Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Akcie

Akcie je cenný papír vydaný akciovou společností, s nímž je spojeno zejména právo na podíl na zisku tedy dividendu nebo právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu. Dále jsou s akcií spojena práva společníka akciové společnosti - právo podílet se na jejím řízení, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, být volen do orgánů společnosti apod. Akcie tvoří základní kapitál akciové společnosti, jejich počet a jmenovitá hodnota musí být zapsána v Obchodním rejstříku. Investoři s nimi mohou obchodovat prostřednictvím licencovaného obchodníka – brokera, kterým je například i Patria Direct.

Už při vzniku akciové společnosti se určuje, na kolik akcií bude základní kapitál rozdělen. Prodej akcií se nazývá emise a představuje jednu z možností, jak akciová společnost může získat finanční prostředky pro své podnikání. Pokud si emitované akcie koupíte, stáváte se akcionáři firmy a tím pádem i jejími spoluvlastníky. V případě, že společnost potřebuje další finance, vydá k akciím obchodovaným na burze dodatečné akcie, které přednostně nabídne stávajícím akcionářům.

Základní kapitál společnosti může být rozdělen na akcie různé hodnoty. Představuje-li základní kapitál akciové společnosti 200 000 korun, může společnost vydat 100 kusů akcií po 500 korunách, 200 kusů po 400 korunách a 350 akcií po 200 korunách.

Spolu s nákupem akcií získá akcionář právo na podíl na zisku (tzv. dividendu), již výše zmíněné přednostní právo na úpis akcií při zvýšení základního kapitálu a práva společníka akciové společnosti. Prostřednictvím hlasování na valné hromadě se podílí na řízení akciové společnosti, může být zvolen do orgánů společnosti apod. Protože akcie tvoří základní kapitál akciové společnosti, musí být jejich počet a jmenovitá hodnota zapsány v obchodním rejstříku.

Detaily akcií sledujte zde.

Podobné pojmy:

Obecné
Pod tuto kategorii jsme shrnuli vysvětlení různých pojmů z oblasti investic a ekonomiky, které vám pomohou zorientovat se ve světě finančnictví. Ve slovníku jsme přehledně seřadili definice jednotlivých burzovních pojmů i praktické příklady, které dané odborné pojmy dále vysvětlují.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne