Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Indie

Základní charakteristika

Sedmá největší na světě podle nominálního HDP, třetí podle parity kupní síly a zároveň nejrychleji rostoucí na světě – takto lze stručně charakterizovat indickou ekonomiku. Více než půlkou se na HDP podílí sektor služeb – Indie je jedním z největších exportérů IT, BPO a softwarových služeb. Hostuje taky několik velkých ropných rafinérií a petrochemických závodů, její chemický průmysl je třetí největší v Asii. Indie disponuje také bohatými zdroji nerostných surovin a bohatou zemědělskou produkcí.

Ekonomická historie

Ekonomická historie Indie začíná s civilizací údolí Indus, která byla výrazně závislá na obchodu, co způsobilo velký rozvoj transportu. Do roku 300 před naším letopočtem říše Maurya sjednotila téměř celý indický subkontinent a její pevná vláda umožnila vytvoření společného ekonomického systému, zvýšila zemědělskou produkci a podpořila rozvoj obchodu. Od začátku našeho letopočtu až do 16. století byla Indie největší ekonomikou starověkého i středověkého světa – kontrolovala jednu třetinu všeho bohatství světa. S evropskou kolonizací ale začala rapidně upadat. Během britské nadvlády se Indie proměnila na exportéra nezpracovaných materiálů (bavlna, hedvábí, drahé kovy, opium, indigo) a importéra zboží zpracovatelského průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, co způsobilo její pád na podílu světového HDP. Během britské nadvlády Indie ani nepřešla masivní industrializací, jak se to v důsledku průmyslové revoluce dělo v ostatních částech světa, a začala tak za ostatními zeměmi zaostávat. Po získání nezávislosti koncem 40. let 20. století Indie přijala ekonomický model velmi podobný socialistickému, s některými prvky kapitalismu – vláda vyhlašovala centrálně plánované pětiletky, stavěla obchodní bariéry a trh přísně regulovala. Tento systém se ale ukázal jako neefektivní, protože se indické HDP propadalo. Liberalizace ekonomiky v 90. letech a v novém tisíciletí vedla k velkým změnám – Indie změnila svůj systém na více kapitalistický a díky reformám se zařadila mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě.

Nejdůležitější subjekty

Mezi nejvýznamnější firmy patří Indian Oil Corporation, Reliance Industries a Bharat Petroleum Corporation. Nejvlivnější společností v Indii je podle analytiků Tata Group, která kontroluje více než 100 firem v různých sektorech hospodářství. Mezi další vlivné indické společnosti patří i Delhi Metro Rail Corporation, State Bank of India, Infosys India či státem vlastněná životní pojišťovna LIC Insurance.

Sledujte zprávy o ekonomice Indie.

Země
V této kategorii naleznete přehled světových významných ekonomik. U každé země je uvedeno její pořadí v žebříčku světových ekonomik a hodnota parity kupní síly. Zjistíte, které druhy průmyslu jsou tahouny konkrétního trhu, které významné firmy se v zemi nachází a v kterých oblastech daná ekonomika vyniká.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne