Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Výnosový index
Též nazývaný výkonový index (total return index) měří výnos investice do portfolia indexu. Základním požadavkem je to, že všechny výnosy z portfolia – což jsou obvykle jen výplaty kuponu – se investují opět do portfolia za ceny kotované na trhu v den investice. V každém okamžiku je výnosový index roven relativní hodnotě portfolia, tj. je váženým součtem hrubých cen dluhopisu v portfoliu indexu případně zvětšeném o pohledávky za emitentem, tj. o kuponové platby, na které má držitel indexového portfolia nárok v období tzv. ex-kuponu. Tento vážený součet je násoben konstantou, která normuje index vzhledem k počáteční hodnotě a mění se obecně při změně složení portfolia indexu, změně vah jednotlivých dluhopisů nebo při reinvestici kuponové platby.
Wiki
Wiki představuje seznam termínů a pojmů běžně používaných v prostředí financí a finančních trhů. Wiki by vám měla dát podporu při základním zorientování ve finančním světě tak podpořit vaše první krůčky v tomto velmi poutavém světě čísel. Najdete tu, jak slova u kterých se ustálil jejich význam, tak i nově vznikající termíny, které se mohou vázat k určitým událostem.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne
Faktograf: Za netečností k epidemii hledejme peníze
20.02.2020 10:38
Přes dva tisíce mrtvých, desetitisíce nakažených, karantény ...více