Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Komerční banka zvýšila výnosy i objem úvěrů

Komerční banka zvýšila výnosy i objem úvěrů

08.11.2018 7:53, aktualizováno: 8.11. 8:21
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Komerční banka dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2018 čistého zisku 4,20 miliardy korun při čistém úrokovém výnosu 5,74 miliardy korun a celkovém čistém příjmu 8,34 miliardy korun. Všemi údaji tak předčila očekávání analytiků v anketě agentury Reuters. Ti pro kvartální čistý zisk na průměru předpovídali 3,58 mld. , pro čistý úrokový výnos 5,49 mld. a pro vyjádření čistého bankovního příjmu 7,82 miliardy korun

Za devět měsíců roku Komerční banka vykázala růst výnosů o 2,6 %, čistý úrokový výnos stoupl meziročně o 5,8 % díky růstu objemu vkladů i úvěrů a díky růstu výnosů z reinvestování vkladů. „Mírný pokles výnosů z poplatků o 1,1 % odrážel intenzivní konkurenci na trhu. I když letošní čistý zisk z finančních operací dosáhl výborného výsledku, byl stále meziročně o 10,8 % nižší, protože klienti v první polovině roku 2017 ve velké míře zajišťovali svá finanční rizika v souvislosti s ukončením kurzového závazku ČNB,“ uvedla banka ve zprávě.

Čistý zisk za devět měsíců roku 2018 bez jednorázových položek se meziročně zlepšil o 6,1 % na 11,0 miliard . „Vykázaný celkový čistý zisk, který zahrnuje jednorázové položky, jakými byly vytvoření restrukturalizační rezervy v roce 2018 anebo prodeje budovy centrály v roce 2017, klesl o 2,4 %,“ uvedla banka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB vzrostl meziročně o 3,8 %. Úvěry na bydlení se zvýšily o 5,4 %, dle banky s velkým přispěním Modré pyramidy. Spotřebitelské úvěry vzrostly rovněž o 5,4 %. Podnikatelské úvěry se zvýšily o 3,2 %. "Díky úspěšným aktivitám vymáhání v korporátních i retailových segmentech, a velmi dobré disciplíně klientů při splácení v příznivé fázi ekonomického cyklu, mohla KB přistoupit k rozpuštění opravných položek k úvěrům v čisté výši 0,7 miliardy Kč," uvedla Komerční banka ve zprávě k výsledkům.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB vzrostl o 4,1 %. Vklady občanů v bance vzrostly o 9,8 %. Objem spravovaných aktiv v podílových fondech, penzijních fondech a rezervách životního pojištění vzrostl o 4,9 %.

Běžné provozní náklady rostly pomaleji než inflace. Výše celkových vykázaných provozních nákladů, které zahrnuly mimořádné položky jak v roce 2017, tak v roce 2018, byla meziročně téměř stejná (+0,4 %).

"K celkově solidním výnosům za devět měsíců nejvíce příspěly příjmy z úroků a z finančních operací. Vedle toho jsme zaznamenali vynikající výsledek v oblasti nákladů na rizika a udrželi jsme provozní náklady pod kontrolou. Současně jsme dokázali navýšit celkový počet našich zákazníků a nárůst klientů mobilního bankovnictví je opravdu působivý. Zlepšují se i ukazatele spokojenosti našich klientů a my uděláme všechno pro to, abychom tento trend udrželi i v následujícím období," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Tabulka: Konsolidované výsledky KB za 9 měsíců roku 2018 (rozklikem lze tabulku zvětšit)

a

Finanční výsledky podrobněji:

Čisté provozní výnosy Komerční banky se za první tři čtvrtletí roku 2018 se meziročně zlepšily o 2,6 % na 23 731 milionů Kč. V rámci této sumy čisté úrokové výnosy narostly a čisté poplatky a provize se slabě snížily. "Čistý zisk z finančních operací byl výborný, avšak stále nižší než za první tři čtvrtletí roku 2017, kdy uvolnění kurzového závazku České národní banky vedlo k velké aktivitě klientů v zajišťování finančních rizik," uvedla banka.

Čisté úrokové a podobné výnosy se zvýšily o 5,8 % na 16,528 milionů Kč. "To bylo díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a také zvýšení tržních úrokových sazeb, které podpořilo výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Na druhou stranu však intenzivní konkurence na bankovním trhu snižovala úrokové marže na úvěrech. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,2 % za prvních devět měsíců roku 2018," komentuje banka.

Čistý výnos z poplatků a provizí poklesl o 1,1 % na 4 591 milionů Kč. "Pokles byl zapříčiněn zejména snížením příjmů z transakčních poplatků, ačkoli celkový počet transakcí provedených klienty vzrostl, nejvíce platby kartami. Poplatky za transakce však poklesly v důsledku zahrnutí více transakcí do ceny balíčků účtů. Naopak výnosy z vedení účtu se zvýšily, s tím jak se klienti přikláněli k prémiovým účtům s větším rozsahem služeb. Poplatky z křížového prodeje byly mírně vyšší, zejména díky růstu objemu podílových fondů. Výnosy z úvěrových služeb klesly pod vlivem poklesu poplatků z úvěrů na bydlení v KB a Modré pyramidě. Příjmy ze specializovaných finančních služeb byly meziročně nižší hlavně proto, že srovnávací základna z roku 2017 byla navýšena velkým objemem úvěrových syndikací a souvisejících služeb," vysvětluje banka.

Čistý zisk z finančních operací se snížil o 10,8 % na 2 420 milionů Kč, což je stále vynikající výsledek, který byl podpořen mimořádně velkými zajišťovacími obchody pro klienty ve třetím čtvrtletí. "Nižší úroveň než v roce 2017 byla očekávána, protože výsledek roku 2017 byl mimořádný silnou aktivitou klientů v oblasti měnového zajištění v době, kdy ČNB loni ukončovala své měnové intervence. V posledních měsících někteří klienti nevnímají tržní úrokové sazby jako dostatečně atraktivní na to, aby zaujímali nové pozice v zajištění úrokových rizik. Stávající úrokový diferenciál mezi CZK a EUR omezuje rozsah vhodných možností zajišťování kurzového rizika. Poplatky a provize z měnových transakcí byly meziročně vyšší, při mírném navýšení objemu cizoměnových transakcí," uvádí Komerční banka.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy rostly o 30,6 % na 192 milionů Kč. Tato položka obsahuje především výnosy za zprostředkování a z pronájmu majetku.

Provozní náklady očištěné o mimořádné položky mírně vzrostly, o 1,8 % na 10 915 milionů Kč. Personální náklady očištěné o mimořádné položky byly vyšší o 3,5 % na 5 708 milionů Kč v důsledku vyšších průměrných mezd, když průměrný počet zaměstnanců nepatrně poklesl (-0,4 %) na 8435. Všeobecné provozní nálady (bez příspěvků do regulatorních fondů) očištěné o mimořádné položky byly nižší o 3,6 % ve výši 3 010 milionů Kč. Úspory byly dosaženy ve výdajích na marketingové a telekomunikační služby. Příspěvek do rezolučních a podobných fondů poklesl o 2,6 % na 836 milionů Kč. Tato částka obsahuje celoroční příspěvek do Fondu pojištění vkladů a Resolučního fondu. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku bez mimořádné položky se zvýšily o 11,0 % na 1 361 milionů Kč, zejména vlivem zavedení nového a modernizovaného software a technickým zhodnocením budov.

V obou srovnávaných obdobích vykázala Skupina KB v provozních nákladech několik jednorázových položek. V roce 2017 to bylo snížení hodnoty jedné z budov centrály ve výši 242 milionů Kč a v roce 2018 vytvoření restrukturalizační rezervy na pokrytí očekávaných výdajů spojených s restrukturalizací v rámci programu KB Change. Tato částka zahrnuje 223 milionů Kč očekávaných nákladů na odstupné v personálních nákladech a 71 milionů Kč ve všeobecných provozních nákladech jako očekávaný náklad na snížení rozsahu poboček. Ve druhém čtvrtletí 2018 KB rozpustila ve všeobecných administrativních nákladech rezervu 193 milionů Kč zaúčtovanou v předchozích letech za některé služby od společností skupiny Société Générale. Při započtení těchto mimořádných položek se vykázané provozní náklady slabě zvýšily o 0,4 % na 11 015 milionu.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika, ziskem z majetkových účastí a zdaněním (hrubý provozní výnos) bez mimořádných položek (snížení hodnoty budovy v prvním čtvrtletí roku 2017 a dále jednorázová tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby v druhém čtvrtletí roku 2018) se zvýšil o 3,4 % na 12 817 milionů Kč. Reportovaný hrubý provozní zisk za první tři čtvrtletí roku 2018 se zvýšil o 4,6 % na 12 716 milionů Kč.

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika (náklady rizika) dosáhly negativních 659 milionů Kč (čisté rozpuštění opravných položek). Tento mimořádný výsledek byl způsoben nadále nízkými mírami selhání klientů a dobrému výsledku vymáhání. Ve třetím čtvrtletí bylo další rozpuštění opravných položek důsledkem pravidelné kalibrace modelů tvorby opravných položek v retailových portfoliích v selhání. Ekonomické prostředí v České republice a Evropě příznivé po celých devět měsíců roku 2018. Náklady na riziko v relativním vyjádření měřené na průměrném objemu úvěrového portfolia v tomto období dosáhly -14 bazických bodů.
.
Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech (tj. v Komerční pojišťovně) se zvýšily o 3,6 % na 172 milionů Kč. Zisk z vyřazení z konsolidace dosáhl 82 milionům Kč (0 v první polovině 2017) v souvislosti s finalizací kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps při prodeji dalších 19 % ve společnosti Cataps v únoru 2018.

Čistý zisk z ostatních aktiv, který dosáhl 16 milionů Kč za první pololetí, pocházel z prodeje budov v portfoliu aktiv držených k prodeji. Za stejné období loňského roku to bylo 1 133 milionů Kč, což zahrnovala také prodej budovy centrály.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí roku 2018 ve výši 11 220 milionů Kč byl nižší o 2,3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z této částky činil 262 milionů Kč zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně stejný).

Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 10 958 milionů Kč, což je o 2,4 % méně než v prvních třech čtvrtletích roku 2017. "Čistý zisk připadající akcionářům očištěný o jednorázové položky (přecenění a prodej budov centrály v roce 2017 a dokončení prodeje společnosti Cataps, vytvoření restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby v roce 2018) vzrostl o 6,1 % na 10 957 milionů Kč (protože jednorázové položky za první tři čtvrtletí roku 2018 se navzájem vykompensovaly). Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl -387 milionů Kč. Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně za prvních devět měsíců roku 2018 tak dosáhl 10 833 milionů Kč, z toho 262 milionů Kč připadalo vlastníkům nekontrolních podílů," uvádí banka.

 
 

Čtěte více:

Analytik Patria Finance: KB nabídne stabilní čísla, zvýšení sazeb ČNB se začne promítat do marže
07.11.2018 16:20
Komerční banka zveřejní své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí ve...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.05.2021
9:04Víkendář: Změna tržního příběhu v druhé polovině roku
07.05.2021
22:09Navzdory slabé americké ekonomice nové rekordy na Wall Street, Roku +11,5 %  
18:32Nablýskané nic
17:36Abeceda ETF: Jak fungují a jaké mají výhody pro investory
17:05Akcie, dluhopisy i zlato nadšené ze špatných dat  
16:59Čína vypustila poprvé více skleníkových plynů než všechny rozvinuté země dohromady
16:59Jan Cepák: KB může být silnější. Povýsledkový Nasdaq má potenciál k výběru zisků
16:15Studená sprcha z trhu práce v USA. Co znamená slabá zaměstnanost?  
14:15Technologická euforie
13:37Německá automobilka BMW v prvním čtvrtletí téměř zpětinásobila zisk
13:21Cena mědi vystoupila na rekord, tuna je za více než 10 300 dolarů
12:01Perly týdne: Obrat na akciích a komoditní supercyklus
11:51Za meziroční růst prodejů vděčí Adidas hlavně Číně  
11:31Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,1 procenta. Volných míst opět víc než uchazečů
11:09Cyklické oživení v plném proudu, výsledkům Siemens není co vytknout
11:01Je silný trh práce plus, nebo minus? Na akciích převládá růst, dolar ztrácí  
10:52Letová kapacita IAG zůstane nízká, na skutečné zotavení je nutno ještě počkat  
9:52Komentář: Stavebnictví se dostává z útlumu
9:19Petr Dufek: Průmyslová výroba nabírá na obrátkách
9:13Rozbřesk: ČNB chce letos určitě začít se zvyšováním sazeb. Koruna v reakci posiluje

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data