tak hluboko pod upisovací hodnotu. Každá akcie by snad měla mít nějaké dno,tj. minimum.Proč tomu tak není?
  Progfa
 •  
  23.10.2008 11:00

  Dobry den, pani Zamrazilova, jaky predpokladate růst HDP ČR v letech 2009, 2010 a 2011?
  hoppo
 •  
  23.10.2008 10:56

  Dobry den, jak se myslite, ze se projevi financni krize na trhu s nemovitostmi? Je realne zduvodneni, ze ceny nemovisti poklesnou o 30-50%, jak se predpoklada napr uz nyni ve Spanelsku? Dekuji.
  VSE LIMITED
 •  
  23.10.2008 10:35

  dobrý den, vývoj kurzu koruny a českého akciového trhu kopíruje střední evropu a další emerging markets oblasti. hrozí české koruně další prudké oslabování jako u maďarského forintu nebo dokonce podobný kolaps jako u islandské koruny? Jak by v takovém případě zareagovala ČNB? Také prudkým zvýšením úrokových sazeb?
  Ferda
 • Penzijní fondy
  23.10.2008 10:21

  Zdravím,co jde proti čemu? Matky dle včerejšího rozhovoru v HN s Petrem Bennym(říďa Stability kámo Honzy Klause) moc nechtějí dorovnávat penzijním fondům virtuální ztrátu z dluhopisů reálnými penězi ale ČNB na tom trvá. Jak se z pohledu ČNB vyplatí zamražení těchto dorovnávek, pokud by byly realizovány? A tím odplynuly ze struktury Matek?
  Bondy, Egon Bondy!
 •  
  23.10.2008 10:19

  Dobrý den, prosím o informaci co je za prudkým poklesem ceny dluhopisového fondu SPOROBOND a jaký je případný výhled zastavení jejího poklesu popřípadě opětovného růstu ceny. Děkuji mnohokrát
 • bondy
  23.10.2008 9:50

  Dobrý den, zajímal by mě Váš rozbor včerejší aukce státních dluhopisů a vůbec situace na tomto trhu. Bude ČNB v budoucnu nakupovat státní dluhopisy a v jakém rozsahu? Může malá poptávka ohrozit financování deficitu státního rozpočtu? Děkuji.
  oo

Nejčtenější zprávy týdne

Jsme také na sociálních sítích

Facebook Twitter RSS Youtube RSS

Právě diskutujete

Nejčtenější zprávy dne

Nejdiskutovanější zprávy týdne

Analýza dne

Čerstvý seznam investičních doporučení: Od inflace k recesi
30.06.2022 15:15
Inflace. Pojem, který už přes rok definuje dění na finančníc...více