Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CEO KB Bonnet pro Patria.cz po silné polovině roku: Příští měsíce slabší nečekám. Krize žádá kreativní řešení

CEO KB Bonnet pro Patria.cz po silné polovině roku: Příští měsíce slabší nečekám. Krize žádá kreativní řešení

06.09.2012 8:00
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

V nadcházejících měsících neočekáváme zásadní zhoršení situace v žádném z klientských segmentů, uvedl mimo jiné v rozhovoru pro Patria.cz generální ředitel Komerční banky Henri Bonnet přes výhled letošního poklesu tuzemské ekonomiky o 1,1 procenta a očekávání, že ČNB v září dále sníží úrokové sazby. V dividendové politice vidí KB potenciál nadále vyplácet zhruba 60 % čistého zisku jako vhodný poměr mezi silnou kapitálovou vybaveností a financováním rozvoje. Bonnet v rozhovoru ale také připomněl, že nízké sazby brzdí ziskovost právě bank se silnou likviditou, jakou je i KB, spolu s opatrností podniků i spotřebitelů a že celé odvětví bude v blízkém budoucnu dále čelit výzvám slabosti ekonomik i zájmům posilování regulace. Na druhé straně právě nízké sazby spolu s poklesem cen nemovitostí výrazněji oživují oblast hypoték.

Dluhová krize v Evropě podle Bonneta bude vyžadovat kreativní řešení s možným zapojením eurodluhopisů a europoukázek a možnou přeměnu EFSF či ESM do speciální formy právnické osoby financované přímo a nepřímo Evropskou centrální bankou. Co pokračování krize nezměnilo, je pohled banky na italskou investici. O Itálii stále KB hovoří jako o „jiném případu“ díky absenci realitní bubliny, silnému průmyslu a primárnímu přebytku veřejných financí. 
 
Patria.cz: Komerční banka uzavřela druhé čtvrtletí roku s čistým výsledkem vysoko nad očekáváním trhu díky kombinaci rostoucích výnosů z obchodování, nižších odpisů, podpory prodeje podílu v ČMZRB, navíc při eliminaci rizika prodejem zbytku držených řeckých a portugalských dluhopisů. Lze na základě obrazu 2Q a první poloviny roku hovořit o zlepšování podmínek pro ziskovost banky a její podnikání celkově? Jste s dosavadním vývojem hospodaření KB od počátku roku s ohledem na podmínky na trhu spokojen?

Výsledky Skupiny Komerční banky k 30. 6. 2012 potvrzují dlouhodobou stabilitu v oblasti provozu, finanční síly, ale i schopnost určovat trendy v oblasti inovací finančních produktů. V tomto ohledu jsem s vývojem podnikání celé skupiny celkově spokojený.

Samozřejmě však musíme mít na paměti, že bankovní sektor bude v blízké budoucnosti čelit mnoha výzvám, z nichž je možno zmínit očekávání slabé výkonnosti evropských ekonomik, dlouho trvající krizi eurozóny, ale i záměry posílit regulaci bankovního sektoru v Evropské unii.

Potenciál ziskovosti banky se silnou likviditou, jakou je Komerční banka, je jednoznačně omezován nízkými tržními úrokovými sazbami, které omezují zisky z investování volných zdrojů. Zároveň čelíme riziku globálního ekonomického zpomalení.

Nízká úroveň důvěry spotřebitelů i podniků v budoucí ekonomický vývoj kombinovaná s úspornými opatřeními ve veřejném sektoru proto snižuje poptávku po úvěrech, a tím i prostor pro generování dodatečných výnosů.

Výhodou Komerční banky je v této nejisté ekonomické situaci správné nastavení obchodního a provozního modelu, dobrá pověst a dlouhodobé vztahy s klienty. V poměrových ukazatelích výkonnosti dosahuje Komerční banka nejlepších výsledků nejen mezi českými, ale i evropskými bankami. V řadě klientských segmentů jsme vnímáni jako referenční banka na českém trhu - máme tak nejlepší předpoklady nadcházejících výzev využít a vytvářet další hodnotu pro naše akcionáře.

Patria.cz: Nesporným pozitivem výsledků je pokles nákladů rizik (za 2Q u poloviny tržních očekávání) a poměrně silný růst úvěrového portfolia, který při porovnání s některými konkurenty na trhu i s přesahem na další trhy CEE není samozřejmý. KB hovoří také o zlepšování kvality úvěrového portfolia. Čemu připisujete tento příznivý vývoj a očekáváte plynulé zlepšování u úvěrů včetně jejich špatné části v nadcházejících kvartálech, nebo s ohledem na očekávaný vývoj ekonomiky připouštíte ještě případný výkyv u špatné části portfolia směrem vzhůru? Pokud ano, může jít o eskalaci na straně osob a domácností či spíše firem?

Máte pravdu, že se kvalita úvěrového portfolia Komerční banky zlepšuje. Náklady na rizika úvěrování poklesly v prvním pololetí meziročně o 6 % na 979 milionů . Ačkoli může s ohledem na nestabilní vývoj evropských ekonomik dojít v oblasti rizika k určitým výkyvům, v nadcházejících měsících neočekáváme zásadní zhoršení situace v žádném z klientských segmentů.

Citlivě sledujeme situaci českých exportérů, kteří mohou být postiženi zejména stagnací německé ekonomiky. Nejde však jen o Německo; nedávno jsem hovořil s podnikatelem, který se vzhledem k nenadálému zrušení zakázek od svého významného amerického klienta musel rozhodnout svou činnost, která poklesla o 80 procent, zcela ukončit. Znamená to, že zároveň s rostoucí nezaměstnaností u nás a ačkoliv jsme zatím žádné podstatné zvýšení nákladů na riziko v portfoliu občanů nepocítili, v tomto segmentu určité zhoršení očekávat musíme.

Patria.cz: Po polovině roku hovoří KB o růstu úvěrování jak u jednotlivců, tak firem a podnikatelů. Od regionálních bank je přitom nezřídka slyšet jako „omluva“ spíše stagnujícího než rostoucího úvěrování nedostatek kvalitních projektů na straně firem či bonity u jednotlivců a domácností. Stojí za dynamikou úvěrů spíše refinancování dřívějších projektů, nebo nové kvalitní projekty a dostatečně důvěryhodná soukromá klientela?

Je to zajisté kombinace všech faktorů, které zmiňujete. Jak jsem uvedl, je Komerční banka pro řadu klientských segmentů referenční bankou. To nám dává určitou výhodu, protože máme více vstupních informací pro to, abychom mohli posoudit kvalitu projektu a jeho životaschopnost. Bezesporu část klientů oceňuje, že KB při nich stála i v době prudkého ekonomického poklesu, což není na českém trhu tak běžné. Díky efektivní spolupráci dceřiných a sesterských společností Skupiny KB můžeme nabídnout v nejvyšší kvalitě různé formy financování od běžných provozních a investičních úvěrů po splátkový prodej, leasing, faktoring spolu s náročnými syndikovanými úvěry.

Patria.cz: Nad průměrem růstu úvěrů se v prvním pololetí pohybovala dynamika hypoték. Stojí za růstem této části portfolia spíše tlak krize na refinancování stávajících dlužníků, nebo nové investice do realit? Jaká jsou očekávání KB pro vývoj tuzemského realitního trhu?

Refinancování dosud nesplacených hypotečních úvěrů je důsledkem praxe na zdejším trhu, kde se úrokové sazby fixují na omezený počet let, hlavně na období 3 až 5 let. Klienti využívají prostředí aktuálních nízkých úrokových sazeb, které jsou dány zejména klíčovými úrokovými sazbami České národní banky.

Podíváme-li se na portfolio hypoték Komerční banky, tvoří refinancované úvěry zhruba 20 %. Z toho vyplývá, že většina klientů tak ještě stále má ochotu investovat do nové nemovitosti, nebo do nemovitosti starší, která doposud žádnou hypotékou zatížena není. Také z tohoto poměru je zřetelně patrné, že pokles cen nemovitostí přispívá k aktuálnímu oživení trhu hypoték.

