Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Komerční banka dosáhla za rok 2022 rekordního zisku a navrhuje dividendu 60,42 Kč na akcii

Komerční banka dosáhla za rok 2022 rekordního zisku a navrhuje dividendu 60,42 Kč na akcii

08.02.2023 7:22, aktualizováno: 8.2. 8:22
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Komerční banka zakončila poslední čtvrtletí roku 2022 čistým ziskem 4,63 miliardy korun a čistým úrokovým výnosem 7,13 mld. . Očekáváním dle konsensu agentury Reuters bylo 4,48 mld. , respektive 7,32 mld. . Za celý rok 2022 navrhuje výplatu dividendy 60,42 Kč/akcie, která vyžaduje schválení regulátorem a valnou hromadou. Pro rok 2023 očekává Komerční banka růst úvěrového portfolia středně jednociferným tempem (mid-single-digit) a vývoj tržeb podobným tempem roku 2022. U dividendové politiky nadále počítá s výplatním poměrem ze zisku 65 procent, analogicky roku 2022.

Finanční výsledek za čtvrté čtvrtletí 2022 znamená ve srovnání se 4Q roku 2021 celkové výnosy vyšší o 10,4 %, na úrovni 9,6 miliardy . Dále provozní náklady vyšší o 5,1 % na 3,9 miliardy . Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,6 miliardy , meziročně byl lepší o 11,0 %. 

Finanční výsledek za celý rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 obsahuje růst výnosů o 23,2 % na 38,6 miliardy . Provozní náklady meziročně rostly o 6,1 % na 16,0 miliard . Čistá tvorba opravných položek vzrostla o 61,6 % na 1,2 miliardy . Čistý zisk připadající akcionářům stoupl o 37,9 % na 17,6 miliardy , což je rekordní hodnota. Daň z příjmů vzrostla o 32,0 % na 4,0 miliardy .

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 6,2 % na 784,9 miliardy . Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB poklesl o -3,4 % na 916,8 miliardy . Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,4 % na 216,6 miliardy . Skupina Komerční banky obsluhovala 2 240 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 652 000 klientů, meziročně o 27 000 více. 

Výši loňského růstu výnosů podle banky ovlivnila nízká základna roku 2021, která byla ovlivněna pandemickými omezeními a mimořádně nízkými úrokovými sazbami. Růst výnosů táhly hlavně čisté úrokové výnosy, které těžily například z rostoucího objemu úvěrů. Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou Komerční banky meziročně stoupl o 6,2 procenta na 784,9 miliardy korun. Do skupiny patří kromě samotné banky třeba Modrá pyramida stavební spořitelna či poskytovatel spotřebních úvěrů Essox a také KB penzijní společnost nebo Komerční pojišťovna.

Růst celkového úvěrového portfolia skupiny táhly hlavně úvěry pro podniky. Zvýšily se objemy financování pracovního kapitálu i investičních úvěrů a na růstu se podílely spíše úvěry v eurech než v korunách. Zpomalil růst objemu úvěrů na bydlení, nová produkce těchto úvěrů na českém trhu klesla podle Komerční banky téměř o dvě třetiny. Mírnější byl i růst spotřebitelských úvěrů, který ovlivnila horší úroveň spotřebitelské důvěry.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 101,7 miliardy , kapitálová přiměřenost dosáhla 19,5 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 18,9 %. 

Představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 60,42 na akcii, tedy v celkovém objemu 11,5 miliardy . O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 20. dubna 2023.

„Navzdory mnohým výzvám, které přinesl rok 2022 - hlavně válku na Ukrajině, s ní související energetickou krizi a rychle rostoucí inflaci – Komerční banka znovu prokázala, že je spolehlivým partnerem svým klientům. K silným obchodním a finančním výsledkům přispělo dynamické oživení aktivity spotřebitelů i firem po dvou letech pandemických restrikcí. Prostředí, ve kterém podnikáme, přinese i leto řadu výzev: inflace, zvyšující se náklady na vklady a důsledky zpomalení ekonomiky bezpochyby ovlivní výsledky tohoto roku. Komerční banka bude nadále stát po boku svých klientů a zůstane silná i v dobách hospodářského útlumu,” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Výhled pro rok 2023

Bankovní trh s úvěry bude podle zprávy Komerční banky absorbovat kombinaci efektů: poměrně dynamické nominální ukazatele, ale spíše pomalé tempo reálného růstu. Celkové úvěry by měly zpomalit růst na střední jednociferné meziroční tempo. Očekává se, že nesplacené zůstatky úvěrů na bydlení zaznamenají pouze marginální růst, protože produkce nových úvěrů na bydlení v průběhu roku 2022 výrazně poklesla. Růst spotřebitelských úvěrů by měl mírně zpomalit na středně jednociferné tempo, protože vliv nízké spotřebitelské důvěry bude kompenzován stále příznivou situací na trhu práce. Úvěry podnikům a dalším korporacím by měly růst středním tempem, taženy investiční aktivitou, a podpořené rovněž částečným návratem klientů od dluhových kapitálových trhů k bankovním úvěrům.  Růst objemu vkladů na trhu se bude celkově pohybovat kolem středních jednociferných hodnot. Tempo růstu vkladů od jednotlivců bude pomalejší, protože některé domácnosti použijí své rezervy na pokrytí zvýšených životních nákladů. Na druhou stranu podniky byly většinou schopny uchránit své ziskové marže i schopnost generovat hotovost. Několik hráčů na depozitním trhu uplatňuje agresivní cenovou politiku, zejména od druhé poloviny roku 2022. Tato situace může trvat, dokud tržní úrokové sazby zůstanou velmi vysoké.

Management KB v této souvislosti očekává, že úvěrové portfolio Skupiny KB zaznamená pro rok 2023 středně jednociferné tempo růstu. Objem úvěrů na bydlení by se měl i nadále mírně zvyšovat a objem nových prodejů těchto úvěrů by v roce 2023 neměl dále klesat, ve srovnání s rokem 2022. Spotřebitelské úvěry by měly růst rychleji, s ohledem na očekávané zlepšení spotřebitelské důvěry a úpravám nabídky pro klienty a prodejního procesu. Korporátní úvěrové portfolio by mělo růst středněciferným tempem, přičemž KB si klade za cíl potvrdit nárůst podílu na trhu podnikatelských úvěrů, kterého dosáhla v poslední době.

Očekává se, že celkové zůstatky vkladů porostou horním středním jednociferným tempem, o něco rychleji než úvěry. Vklady firemních klientů mohou růst o něco rychleji než objemy v segmentu občanů. Růst termínovaných vkladů bude pravděpodobně stále s velkým náskokem předstihovat růst vkladů na běžných účtech.

„V roce 2023 se soustředíme na implementaci dalších kroků naší strategie. Skupina Komerční banky pokročí ve své transformaci, jejíž cílem je vytvořit českého lídra v nové éře bankovnictví. Klientům a české veřejnosti představíme novou nabídku vytvořenou díky aktuálně největšímu digitálnímu projektu v Česku. Také letos bude Skupina Komerční banky spolu se svými klienty budovat lepší a udržitelnou budoucnost,” komentuje ambice pro rok 2023 CEO banky Jan Juchelka.

"Po zotavení z pandemických minim v roce 2022 by celkové výnosy Skupiny KB za rok 2023 měly dosáhnout meziročně podobné úrovně. Čistý úrokový výnos pravděpodobně poněkud poklesne, a to především kvůli vyšším průměrným nákladům na vklady. Čisté poplatky a provize by si měly polepšit o střední jednociferné hodnoty, především díky dynamickému růstu objemů v podílových fondech. Čistý zisk z finančních operací pravděpodobně významně poroste, tažen zisky z měnových konverzí souvisejících s cestováním, zajišťováním finančních rizik pro klienty, ale také přesunem účtování některých zisků z obchodování z úrokových výnosů do finančních operací, v důsledku pohybů úrokových sazeb v různých měnách," uvádí dále k výhledu Komerční banka.

Náklady na riziko Komerční banky budou dle jejího očekávání ovlivněny několika faktory, včetně stále vysoké inflace a zejména nákladů na energie, pomalejším ekonomickým růstem a vyššími úrokovými sazbami. "S jistými dopady takového prostředí se již počítalo při tvorbě opravných položek v průběhu roku 2022. Vzhledem k odolnému úvěrovému profilu portfolia aktiv KB by náklady na riziko v roce 2023 neměly překročit odhadovanou normalizovanou úroveň kolem 30 bazických bodů v celém business cyklu," stojí ve výsledkové zprávě KB.

Inflace bude v roce 2023 podle Komerční banky zpomalovat, ale její průměrné tempo růstu v průběhu roku znovu přesáhne 10 %. "Očekává se, že nezaměstnanost vzroste jen mírně a trh práce zůstane napjatý. Růst nominálních mezd zrychlí, i když ne natolik, aby odpovídal růstu spotřebitelských cen. Česká národní banka pravděpodobně ponechá úrokové sazby na stávající úrovni (7 % repo sazba) až do druhé poloviny roku, kdy by je mohla začít postupně snižovat," dokresluje banka prostředí pro výhled na rok 2023.

KB také připomíná, že ČNB oznámila, že s platností od dubna 2023 zvýší požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu vůči českým expozicím bank na maximální úroveň 2,5 %. "V průběhu roku 2023 tak dojde ke zvýšení ve dvou krocích, v lednu a dubnu, v každém kroku o 50 bazických bodů. KB bude také pokračovat v postupném přijímání úvěrů od Société Générale, aby splnila regulatorní požadavky na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL) v souladu se směrnicí EU o ozdravení a řešení krize bank (jelikož v rámci skupiny SG je uplatněna centralizovaná strategie řešení krize). V prosinci 2022 schválil Parlament ČR návrh zákona, kterým se zavedla nová daň dopadající na několik bank včetně Komerční banky, tzv. „daň z neočekávaných zisků“. Nová daň se bude vztahovat na zisky vybraných bank vytvořené v letech 2023, 2024 a 2025. Sazba „daně z neočekávaných zisků“ je konstruována jako přirážka ve výši 60 % ke standardní 19% sazbě daně, tj. efektivní daňová sazba pro „neočekávanou“ část zisku je 79 %. „Neočekávaný zisk“ je definován jako rozdíl mezi základem daně z příjmu (zisk před zdaněním) příslušného roku a průměrem zisku před zdaněním za čtyři roky 2018-2021, zvýšeným o 20 %. Daň z neočekávaných zisků je uvalena na (samostatné) banky s čistým úrokovým výnosem přesahujícím 6 miliard Kč za rok 2021. V rámci Skupiny KB se vztahuje na samostatnou Komerční banku. Vzhledem k základu daně z příjmů samostatné KB v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 činí základ „neočekávané daně“ 15,8 miliardy. Kč. Podle níže uvedených projekcí finančních výsledků by měl být dopad nové daně v roce 2023 omezený," uvádí podrobně Komerční banka. 
 
 
 
 
 

Čtěte více:

Analytik k výsledkům KB: Rekordní celoroční zisk nad 17 mld. Kč a dividenda 60 Kč
07.02.2023 20:34
Tuzemské banky dosáhly v uplynulém roce dle předběžných dat ČNB rekord...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.03.2023
17:20Další vývoj sazeb a „pokud se vám to zdá úplně jasné, pak jste museli špatně porozumět tomu, co jsem řekl“
16:57Amerika navazuje dalším krokem vzhůru, data zůstala stranou zájmu  
16:32Blinder: Sazby už růst neměly. Fed už ukázal, co může udělat a co případně udělá znovu
15:25Růst americké ekonomiky za čtvrtý kvartál byl upraven níže na anualizovaných 2,6 pct
15:04Commerzbank: Mírná německá recese v letošním roce
13:41Česko letos podle zprávy OECD čeká mírná recese a vysoká inflace
13:28Šéfka EK: Přístup Číny k Putinově válce ovlivní budoucí vztahy Pekingu s EU
12:53ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
12:40Nové předpovědi newyorského Fedu hovoří o dvouleté stagnaci americké ekonomiky
11:27Před inflačními čísly se dál daří akciím, euru i koruně  
10:59Je korekce na bankách racionální?
9:55H&M (+9,3 %) v prvním kvartálu překvapivě vykázalo zisk. Inflace spotřebitele od nákupů neodradila
9:43Microsoft usiluje o využití chatbota s umělou inteligencí k prodeji reklamy a navýšení příjmu
9:19Maďarsko zavádí novou daň na ropnou a plynárenskou společnost MOL
9:06Rozbřesk: ČNB na lehce jestřábí vlně, koruna reaguje rozšířením zisků
8:47Fed by letos mohl zvýšit sazby už jen jednou, Alibaba zvažuje uvolnění kontroly nad hlavními divizemi a futures jsou v zeleném  
29.03.2023
22:00Žádné zprávy, dobré zprávy; Wall Street vytěžila z minima maximum  
17:16Komentář: Česká národní banka na lehce jestřábí vlně
17:07ČNB podpořila korunu, hlavní akciové trhy se drží v zeleném  
16:35Kdyby Ford a VW přispívaly na odměny Elona Muska v Tesle...

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00H & M Hennes & Mauritz AB (02/23 Q1)
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.