Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

EU

Základní charakteristika

Ekonomika Evropské unie produkuje ročně nominální HDP v hodnotě 14,3 triliónů EUR, a kdyby byla suverénním státem, předčila by i USA. EU tvoří jednotný vnitřní trh i celní politiku, výkonnost jednotlivých členských států je odlišná. Je největším exportérem na světě a od roku 2008 taky importérem zboží a služeb. Nejdůležitější je sektor služeb, který se na HDP podílí téměř 70 %, pak následuje výrobní sektor a marginální zemědělský. EU disponuje zásobami ropy, uhlí, zemního plynu a urania.

Ekonomická historie

Historie EU (i ta ekonomická) se začala psát 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhnul společné řízení francouzské a německé výroby uhlí a oceli jako strategických válečných surovin. V dubnu 1951 pak na základě této idey 6 evropských zemí (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) podepsalo tzv. Pařížskou smlouvu, kterou bylo založení Evropské společenství uhlí a oceli – první krok na cestě k Evropské unii. Cílem bylo podřídit vzájemně kontrole těžbu i zpracování/výrobu uhlí a ocele, tj. surovin, které jsou nevyhnutně pro vývoj zbraní. Spolupráce mezi zeměmi se prohloubila v roce 1957, kdy kromě EURATOM-u (Evropského společenství pro atomovou energii) vzniklo i Evropské hospodářské společenství. Vytvořil se tím společný trh s volným pohybem, osob, kapitálu, služeb i zboží. Určily se některé společné politiky – zemědělství, obchod, vnější vztahy, doprava. Započalo se se sbližováním vnitrostátních právních řádů i hospodářských politik. V roce 1967 se společenstvo překřtilo na Evropská společenství, bylo také přijato rozhodnutí o jejich financování. Státy postupně přibývaly, nicméně další velká změna nastala až v roce 1993, kdy Maastrichtskou smlouvou vznikla Evropská unie. Po společném trhu a celní unie představuje další hlubší stupeň ekonomické integrace, kdy vnitřní hranice mezi státy prakticky neexistují a v některých otázkách dokonce státy postupují společně. Evropská unie se při vzniku zavázala postupně přejít až k hospodářské a měnové unii, kde už ekonomiky jednotlivých států přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce. Nastupuje taky proces harmonizace hospodářských a měnových politik členských států směřující k zavedení jednotné měny, což se i povedlo. V současnosti Evropská unie aspiruje i na politickou unii (funkce prezidenta Evropské rady, Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), prohlubování integrace v tomhle směru zůstává nicméně sporné, názory jednotlivých států se na její potřebu různí.

Nejdůležitější subjekty

EU je domovem několika největších nadnárodních společností jako Royal Dutch Shell, L´Oreal, Allianz, ArcelorMittal, Nokia Corporation, Airbus či HSBC. 

Sledujte zprávy o ekonomice EU.


Wiki
Wiki představuje seznam termínů a pojmů běžně používaných v prostředí financí a finančních trhů. Wiki by vám měla dát podporu při základním zorientování ve finančním světě tak podpořit vaše první krůčky v tomto velmi poutavém světě čísel. Najdete tu, jak slova u kterých se ustálil jejich význam, tak i nově vznikající termíny, které se mohou vázat k určitým událostem.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne