Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Restrukturalizace portfolia

Restrukturalizací se rozumí změna složení portfolia, tj. prodej nebo nákup titulu z/do indexu. Nejčastejším důvodem prodeje je snížení zbytkové splatnosti pod stanovenou hranici, nejčastějším důvodem nákupu jsou nové emise. Indexy se liší v zásadě dvěma přístupy k okamžiku restrukturalizace : 1. index může být restrukturalizován pouze k určitým datům, např. na konci každého čtvrtletí, 2. index je restrukturalizován hned, jakmile k relevantní události dojde. První způsob se vyskytuje častěji. Samotní výpočet změny portfolia se řídí „zákonem zachování hodnoty portfolia“. To znamená, že vážená suma, kterou je index definován, má stejnou hodnotu před a po restrukturalizaci. Zároveň musí být částka, kterou získáme např. z prodeje určitého titulu investována do zbývajících titulů proporcionálne k jejich nominálním objemům emise, pokud je index vážený. U vážených i nevážených indexu platí, že částky investované do jednotlivých titulů jsou u výnosových indexů úměrné hrubým cenám a u cenových indexů čistým cenám.


Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne
Investiční výhled Patrie 5/5: Investiční strategie
12.07.2019 6:40
Během prvního půl roku 2019 jsme zažili propad na trhu s dl...více