Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Podíly v s.r.o.: V roce 2014 nastane revoluce

Podíly v s.r.o.: V roce 2014 nastane revoluce

28.11.2012
Nový zákon o korporacích (ZOK) chystá u společností s ručením omezeným velké změny v koncepci obchodních podílů, jak je známe dnes. Ve společnosti bude možné mít více podílů různého druhu. S každým druhem budou moci být spojena odlišná práva a povinnosti. Navíc podíly budou předmětem vlastnictví. Co může tento převrat, směřující k větší konkurenceschopnosti českých eseroček na evropském poli, znamenat?

Společníci jsou z dosavadní úpravy s.r.o. v obchodním zákoníku zvyklí na to, že existuje pouze jeden druh obchodních podílů. Znamená to, že všichni společníci mají například stejné povinnosti týkající se splacení vkladů nebo stejná práva na vyplacení zisku. Pokud společník nabude další obchodní podíl, ten automaticky přiroste ke stávajícímu obchodnímu podílu, neboť platí pravidlo, že každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl.

Nastupuje rozmanitost

Poněkud jednotvárné pojetí eseroček bude po nabytí účinnosti ZOK opuštěno. Společníci si ve společenské smlouvě budou moct nastavit různé druhy podílů (v zákonné definici zmizí slovo „obchodní“). Například si budou moci stanovit, že společník, který do společnosti investoval peněžitý kapitál, bude mít se svým podílem spojeno právo na pevný podíl na zisku stanovený určitým procentem. Druhý společník, který naopak investoval do společnosti nepeněžitý vklad, jež napomáhá společnosti v podnikání, může mít například podíl na zisku stanovený jiným procentem. Takový společník také například nebude moct prodat svůj podíl ve společnosti bez souhlasu valné hromady, ostatní však ano. Další společníci mohou mít právo na podíl na zisku stanoveno opět jinak, například v závislosti na rozhodnutí valné hromady.

Společenská smlouva bude smět různě stanovit i povinnosti společníků. Například v jaké míře bude který společník povinen poskytnout společnosti peněžitý příplatek, rozhodne-li tak valná hromada. Možností existuje opravdu mnoho a bude záviset pouze na společnících, jak si svá vzájemná práva a povinnosti ve společnosti nastaví.

Je nepochybné, že tato změna, která bude znamenat doslova revoluci, úplně změní vnímání eseroček a mnohdy uvolní ruce jejím společníkům. Zakládání s.r.o. se určitě stane atraktivnějším, neboť účast ve společnosti již nebude muset mít jen jednu rigidní formu. Jakým směrem se budou eseročka vyvíjet, bude záviset jen od požadavků trhu a fantazie společníků.

Šance do roku 2016

Eseročka, která se budou chtít novému, pružnějšímu režimu ZOK podřídit, budou muset tuto skutečnost výslovně stanovit ve společenské smlouvě. Bude také nutné, aby informace o podřízení se ZOK byla zapsána do obchodního rejstříku. Do doby, než se tak stane, nebude možné různorodé obchodní podíly nastavit a práva a povinnosti se budou řídit dosavadním obchodním zákoníkem. Pokud se společnost nepodřídí ZOK do 2 let od nabytí jeho účinnosti (tedy do roku 2016), s ohledem na ne zcela jasné znění zákona hrozí, že tuto možnost ztratí navždy. Přitom podřízení se novému ZOK nevylučuje, aby se společníci dohodli, že bude nadále existovat pouze jeden druh podílů ve společnosti. Společníci, kteří chtějí využít možnosti dané ZOK, by tak po nabytí jeho účinnosti neměli otálet.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje