Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Bollingerova pásma

Bollingerovo pásmo (Bollinger Bands) bylo jako indikátor technické analýzy vymyšleno Johnem Bollingerem. Umožňuje porovnávat volatilitu a relativní cenové úrovně v průběhu časového období. Indikátor se skládá ze tří křivek tvořící pásmo.

1. jednoduchý klouzavý průměr (SMA) uprostřed
2. horní pásmo (SMA plus 2násobek směrodatné odchylky)
3. dolní pásmo (SMA mínus 2násobek směrodatné odchylky)

bb
Směrodatná odchylka je statistickým měřítkem volatility, tj. cenového rozptylu. Jedná se o kvadratický průměr odchylek jednotlivých cen od jejich aritmetického průměru za dané období. Použití směrodatné odchylky zajišťuje, že bude pásmo flexibilně reagovat na změnu ceny a na období vysoké a nízké volatility. Prudký vzrůst (pokles) cen kurzu cenného papíru, tj. volatility, povede k rozšíření pásma.

K výpočtu se obvykle využívá závěrečná cena cenného papíru. Typická cena ((maximum + minimum + závěr) / 3) nebo Vážená cena ((maximum + minimum + závěr + závěr) / 4) může být rovněž použita. Délku období pro klouzavý průměr a násobek odchylek je možné při domácím výpočtu přizpůsobovat dle individuálních preferencí a specifických charakteristik cenného papíru.

Bollinger doporučuje pro analýzu ve středním období toto nastavení: Střed pásma tvoří 20denní jednoduchý klouzavý průměr. Horní okraj pásma tvoří 20denní jednoduchý klouzavý průměr plus 2násobek směrodatné odchylky, spodní okraj je tvořen jednoduchým klouzavým průměrem mínus 2násobek směrodatné odchylky.

Bollingerovo pásmo může pomoci generovat nákupní nebo prodejní signály, nicméně není vytvořeno za účelem určení směru budoucího vývoje kurzu cenného papíru. Pásmo má sloužit k zvýraznění dalších analytických technik a indikátorů. Bollingerovo pásmo má dvě základní funkce:

- identifikovat období vysoké a nízké volatility
- identifikovat období, kdy jsou ceny na extrémních, tj. pravděpodobně neudržitelných úrovních.

Identifikace období s vysokou nebo nízkou volatilitou slouží jako upozornění, že je nutné monitorovat cenový vývoj cenného papíru. K načasování investice, resp. k určení směru cenového vývoje potom mohou pomoci jiné technické indikátory jako momentum, klouzavý průměr nebo míra korekce.

Nákupní a prodejní signály nejsou dány tím, že kurz dosáhne horního nebo spodního okraje Bollingerova pásma. Takové úrovně pouze signalizují, že je kurz relativně vysoko nebo nízko, přičemž cenný papír může být překoupený nebo přeprodaný delší dobu.

K určení nákupních a prodejních signálů je možné použít kombinaci Bollingerova pásma a klouzavého průměru.

Double Bottom Buy. Signál ke koupi je vyslán, když kurz prorazí směrem dolů dolní okraj Bollingerova pásma a poté zůstane po určitou dobu na minimech avšak stále nad tímto okrajem. Kurz může kolísat, ale důležité je, že další minima už neprorazí spodní okraj Bollingera. Býčí formace je potvrzena, dojde-li následně k pohybu kurzu nahoru a proražení středové linie klouzavého průměru.

Double Top Sell. Prodejní formace začíná, když kurz prorazí horní okraj Bollingerova pásma a následuje několik lokálních maxim, které však zůstanou pod horním okrajem pásma. Medvědí signál je potvrzen, jakmile kurz poklesne pod středovou linii klouzavého průměru

Wiki
Wiki představuje seznam termínů a pojmů běžně používaných v prostředí financí a finančních trhů. Wiki by vám měla dát podporu při základním zorientování ve finančním světě tak podpořit vaše první krůčky v tomto velmi poutavém světě čísel. Najdete tu, jak slova u kterých se ustálil jejich význam, tak i nově vznikající termíny, které se mohou vázat k určitým událostem.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne