Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Komerční banka zvýšila výnosy i objem úvěrů

Komerční banka zvýšila výnosy i objem úvěrů

8.11.2018 7:53, aktualizováno: 8.11. 8:21
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Komerční banka dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2018 čistého zisku 4,20 miliardy korun při čistém úrokovém výnosu 5,74 miliardy korun a celkovém čistém příjmu 8,34 miliardy korun. Všemi údaji tak předčila očekávání analytiků v anketě agentury Reuters. Ti pro kvartální čistý zisk na průměru předpovídali 3,58 mld. , pro čistý úrokový výnos 5,49 mld. a pro vyjádření čistého bankovního příjmu 7,82 miliardy korun

Za devět měsíců roku Komerční banka vykázala růst výnosů o 2,6 %, čistý úrokový výnos stoupl meziročně o 5,8 % díky růstu objemu vkladů i úvěrů a díky růstu výnosů z reinvestování vkladů. „Mírný pokles výnosů z poplatků o 1,1 % odrážel intenzivní konkurenci na trhu. I když letošní čistý zisk z finančních operací dosáhl výborného výsledku, byl stále meziročně o 10,8 % nižší, protože klienti v první polovině roku 2017 ve velké míře zajišťovali svá finanční rizika v souvislosti s ukončením kurzového závazku ČNB,“ uvedla banka ve zprávě.

Čistý zisk za devět měsíců roku 2018 bez jednorázových položek se meziročně zlepšil o 6,1 % na 11,0 miliard . „Vykázaný celkový čistý zisk, který zahrnuje jednorázové položky, jakými byly vytvoření restrukturalizační rezervy v roce 2018 anebo prodeje budovy centrály v roce 2017, klesl o 2,4 %,“ uvedla banka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB vzrostl meziročně o 3,8 %. Úvěry na bydlení se zvýšily o 5,4 %, dle banky s velkým přispěním Modré pyramidy. Spotřebitelské úvěry vzrostly rovněž o 5,4 %. Podnikatelské úvěry se zvýšily o 3,2 %. "Díky úspěšným aktivitám vymáhání v korporátních i retailových segmentech, a velmi dobré disciplíně klientů při splácení v příznivé fázi ekonomického cyklu, mohla KB přistoupit k rozpuštění opravných položek k úvěrům v čisté výši 0,7 miliardy Kč," uvedla Komerční banka ve zprávě k výsledkům.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB vzrostl o 4,1 %. Vklady občanů v bance vzrostly o 9,8 %. Objem spravovaných aktiv v podílových fondech, penzijních fondech a rezervách životního pojištění vzrostl o 4,9 %.

Běžné provozní náklady rostly pomaleji než inflace. Výše celkových vykázaných provozních nákladů, které zahrnuly mimořádné položky jak v roce 2017, tak v roce 2018, byla meziročně téměř stejná (+0,4 %).

"K celkově solidním výnosům za devět měsíců nejvíce příspěly příjmy z úroků a z finančních operací. Vedle toho jsme zaznamenali vynikající výsledek v oblasti nákladů na rizika a udrželi jsme provozní náklady pod kontrolou. Současně jsme dokázali navýšit celkový počet našich zákazníků a nárůst klientů mobilního bankovnictví je opravdu působivý. Zlepšují se i ukazatele spokojenosti našich klientů a my uděláme všechno pro to, abychom tento trend udrželi i v následujícím období," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Tabulka: Konsolidované výsledky KB za 9 měsíců roku 2018 (rozklikem lze tabulku zvětšit)

a

Finanční výsledky podrobněji:

Čisté provozní výnosy Komerční banky se za první tři čtvrtletí roku 2018 se meziročně zlepšily o 2,6 % na 23 731 milionů Kč. V rámci této sumy čisté úrokové výnosy narostly a čisté poplatky a provize se slabě snížily. "Čistý zisk z finančních operací byl výborný, avšak stále nižší než za první tři čtvrtletí roku 2017, kdy uvolnění kurzového závazku České národní banky vedlo k velké aktivitě klientů v zajišťování finančních rizik," uvedla banka.

Čisté úrokové a podobné výnosy se zvýšily o 5,8 % na 16,528 milionů Kč. "To bylo díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a také zvýšení tržních úrokových sazeb, které podpořilo výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Na druhou stranu však intenzivní konkurence na bankovním trhu snižovala úrokové marže na úvěrech. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,2 % za prvních devět měsíců roku 2018," komentuje banka.

Čistý výnos z poplatků a provizí poklesl o 1,1 % na 4 591 milionů Kč. "Pokles byl zapříčiněn zejména snížením příjmů z transakčních poplatků, ačkoli celkový počet transakcí provedených klienty vzrostl, nejvíce platby kartami. Poplatky za transakce však poklesly v důsledku zahrnutí více transakcí do ceny balíčků účtů. Naopak výnosy z vedení účtu se zvýšily, s tím jak se klienti přikláněli k prémiovým účtům s větším rozsahem služeb. Poplatky z křížového prodeje byly mírně vyšší, zejména díky růstu objemu podílových fondů. Výnosy z úvěrových služeb klesly pod vlivem poklesu poplatků z úvěrů na bydlení v KB a Modré pyramidě. Příjmy ze specializovaných finančních služeb byly meziročně nižší hlavně proto, že srovnávací základna z roku 2017 byla navýšena velkým objemem úvěrových syndikací a souvisejících služeb," vysvětluje banka.

Čistý zisk z finančních operací se snížil o 10,8 % na 2 420 milionů Kč, což je stále vynikající výsledek, který byl podpořen mimořádně velkými zajišťovacími obchody pro klienty ve třetím čtvrtletí. "Nižší úroveň než v roce 2017 byla očekávána, protože výsledek roku 2017 byl mimořádný silnou aktivitou klientů v oblasti měnového zajištění v době, kdy ČNB loni ukončovala své měnové intervence. V posledních měsících někteří klienti nevnímají tržní úrokové sazby jako dostatečně atraktivní na to, aby zaujímali nové pozice v zajištění úrokových rizik. Stávající úrokový diferenciál mezi CZK a EUR omezuje rozsah vhodných možností zajišťování kurzového rizika. Poplatky a provize z měnových transakcí byly meziročně vyšší, při mírném navýšení objemu cizoměnových transakcí," uvádí Komerční banka.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy rostly o 30,6 % na 192 milionů Kč. Tato položka obsahuje především výnosy za zprostředkování a z pronájmu majetku.

Provozní náklady očištěné o mimořádné položky mírně vzrostly, o 1,8 % na 10 915 milionů Kč. Personální náklady očištěné o mimořádné položky byly vyšší o 3,5 % na 5 708 milionů Kč v důsledku vyšších průměrných mezd, když průměrný počet zaměstnanců nepatrně poklesl (-0,4 %) na 8435. Všeobecné provozní nálady (bez příspěvků do regulatorních fondů) očištěné o mimořádné položky byly nižší o 3,6 % ve výši 3 010 milionů Kč. Úspory byly dosaženy ve výdajích na marketingové a telekomunikační služby. Příspěvek do rezolučních a podobných fondů poklesl o 2,6 % na 836 milionů Kč. Tato částka obsahuje celoroční příspěvek do Fondu pojištění vkladů a Resolučního fondu. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku bez mimořádné položky se zvýšily o 11,0 % na 1 361 milionů Kč, zejména vlivem zavedení nového a modernizovaného software a technickým zhodnocením budov.

V obou srovnávaných obdobích vykázala Skupina KB v provozních nákladech několik jednorázových položek. V roce 2017 to bylo snížení hodnoty jedné z budov centrály ve výši 242 milionů Kč a v roce 2018 vytvoření restrukturalizační rezervy na pokrytí očekávaných výdajů spojených s restrukturalizací v rámci programu KB Change. Tato částka zahrnuje 223 milionů Kč očekávaných nákladů na odstupné v personálních nákladech a 71 milionů Kč ve všeobecných provozních nákladech jako očekávaný náklad na snížení rozsahu poboček. Ve druhém čtvrtletí 2018 KB rozpustila ve všeobecných administrativních nákladech rezervu 193 milionů Kč zaúčtovanou v předchozích letech za některé služby od společností skupiny Société Générale. Při započtení těchto mimořádných položek se vykázané provozní náklady slabě zvýšily o 0,4 % na 11 015 milionu.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika, ziskem z majetkových účastí a zdaněním (hrubý provozní výnos) bez mimořádných položek (snížení hodnoty budovy v prvním čtvrtletí roku 2017 a dále jednorázová tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby v druhém čtvrtletí roku 2018) se zvýšil o 3,4 % na 12 817 milionů Kč. Reportovaný hrubý provozní zisk za první tři čtvrtletí roku 2018 se zvýšil o 4,6 % na 12 716 milionů Kč.

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika (náklady rizika) dosáhly negativních 659 milionů Kč (čisté rozpuštění opravných položek). Tento mimořádný výsledek byl způsoben nadále nízkými mírami selhání klientů a dobrému výsledku vymáhání. Ve třetím čtvrtletí bylo další rozpuštění opravných položek důsledkem pravidelné kalibrace modelů tvorby opravných položek v retailových portfoliích v selhání. Ekonomické prostředí v České republice a Evropě příznivé po celých devět měsíců roku 2018. Náklady na riziko v relativním vyjádření měřené na průměrném objemu úvěrového portfolia v tomto období dosáhly -14 bazických bodů.
.
Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech (tj. v Komerční pojišťovně) se zvýšily o 3,6 % na 172 milionů Kč. Zisk z vyřazení z konsolidace dosáhl 82 milionům Kč (0 v první polovině 2017) v souvislosti s finalizací kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps při prodeji dalších 19 % ve společnosti Cataps v únoru 2018.

Čistý zisk z ostatních aktiv, který dosáhl 16 milionů Kč za první pololetí, pocházel z prodeje budov v portfoliu aktiv držených k prodeji. Za stejné období loňského roku to bylo 1 133 milionů Kč, což zahrnovala také prodej budovy centrály.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí roku 2018 ve výši 11 220 milionů Kč byl nižší o 2,3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z této částky činil 262 milionů Kč zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně stejný).

Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 10 958 milionů Kč, což je o 2,4 % méně než v prvních třech čtvrtletích roku 2017. "Čistý zisk připadající akcionářům očištěný o jednorázové položky (přecenění a prodej budov centrály v roce 2017 a dokončení prodeje společnosti Cataps, vytvoření restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby v roce 2018) vzrostl o 6,1 % na 10 957 milionů Kč (protože jednorázové položky za první tři čtvrtletí roku 2018 se navzájem vykompensovaly). Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl -387 milionů Kč. Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně za prvních devět měsíců roku 2018 tak dosáhl 10 833 milionů Kč, z toho 262 milionů Kč připadalo vlastníkům nekontrolních podílů," uvádí banka.

 
 

Čtěte více:

Analytik Patria Finance: KB nabídne stabilní čísla, zvýšení sazeb ČNB se začne promítat do marže
7.11.2018 16:20
Komerční banka zveřejní své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí ve...

Váš názor
  • Blahopřeji
    8.11.2018 9:01

    Současná inflace je cca 10x vyšší, než úroky milionů střadatelů v obchodních bankách, jež své rostoucí zisky vyvedou do svých zahraničních matek. Ještě si musíme odpovědět na otázku komu současný stav vyhovuje a komu ne? Zdali těm milionům střadatelům co denně tvoří v zaměstnání HDP země a platí řádně daně, nebo tomu menšinovému zbytku.
    medvedvsechnosned
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
13:45EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.