Patria.cz: Za pozornost stojí růst objemu vkladů (o 6,5 %) s dynamikou objemů zejména na spořicích a běžných účtech. V jedné rovině se nabízí otázka, zda rostoucí úspory jsou odrazem opatrnosti domácností a jednotlivců v obtížných časech, ve druhé zda Komerční banka nalezla recept na konkurenci nových bank, nebo i pojišťoven a stavebních spořitelen, snažících se budovat konkurenční výhodu a nalákat nové klienty vedle své dominantně online podoby právě nabídkou atraktivních podmínek spořicích účtů (či jejich funkční obdoby) …

Nerad bych hodnotil aktivity konkurenčních subjektů na trhu. Zjednodušeně lze růst vysvětlit tím, že v oblasti depozit nabízíme zajímavé produkty, jejichž atraktivita je podpořena stabilitou a finanční sílou Komerční banky. V náš prospěch hovoří také fakt, že rostoucí roli v oblasti depozit hraje čím dál častěji vyspělost celkové nabídky pro retailové klienty. Náročný klient očekává nejen vyspělé služby přímého bankovnictví, ale také širokou pobočkovou síť se zkušenými a věci znalými bankovními poradci, sít bankomatů, kde může depozita v případě potřeby vybrat, provázanou nabídku likvidních depozit s řešením v oblasti dlouhodobého spoření na penzi či investic. Zejména kvalitní poradenství bankovních poradců hraje a bude hrát v této oblasti čím dál významnější roli.

Patria.cz: Tlak na úrokovou marži vyvíjí prostředí nízkých úrokových sazeb. S ohledem na vývoj tuzemské ekonomiky přitom rostou očekávání, i na základě komentářů některých členů bankovní rady ČNB, o dalším změkčení měnové politiky. Jaké jsou vaše odhady pro vývoj úrokových sazeb i základních parametrů tuzemské ekonomiky včetně kurzu koruny pro zbytek letošního a příští rok a jaká z toho plynou při faktoru konkurence očekávání pro vývoj sazeb na vkladové i úvěrové straně?

Česká ekonomika si podle předběžného odhadu ve druhém čtvrtletí pohoršila o 0,2 % mezikvartálně, čímž se recese prodloužila již na tři čtvrtletí. Ve zbytku roku by měl na českou ekonomiku stále doléhat nepříznivý vývoj v eurozóně. Pravděpodobnost, že česká ekonomika zůstane v recesi, je tak vysoká. Za celý letošní rok očekáváme pokles HDP o 1,1 %, v příštím roce pak mírný růst o 0,4 %.

V oblasti úrokových sazeb předpokládáme, že ČNB přistoupí k dalšímu snížení sazeb na svém zářijovém zasedání o 25 bb na úroveň 0,25 %.

Patria.cz: Očekávání o brzkém utlumení evropské dluhové krize se nenaplnila, pozornost trhů se posunula k rozsahem klíčovým ekonomikám eurozóny, Itálii a Španělsku. Považuje KB situaci v Itálii vůči své expozici za stabilní a je nadále názorem banky držet tuto expozici do splatnosti?

Itálie je bezesporu v odlišné situaci než Řecko, ale i než další periferní země eurozóny: neproběhla zde žádná realitní bublina, země má silný průmysl a vytváří primární přebytek veřejných financí. Vysoké zadlužení je do jisté míry řešitelné vlastními silami země, pokud bude existovat alespoň základní důvěra finančních trhů. Komerční banka není nucena snižovat expozici vůči Itálii bez ohledu na náklady, rozhodnutí o případném snížení naší aktuální expozice bude přijato ve světle podmínek, za nichž by toto snížení mohlo být provedeno.

Patria.cz: Jako zkušený bankéř nesete zkušenosti jak z prostředí francouzského, tak i německého trhu. Jak nahlížíte na současnou polohu debat o další záchraně eurozóny mezi německým akcentem úspor a francouzským připomínáním růstu? Budou to opět kroky ECB, které jako jediné mají potenciál zklidnit situaci na trzích, a souhlasíte s rozsáhlým vstupem měnové politiky do řešení vládních dluhů? Jak by podle vás mohly vypadat skutečně efektivní kroky, které dokážou utlumit krizi v Evropě?

