Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Řecko

Základní charakteristika

Řecká ekonomika je 45. podle nominálního HDP a 51. dle parity kupní síly. Je také třináctou nejsilnější ekonomikou v EU. Největší podíl na HDP Řecka má sektor služeb – téměř 83 %, dále průmysl s 13 % a nejmenší zemědělství. Velký příjem má Řecko také z turismu a z lodní dopravy. Řecko je největším evropským producentem bavlny a pistácií, druhým největším rýže a oliv.

Ekonomická historie

Starověké Řecko se svými městskými státy se stalo vzorem demokracie i základem moderní evropské civilizace. I slovo ekonomie pochází ze starověké řečtiny, kde znamenalo volně „správa domácnosti“. Řecké městské státy se pyšnily prvními ekonomickými institucemi, vyspělým obchodem, monetizací i vynálezem bankovnictví. Nicméně o Řecku jako o národním státě můžeme mluvit až od roku 1829, kdy ale představovalo spíše nerozvinutou ekonomickou oblast soustředěnou hlavně kolem zemědělství. Během 19. století se Řecko pomalu modernizovalo a industrializovalo – vznikali textilní a obuvnické fabriky, i továrny na výrobu munice, v důsledku válek mezi lety 1912 až 1922. Problém se státním rozpočtem kvůli velké zátěži financování válek s Tureckem donutili v roku 1922 ministra financí zkřesat drachmu na polovinu – polovinu odevzdali občané státu a druhou si nechali. Tento dluh občanům nebyl kvůli druhé světové válce nikdy splacen. Velká hospodářská krize ve 30. letech byla k Řecku mnohem milosrdnější než k jiným státům díky protekcionistické politice ve spojení se slabou drachmou a omezováním dovozu – řecký průmysl dokonce v 30. letech expandoval. Druhá světová válka neublížila Řecku tolik, co jiným státům, ale i tak se jeho ekonomika v 50. letech nacházela ve velmi zlém stavu. Mezi lety 1950 -1973 však jeho HDP na hlavu rychle rostlo a na chvíli ho vyneslo mezi státy jako Japonsko. V 80. letech ale expanzivní fiskální politika vedla ke ztrojnásobení poměru dluhu k HDP a společně s druhou ropnou krizí způsobily obrovské zvýšení inflace i státního deficitu, téměř trojnásobně v porovnání s ostatními zeměmi EU. V 90. letech se jí podařilo vylepšit stav svých financí a ututlat většinu ekonomických problémů, a tak vstoupila do EU. Dluhová krize, která započala v novém tisíciletí, má však jádro ne jenom ve světové finanční krizi z roku 2008, ale mnohem hlouběji v historii. Řecko je dodnes zemí s nejvyšším nesplaceným veřejným dluhem v historii.    

Nejdůležitější subjekty

Mezi nejvlivnější společnosti Řecka patří Bank of Greece, Public Power, National Bank of Greece, Motor Oil či Hellenic Petroleum.

Sledujte zprávy o ekonomice Řecka.


Země
V této kategorii naleznete přehled světových významných ekonomik. U každé země je uvedeno její pořadí v žebříčku světových ekonomik a hodnota parity kupní síly. Zjistíte, které druhy průmyslu jsou tahouny konkrétního trhu, které významné firmy se v zemi nachází a v kterých oblastech daná ekonomika vyniká.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne
Ján Hladký: AI bere konsensus u Nvidia útokem
25.05.2023 12:13
Včerejší čísla od Nvidie rozstřílely názory skeptiků, že AI ...více