Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Akciové společnosti čekají povinné internetové stránky

Akciové společnosti čekají povinné internetové stránky

31.01.2013
Zákon o obchodních korporacích (ZOK), který je součástí rekodifikace soukromého práva, zavádí od příštího roku řadu změn. Jednou z nich jsou i povinné webové stránky pro „akciovky“. Vše důležité k této nové povinnosti přinášíme v tomto článku.

Internetové stránky budou povinné pro akciové společnosti; nově vzniklá akciová společnost musí zřídit bezplatně přístupné internetové stránky bez zbytečného odkladu po svém vzniku. Přechodná ustanovení zákona nemají zvláštní úpravu pro existující akciové společnosti, proto pro ně povinnosti o internetových stránkách začnou platit hned od účinnosti zákona.

Internetová stránka musí o společnosti uvádět informační minimum stanovené pro obchodní listiny, tzn. firmu, sídlo, IČO společnosti a údaj o jejím zápisu v obchodním rejstříku.

Při provozu společnosti pak internetové stránky mají sloužit především jako jeden z prostředků komunikace společnosti s akcionáři, případně dalšími osobami. Především musí akcionáři nalézt na webu pozvánky na valnou hromadu; to se bude týkat jak společností s akciemi na majitele, tak i společností s akciemi na jméno. Pozvánka musí být na webu k dispozici nejméně do konání valné hromady.

Nové koncernové právo využívá internetové stránky akciových společností také k tomu, že na nich bude muset být uveřejněno oznámení, že určitá společnost je podrobena společnému řízení v rámci skupiny, pokud má mít takové podrobení právní účinky.

Internetové stránky společnosti bude moci dle zákona o obchodních korporacích využívat představenstvo akciové společnosti i v dalších případech jako alternativu k rozesílání informací všem akcionářům, např. ohledně účetní závěrky při jejím schvalování, uveřejňování protinávrhů akcionářů k programu valné hromady či k poskytování vysvětlení k dotazům vzneseným před jednáním valné hromady. Pokud jde o společnosti s ručením omezením, platí, že internetovou stránku zřizovat nemusí, avšak v případě, že s.r.o. má své webové stránky, budou se povinnosti týkající se webu akciových společností vztahovat stejně i na s.r.o.

Pro úplnost dodejme, že stanovy družstva mohou založit povinnost orgánů družstva informovat členy na informační desce, která může být  - dle stanov družstva – zpřístupněna též prostřednictvím internetových stránek družstva.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje