Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Německo

Základní charakteristika

Nejsilnější ekonomika Evropské unie a také čtvrtá největší na světě podle svého nominálního HDP – těmito tituly se pyšní ekonomika Německa. Jeho hospodářství patří k technologicky nejrozvinutějším a specializuje se na export strojů, dopravních prostředků, domácího vybavení a chemie. Ve Spolkové republice Německo je poměrně málo surovinových nalezišť, zaměřuje se tedy spíše na sekundární a terciární sektor.

Ekonomická historie

Německo jako jeden státní celek vzniká teprve v roce 1871 jako Německé císařství. Až do konce 19. století existovaly jenom samostatné státy, které sice byly spojeny v Svaté říši římské národa německého (spolu s jinými státy – i českými zeměmi např.), tohle spojení bylo ale spíše formální a nezahrnovalo hlubokou míru kooperace. Teprve se vznikem císařství probíhá sjednocovací proces, velký vliv na sjednocení má celní spolek, který fungoval v letech 1815-1866 jako Německý spolek – prosadil totiž, že vznikl na území Německa jednotný vnitřní trh. V této době v zemědělství výrobní proces probíhal pod nadvládou šlechty (pruská cesta vývoje). V 70. letech ale dochází k prudkému rozvoji průmyslu (hutnictví, těžký průmysl, bankovnictví, obchod), který nastartoval ekonomický růst země. První světová válka téměř položila Německo na lopatky – muselo platit astronomické reparace, Francie ho připravila o ekonomicky důležité oblasti a světová ekonomická krize v 30. letech Německu na jeho situaci právě nepřidala. Výsledkem byla živná půda pro extrémistickou vládu Adolfa Hitlera, který i díky masivnímu zbrojení zvýšil zaměstnanost a pomalu nastartoval růst Německa. Po druhé světové válce bylo Německo ekonomicky a sociálně opět na dně. Navíc rozdělení na okupační zóny, kde v západních začal být obnovován svobodný trh a ve východní vznikal socialistický systém, oslabilo dlouholeté vnitroněmecké hospodářské vztahy. Poválečnou měnovou reformou v západních sektorech se podařilo nastartovat velmi rychlý ekonomický růst, současně ale byli občané sociálně zajištěni. Tehdejší západní Německo se stalo exportní zemí, strojírenská výroba a její kvalita získaly opět celosvětově vynikající pověst. Například v automobilovém průmyslu se podařilo SRN proniknout i na zavedené trhy do USA. Naopak obnova Východu postupovala pomalu a s menší zahraniční pomocí ostatních, především socialistických zemí.

 Přes 95 % všech podniků tvořil státní sektor, soukromý byl zastoupen pouhými dvěma až třemi procenty. Po znovusjednocení Německa v letech 1990 a 1991 bylo hospodářství i přes velkou výkonnost západního Německa velmi zatíženo; východní spolkové země byly ekonomicky velmi slabé, navíc sem bylo nutné investovat enormní sumy na modernizaci a rozvoj průmyslu a obnovu a rekonstrukci infrastruktury a měst. V současnosti je německá ekonomika jednou z nejsilnějších na světě a poskytuje obrovské spektrum té nejkvalitnější a nejpreciznější průmyslové produkce, zejména produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Nejdůležitější subjekty

Mezi nejvýznamnější firmy patří Volkswagen Group a Allianz, které jsou 14. a 21. největší společností na světě. Dalšími vlivnými subjekty jsou třeba Deutsche Bank, automobilky Audi, BMW, Mercedes Benz, Daimler AG, Porsche, Opel či optické firmy Leica a Carl Zeiss AG.

Sledujte zprávy o ekonomice Německa.

Informace o burze v Německu zde.


Wiki
Wiki představuje seznam termínů a pojmů běžně používaných v prostředí financí a finančních trhů. Wiki by vám měla dát podporu při základním zorientování ve finančním světě tak podpořit vaše první krůčky v tomto velmi poutavém světě čísel. Najdete tu, jak slova u kterých se ustálil jejich význam, tak i nově vznikající termíny, které se mohou vázat k určitým událostem.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne
Braňo Soták k výsledkům Nvidia: Všechno opět rekordní a hudba hraje dál
22.02.2024 15:11
Ti, kdo nás čtete pravidelně, již jistě víte, že posledních ...více
    Analýzy online