Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Německo

Základní charakteristika

Nejsilnější ekonomika Evropské unie a také čtvrtá největší na světě podle svého nominálního HDP – těmito tituly se pyšní ekonomika Německa. Jeho hospodářství patří k technologicky nejrozvinutějším a specializuje se na export strojů, dopravních prostředků, domácího vybavení a chemie. Ve Spolkové republice Německo je poměrně málo surovinových nalezišť, zaměřuje se tedy spíše na sekundární a terciární sektor.

Ekonomická historie

Německo jako jeden státní celek vzniká teprve v roce 1871 jako Německé císařství. Až do konce 19. století existovaly jenom samostatné státy, které sice byly spojeny v Svaté říši římské národa německého (spolu s jinými státy – i českými zeměmi např.), tohle spojení bylo ale spíše formální a nezahrnovalo hlubokou míru kooperace. Teprve se vznikem císařství probíhá sjednocovací proces, velký vliv na sjednocení má celní spolek, který fungoval v letech 1815-1866 jako Německý spolek – prosadil totiž, že vznikl na území Německa jednotný vnitřní trh. V této době v zemědělství výrobní proces probíhal pod nadvládou šlechty (pruská cesta vývoje). V 70. letech ale dochází k prudkému rozvoji průmyslu (hutnictví, těžký průmysl, bankovnictví, obchod), který nastartoval ekonomický růst země. První světová válka téměř položila Německo na lopatky – muselo platit astronomické reparace, Francie ho připravila o ekonomicky důležité oblasti a světová ekonomická krize v 30. letech Německu na jeho situaci právě nepřidala. Výsledkem byla živná půda pro extrémistickou vládu Adolfa Hitlera, který i díky masivnímu zbrojení zvýšil zaměstnanost a pomalu nastartoval růst Německa. Po druhé světové válce bylo Německo ekonomicky a sociálně opět na dně. Navíc rozdělení na okupační zóny, kde v západních začal být obnovován svobodný trh a ve východní vznikal socialistický systém, oslabilo dlouholeté vnitroněmecké hospodářské vztahy. Poválečnou měnovou reformou v západních sektorech se podařilo nastartovat velmi rychlý ekonomický růst, současně ale byli občané sociálně zajištěni. Tehdejší západní Německo se stalo exportní zemí, strojírenská výroba a její kvalita získaly opět celosvětově vynikající pověst. Například v automobilovém průmyslu se podařilo SRN proniknout i na zavedené trhy do USA. Naopak obnova Východu postupovala pomalu a s menší zahraniční pomocí ostatních, především socialistických zemí.

 Přes 95 % všech podniků tvořil státní sektor, soukromý byl zastoupen pouhými dvěma až třemi procenty. Po znovusjednocení Německa v letech 1990 a 1991 bylo hospodářství i přes velkou výkonnost západního Německa velmi zatíženo; východní spolkové země byly ekonomicky velmi slabé, navíc sem bylo nutné investovat enormní sumy na modernizaci a rozvoj průmyslu a obnovu a rekonstrukci infrastruktury a měst. V současnosti je německá ekonomika jednou z nejsilnějších na světě a poskytuje obrovské spektrum té nejkvalitnější a nejpreciznější průmyslové produkce, zejména produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Nejdůležitější subjekty

Mezi nejvýznamnější firmy patří Volkswagen Group a Allianz, které jsou 14. a 21. největší společností na světě. Dalšími vlivnými subjekty jsou třeba Deutsche Bank, automobilky Audi, BMW, Mercedes Benz, Daimler AG, Porsche, Opel či optické firmy Leica a Carl Zeiss AG.

Sledujte zprávy o ekonomice Německa.

Informace o burze v Německu zde.


Země
V této kategorii naleznete přehled světových významných ekonomik. U každé země je uvedeno její pořadí v žebříčku světových ekonomik a hodnota parity kupní síly. Zjistíte, které druhy průmyslu jsou tahouny konkrétního trhu, které významné firmy se v zemi nachází a v kterých oblastech daná ekonomika vyniká.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne
ČEZ významně podstřelil výsledky za rok 2018, výhled na 2019 pozitivní (komentář analytika)
19.03.2019 14:34, aktualizováno: 19.3. 14:34
Elektrárenská skupina ČEZ loni hospodařila s provozním ziske...více