Tak to je obtížná otázka. Z mého hlediska znamená řešení zadluženosti svrchovaného státu více méně to samé jako zachraňování zadluženého podniku; v zásadě je k tomu potřeba čas, avšak za předpokladu, že viditelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je dostatečná, aby bylo možno ověřit dlužníkovu schopnost splácet. Mám pocit, že tento časový aspekt není zatím trhem dostatečně integrován, takže první reakce zemí spočívala ve vytvoření plánů tvrdých opatření ke snížení deficitů. To bohužel vede k situaci, kde prostě na současnou situaci vršíme opatření podporující recesi, což dále vede k nižšímu výběru daní ze strany státu, což samozřejmě řešení deficitu nikterak nepomůže.

Nedávná prohlášení Maria Draghiho vytvořila obrovská očekávání, že ECB bude v blízké budoucnosti aktivně konat s cílem vypořádat se s vysokými úrokovými sazbami, které trhy stále ještě požadují od zemí jako např. Itálie, a to navzdory opatřením v dané zemi přijatým, kdy výsledky těchto opatření k tomu, aby se dostavily, vyžadují nějakou dobu, jak jsem již uvedl. S politováním vám sděluji, že řešení nemám, řešení bude pravděpodobně spočívat v kombinaci celé řady opatření, možná Eurobondů uplatněných na část dluhů spadajících pod maastrichtská kritéria, možná Eurobillů uplatněných na krátkodobé dluhy, možná transformace EFSF či ESM do speciální formy právnické osoby financované přímo a nepřímo Evropskou centrální bankou, avšak domnívám se, že chceme-li se dostat ze situace nesoucí pro světovou ekonomiku velmi závažné důsledky, musíme být kreativní.  

Patria.cz: Silné výsledky KB v polovině roku, s podporou jednorázového přínosu například prodeje podílu v ČMZRB, vedou část trhu k úvahám o nastavení dividendy. Uvažuje KB jakožto významný dividendový titul pro tuzemské investory, s ohledem na svou kondici, jednorázový zisk ČMZRB i vysoké kapitálové úrovně, o ještě atraktivnější odměně pro akcionáře, bude-li pro to v bilanci celého roku prostor?

Naší snahou je obecně vytvářet co nejvyšší přidanou hodnotu pro akcionáře banky a při zachování stabilního a zdravého vývoje maximalizovat výnosy, které dosahují jak zahraniční, tak i domácí vlastníci našich akcií. Ve střednědobém horizontu stále vidíme potenciál vyplácet zhruba 60 % čistého zisku formou dividend, což KB umožní udržet silnou kapitálovou vybavenost a zároveň financovat rozvoj svých úvěrových a obchodních aktivit, včetně akvizic, pokud by se v budoucnu naskytla výhodná příležitost.

Patria.cz: Součástí odměny pro akcionáře je také zpevnění kurzu akcie ve výsledku zpětného odkupu vlastních akcií. Uvažuje KB v rámci řízení své kapitálové úrovně o pokračování odkupu vlastních akcií či nastavení nějakého programu pro něj?

Nákup vlastních akcií je pro Komerční banku dlouhodobě doplňkovým nástrojem při řízení kapitálové přiměřenosti. Máme kapacitu v oblasti likvidity uskutečnit další nákupy, budeme-li přesvědčeni, že to přispěje k ochraně hodnoty pro naše akcionáře a k optimalizaci kapitálu.

Patria.cz: Spolu s pololetními výsledky potvrdila KB jako jednu ze svých strategických priorit získání vedoucí role při budování nového pilíře penzijního systému v ČR. Co si pod tímto cílem mají klienti i investoři banky představit, co na tomto poli KB chystá? Co vidíte jako hlavní strategické cíle banky pro blízké roky?

Konkrétní detaily naší nabídky pro reformovaný důchodový systém představíme až po obdržení schválení žádosti o vznik KB Penzijní společnosti ze strany České národní banky. Systematické spoření na penzi ve II. a III. pilíři důchodového systému však bude pro skupinu Komerční banky jedním ze strategických produktů. Chceme zůstat lídrem v oblasti spoření a investic, jejichž cílem je zajistit klienty Skupiny KB na dobu důchodového věku. Vysoké ambice jsou myslím logické – jak Penzijní fond Komerční banky, tak i Komerční banka patří již dnes mezi referenční poskytovatele služeb v oblasti spoření a investic na českém trhu.

Prozatím mohu potvrdit, že společně s Penzijním fondem KB připravujeme komplexní škálu produktů dlouhodobého spoření a investic, jejichž klíčovou součástí je spoření na důchod. Zejména ve III. pilíři nabídneme kombinaci jednoduché a přehledné nabídky s individuálním přístupem ke každému klientovi, která bude zajištěna prostřednictvím nabídky investičních strategií životního cyklu.


Bonnet_KB_2

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel, Komerční banka

Henri Bonnet vystudoval práva na Univerzitě Poitiers. V rámci skupiny Société Générale zastával celou řadu funkcí, mimo jiné působil v její mezinárodní síti (Jižní Korea, Brazílie, Německo) a také v divizi podnikového bankovnictví. V roce 1997 byl jmenován ředitelem zastoupení v Německu a od roku 2001 zastával funkci výkonného viceprezidenta a zástupce vedoucího divize Speciální finanční služby v Société Générale. Do Komerční banky nastoupil v roce 2009 jako předseda představenstva a generální ředitel. Pan Bonnet je i členem řídicího výboru skupiny Société Générale (Group’s Management Committee).


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.04.2024
20:06WEBINÁŘ už zítra: Jak na DIP? A na čem čeští investoři letos nejvíce vydělali? 23. dubna od 16:00
17:32Téměř rekordní relativní nezájem o dluhopisy, akcie tančí na hudbu budoucnosti
16:48Techy se zvedají, ale Wall Street se nedaří nahrazovat páteční ztráty  
14:37Vstup na burzu by investiční firmu CVC mohl ocenit až na 15 miliard eur
13:32Týdenní výhled: Korporátní výsledky, nervozita kolem velkého techu. Nová data asi růst výnosů nezažehnají  
11:35Akcie se zvedají z pátečního propadu, sentiment však zůstává křehký  
11:18Český státní dluh v 1. čtvrtletí vzrostl o 109,9 mld. Kč na 3,221 bilionu Kč
10:58Trhy mohou absorbovat geopolitická rizika, ale jen do určité míry
9:09Rozbřesk: Revize neutrální sazby ČNB se blíží - co čekat?
8:56ČEZ zažaloval ČNB kvůli milionové pokutě, na řadu přijdou tento týden výsledky big techu a futures jsou zelené  
8:53Bitcoin prošel dalším halvingem. Silný vliv na jeho cenu má letos spuštěné obchodování s ETF
6:37Venku mrazy, na trzích dle Bank of America hezká letní rally?
21.04.2024
8:58Víkendář: Vysoký dolarový optimismus, zdravá korekce na akciích, ale trend mířící vzhůru
20.04.2024
16:00Summers: Vyšší inflační tlaky nejsou překvapením, celkově je ale stále pravděpodobnější mírný pokles sazeb v letošním roce
8:54Víkendář: Monetární politika je utažená, ale ekonomika hodně stimulována
19.04.2024
22:01Propadu na technologiích vévodil Netflix a Nvidia  
17:18Celkový akciový optimismus na úrovních z let 2001/2002. Posouvá se základní psychologické nastavení investorů?
16:46Poptávka po bezpečí slábne, ale investoři se zpět do akcií nehrnou  
16:37Český státní dluh v 1. čtvrtletí vzrostl o 109,9 mld. Kč na 3,221 bilionu Kč
14:31SAB Finance a.s.: Průběžné hospodářské výsledky za leden–březen/2024

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data