Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Invesco: ETFka, která si rozumí s ESG

Invesco: ETFka, která si rozumí s ESG

13.02.2024 6:42
Autor: Redakce, Patria.cz

Silná poptávka po pasivních investicích do ESG vedla v uplynulém desetiletí k zavedení více než 500 typů ETF zaměřených na ESG. V současné době je v ETF, které jejich emitenti klasifikují jako ESG, investováno více než 310 miliard dolarů aktiv. Jak ale při takovém množství fondů, které jsou nyní v Evropě k dispozici, mohou investoři najít ty, které jim nejvíce vyhovují? V tomto článku prozkoumáme a pomůžeme definovat širokou škálu přístupů ESG, včetně toho, co je jejich cílem…a co jejich cílem není.

Rozdělení žargonu

Pojem fondy „ESG“ označuje širokou škálu fondů, které v rámci své metodiky výběru a alokace cenných papírů zohledňují environmentální a sociální otázky a otázky správy a řízení společností. Základní koncept není ničím novým; některé aktivní fondy vybírají akcie a vyhýbají se jiným na základě etických kritérií již více než sto let. Novější vývoj zaznamenaly pasivní ETF, které sledují indexy ESG založené na specifických pravidlech, nikoli na individuálním rozhodování.

Index ESG je obvykle odvozen od standardního indexu váženého tržní kapitalizací (mateřský index). Například index MSCI USA ESG Universal Select Business Screens a index MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select jsou oba odvozeny od mateřského indexu MSCI USA. Tyto dva indexy ESG jsou sestaveny z naprosto stejného souboru akcií, ale podstatně se od sebe liší díky přístupům, které používají. 

Tvůrci indexů, jako jsou MSCI a S&P , obvykle používají k výběru a vážení cenných papírů hodnocení (nebo skóre) ESG. Tato hodnocení poskytuje buď externí společnost specializující se na výzkum a analýzu ESG, nebo je to zajištěno interně, pokud má indexová společnost potřebné zdroje a odborné znalosti.

1

Graf 1: Kategorie přístupu k ESG

Zdroj: Invesco, Bloomberg, stav k 30. září 2023.

ETF, která se řídí přísným přístupem "best in class", tvoří na základě objemu držených aktiv největší část trhu ESG ETF. V roce 2022 a zatím i v roce 2023 však nejvíce aktiv shromáždily "klimatické" ETF. Při analýze se zaměříme na sledované podkladové indexy, protože většina ESG ETF je spravována pasivně.

Různé přístupy, různé cíle

V první fázi sestavování jakéhokoli indexu ESG se odstraní všechny cenné papíry společností, které se podílejí na činnostech nebo odvětvích, jež poskytovatel indexu definoval jako kontroverzní, obvykle včetně zbraní, uhlí a tabáku. Některé indexy budou mít krátký seznam vyloučených podniků, zatímco jiné budou mít seznam delší, takže investoři by si měli v této fázi procesu ověřit, co je z indexu odstraněno. Obecně platí, že čím více cenných papírů je vyřazeno, tím více se bude výkonnost indexu ESG pravděpodobně odchylovat od výkonnosti mateřského indexu.

Indexy, které používají přístup založený na vyloučení, obvykle postupují ve dvou krocích:

1.            Vyřazení cenných papírů z mateřského indexu na základě kritéria obchodní činnosti, 

2.            Převážení zbývajících cenných papírů (obvykle podle jejich tržní kapitalizace).

Záměrem „přístupu vyloučení“ je obvykle vytvořit profil indexu podobný profilu mateřského indexu, ale bez cenných papírů považovaných za nepřijatelné, jak je definuje poskytovatel indexu v metodice indexu. Tento typ přístupu téměř jistě povede k tomu, že index bude zahrnovat cenné papíry s nízkým ESG skóre nebo cenné papíry, které se podílejí na obchodních činnostech, jež mohou být vyloučeny přísnějšími přístupy ESG.

Přístup založený na vyloučení rovněž nebude zahrnovat žádné "pozitivní" posílení, jako je například vyšší váha v indexu pro společností, které mohou mít větší skóre ESG nebo které generují víc ekologických příjmů. ETF, které se řídí indexem založeným na vyloučení, mohou být někdy označovány jako fondy se zlehčeným přístupem k ESG.

Cílem indexů, které využívají odlišný přístup tzv.: tilting, je rovněž poskytnout podobné charakteristiky jako mateřský index, ale s metodikou, která má zlepšit celkové skóre ESG nebo jiné relevantní ukazatele, jako je například nižší uhlíková náročnost nebo zvýšení ekologických výnosů ve srovnání s mateřským indexem. Jak již bylo uvedeno, první krok v přístupu, který tyto indexy uplatňují, bude často stejný jako v případě vyloučení:

1.            Vyřazení cenných papírů z mateřského indexu na základě kritérií obchodní činnosti,

2.            Na zbývající cenné papíry se použije převažující faktor na základě skóre ESG (obvykle ve srovnání s obdobnými cennými papíry), přičemž cílem je

 • Zvýšit váhu těch, které mají nadprůměrné skóre
 • Snížit váhu těch, které mají podprůměrné skóre.

Metodika indexu bude definovat cíle a vysvětlovat mechaniku vyvážení, ale obecně bude zvyšovat váhu určitých cenných papírů a snižovat váhu jiných. Přístup Tilting účinně odměňuje společnosti, které dosahují příznivých výsledků v oblasti ESG, a trestá ty, které zaostávají (stále však má expozici vůči zaostávajícím společnostem, ale se sníženou váhou).

Indexy, které používají tzv. přístup Best-in-class, jsou obvykle navrženy tak, aby se zaměřily na společnosti, které vykazují nejvyšší charakteristiky ESG v rámci svého odvětví, a zároveň zcela vyloučily společnosti s nejnižšími výsledky v oblasti ESG. Tento přístup opět obvykle začíná vyloučením:

1.            Odstranění cenných papírů z mateřského indexu na základě kritérií obchodní činnosti,

2.            Odstranění cenných papírů pod nějakou předem stanovenou hodnotou skóre ESG,

3.            Převážení zbývajících cenné papíry podle metodiky indexu, což může zahrnovat optimalizaci nebo některé jiné techniky s cílem snížit chybu sledování.

V závislosti na tom, kolik složek je odstraněno, lze obvykle očekávat, že se výkonnost těchto indexů bude od svého mateřského indexu odchylovat více než u jiných přístupů ESG. Cílem "nejméně přísných" best-in-class přístupů může být zachycení přibližně 75 % mateřského indexu, zatímco cílem "nejpřísnějších" verzí může být zachycení pouze 25 % nejvyšší tržní váhy vybrané na základě skóre ESG. Čím přísnější jsou kritéria výběru, tím více se pravděpodobně bude jeho výkonnost odchylovat od mateřského indexu.

2

Zdroj: Invesco, Bloomberg k 31. květnu 2023; Nasdaq k poslednímu rebalancování, 20. března 2023; S&P DJI k poslední roční rekonstituci, 28. dubna 2023; MSCI k poslední rekonstituci, 1. června 2023. Standardní index je MSCI USA, s výjimkou indexů S&P 500 ESG (S&P 500) a Nasdaq-100 ESG (Nasdaq-100). Chyba sledování je počítaná od data vzniku společného indexu 18. března 2016. Velikost bubliny ukazuje % pokrytí trhu podle tržní kapitalizace.

Indexy zařazené do klimatické kategorie obecně budou dodržovat zásady regulačního rámce EU pro investiční fondy související s klimatem. Většina z nich bude patřit mezi benchmarky podle Pařížské dohody (PAB), zatímco menší počet bude patřit mezi benchmarky zaměřené na změnu klimatu (CTB). Evropská komise zavedla tyto referenční hodnoty, aby investorům poskytla větší transparentnost toho, jak indexy, které nesou tato označení, plánují dosáhnout svých cílů souvisejících s emisemi skleníkových plynů (GHG) a přechodem na nízkoemisní hospodářství.

- Indexy PAB jsou navrženy tak, aby plnily dlouhodobé cíle Pařížské dohody o změně klimatu. Index PAB musí představovat alespoň 50% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) ve srovnání se svým mateřským indexem a zároveň musí splňovat 7% meziroční snížení.  

- Indexy CTB jsou obecně považovány za méně přísné než indexy PAB. Například index CTB má jiné prahové hodnoty, jako je minimální snížení emisí skleníkových plynů o 30 % ve srovnání s jeho mateřským indexem (méně než minimální hodnota indexu PAB, která činí 50 %).

Poslední kategorií jsou tematické indexy, které se liší tím, že se spíše soustředí na úzkou část trhu, než aby nabízely širokou expozici. Příkladem jsou indexy zaměřené na čistou energii nebo i jiné indexy zaměřené na životní prostředí. Tematický index se obvykle snaží zachytit ty společnosti, které přispívají k dlouhodobému trendu nebo z něj těží. Některé indexy mohou obsahovat malý počet cenných papírů, zatímco jiné budou více diverzifikované. Za zvážení může stát i způsob, jakým je index konstruován. Index může například vážit složky podle tržní kapitalizace, tematické expozice nebo rovnoměrně rozložit expozici (rovnoměrné vážení).

„Snažili jsme se vám tímto poskytnout lepší pochopení různých přístupů, které používají indexy, na něž se mohou ETF ESG zaměřit. Žádný přístup není "lepší" nebo "horší", protože každý z nich se snaží naplnit jiné cíle. Nejdůležitějším hlediskem pro investory je, který přístup splňuje jejich vlastní cíle, a to jak z hlediska ESG, tak z hlediska finanční výkonnosti. Dalším krokem je pak najít ETF, který dokáže tuto výkonnost indexu zajistit co nejefektivněji,“ uzavírá Eva Miklášová, vedoucí distribuce ETF společnosti Invesco pro oblast střední a východní Evropy.

 

Čtěte více:

Krugman: S produktivitou to vypadá dobře, rozpočtové deficity nejsou nejdůležitější téma
09.02.2024 15:44
Paul Krugman uvedl, že americká ekonomika se z krátkodobého pohledu na...
Kdo by podle Goldmanu mohl být dalším, kdo vyplatí dividendu po velkém oznámení společnosti Meta?
12.02.2024 6:33
Rozhodnutí společnosti Meta vyplácet dividendu přimělo mnoho investorů...
Co se za těmi čísly skrývá?
09.02.2024 17:44
Pokud měl jeden soused k obědu celé kuře a druhý nic, v průměru se oba...
Bloomberg: Dny Německa jakožto průmyslové supervelmoci se možná chýlí ke konci
12.02.2024 8:46
Produkce německého zpracovatelského průmyslu vykazuje od roku 2017 ses...
JPMorgan: Růst ziskovosti má svůj limit. Prostředí bude ale stabilní a akcie mohou mířit výš
12.02.2024 11:34
David Kelly z JPMorgan Asset Management podle svých slov pamatuje, kdy...

Váš názor
 •  
  13.02.2024 10:34

  ESG mě při investování opravdu nezajímá. Myslíte, že významná většina investorů opravdu té klimatické ideologii podlehla?
  Mrož
  • To: Mrož
   13.02.2024 10:43

   Podle mne jde jen o marketing - někdo na to zkrátka slyší...
   Loom
  •  
   13.02.2024 10:41

   tak ale zas je to dobry vedet proto, cemu se pak vyhnout :)
   Ai-kun
   • greandeal akcie putler se raduje
    20.02.2024 11:12

    Je to jen ideologicka a svetu skodliva investice. V dobe kdy v USA stoji tisice elektoaut ve frontach na nabíjecku a kolem mrzne a baterky jedou na 60 - 40 pct. Nebo kdyz jiste nizozemske mesto zakazalo dalsi podporu elektrofabrik nebot už nema kde elektrinu brat a je na suchu... Z takovych akcii se muze tesit jen Putler nebo greandealisti (BTW, nevim jak je tomu dnes, ale v minulosti byl Greenpeace velmi podporovan arabskymi šejky a kdo vi kym jeste)
    strycekSkrblik
Aktuální komentáře
17.04.2024
22:01Zámořské akciové indexy nedokázaly zvrátit úvodní pokles  
18:46Martin Uher: Rozruch na dluhopisech, české banky a zranitelné USA
17:32Wall Street mezi výsledky a sazbami dál klesá  
17:14Jednoduchý scénář: Inflace neklesá, Fed nesnižuje, inflace klesá, Fed snižuje
16:01Tesla žádá akcionáře o obnovení odměn pro Muska, v Indii chce investovat až 3 mld. dolarů
14:36Komentář analytika: Objednávky ASML prudce klesají, avšak výhled zůstává nezměněn  
13:46Míra inflace v EU v březnu zvolnila na 2,6 procenta, v Česku je beze změny
13:40Powell po posledních datech o inflaci signalizuje ještě pozdější začátek snižování sazeb
13:14Reuters: Křetínský zvažuje, že se pokusí převzít vlastníka britské pošty
11:52Komentář analytika: Růst prodejů LVMH zpomaluje, na rozdíl od konkurence však firma dále roste
11:30Powell potvrdil pozdější uvolnění, pozornost se ale přesouvá k výsledkům  
10:22Seidler: Ceny tržních služeb v březnu v souladu s běžným vývojem, ceny rostlinné výroby však skokově vzrostly
10:15Inflace v Británii v březnu klesla na 3,2 procenta, je nejníže za dva a půl roku
9:17Výrobce čipů ASML je díky vývozu do Číny v zisku, má ale málo zakázek
9:07Rozbřesk: Globální výprodej dostal pod tlak i středoevropské trhy
8:54ČEZ jedná o větrných turbínách v lesích. Bank of England možná začne snižovat sazby dříve než Fed a futures jsou smíšené  
8:09Adidas po nečekaně úspěšném prvním čtvrtletí zvedl celoroční výhled
6:27Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.3.2024
6:21EUC a.s.: Výroční zpráva EUC, a.s. za rok 2023
5:58Stratégové z Wall Street varují, že pokles na akciích může vyvolat širší prodeje

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y