Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony
Stavba zase bude součástí pozemku. Co to znamená pro vlastníky nemovitostí?

Stavba zase bude součástí pozemku. Co to znamená pro vlastníky nemovitostí?

06.03.2012
Autor:
Už přes šedesát let není v českém právu stavba považována za součást pozemku. Nový občanský zákoník se ale od roku 2014 vrátí ke staré zásadě, podle níž stavba součástí pozemku je. Jak zákon řeší převedení vlastnictví českých nemovitostí dle staronové koncepce?

Podle nového občanského zákoníku budou nemovitostmi jen pozemky (případně zvláštní případy staveb, u nichž tak určí speciální zákon). Vedle pozemků budou oddělenými nemovitostmi jen takzvané podzemní stavby se samostatným účelovým určením, typicky inženýrské sítě. Nadzemní stavby budou považovány za součást pozemku, na němž jsou zřízeny. To znamená, že typickou kupní nebo zástavní smlouvou se bude převádět nebo zatěžovat jen pozemek (včetně součástí), nikoliv stavba a pozemek, jak je tomu dnes.

Automatická změna

Nová úprava bude platit okamžitě u těch staveb, které nebudou k 1. lednu 2014 na cizím pozemku. Neboli nová úprava se uplatí ihned v případech, kdy stejná osoba bude vlastnit stavbu i pozemek pod ní. Tyto stavby se automaticky stanou od začátku roku 2014 součástí pozemku, na němž stojí.

Zvláštní pravidla budou platit jen tehdy, když stavba stojí na pozemku jiného vlastníka, včetně případů spoluvlastnictví, kdy se nebudou zcela shodovat spoluvlastnické podíly u stavby a u pozemku. Tyto stavby zůstanou zvláštními věcmi v právním smyslu, dokud nedojde k tomu, že budou vlastněny stejnou osobou, která vlastní pozemek pod nimi. Pro tento zvláštní režim není stanoveno žádné časové omezení.

Nový občanský zákoník preferuje sjednocení vlastnictví staveb a pozemků alespoň v případech, kdy odchylné vlastnictví stavby a pozemku nebude zjevné z katastru nemovitostí. Tehdy se stavba jiného vlastníka stane součástí pozemku okamžikem, kdy třetí osoba nabude pozemek a bude přitom v dobré víře, že nabyla s pozemkem i stavbu jakožto součást pozemku. To nastane typicky v případě, že zápis v katastru nemovitostí nebude odpovídat skutečnému právnímu stavu. Jinak řečeno: v katastru nemovitostí bude zapsán stejný vlastník stavby i pozemku, ale jiná osoba bude mít ve skutečnosti vlastnické právo k takové stavbě; toto její vlastnické právo však zatím nebude zapsáno do katastru.

Pokud se tato osoba (tj. nezapsaný vlastník stavby na cizím pozemku) nedomůže včas uvedení zápisu v katastru do souladu se skutečným právním stavem, může o své vlastnické právo přijít jenom tím, že vlastník pozemku svůj pozemek prodá. Nabyvatel v takovém případě nabude pozemek včetně stavby. Vlastník stavby pak bude mít nárok na náhradu ceny stavby od vlastníka pozemku.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje