Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - rozhovor
Rodinné firmy, budoucnost energetiky i logistika. Tak vidí klíčová témata šéf ČSOB Advisory Štěpán Černohorský

Rodinné firmy, budoucnost energetiky i logistika. Tak vidí klíčová témata šéf ČSOB Advisory Štěpán Černohorský

15.06.2017 17:34

Dnes předávání otěží v českých rodinných firmách, proměna tradiční i nástup nové energetiky a fungování municipalit. V blízkém budoucnu pak rozhodně logistika, související s prudce rostoucí oblastí e-commerce, a celkově vstup nových technologií do veřejného sektoru. Tak vidí klíčová témata poradenství od dubna nový šéf ČSOB Advisory Štěpán Černohorský s mnohaletými zkušenostmi v bankovním i poradenském byznysu. Kde vidí silnou kartu poradenského týmu, fungujícího v rámci bankovní skupiny, například i vůči velké čtyřce tuzemského poradenského byznysu?

Patria.cz: Co považujete za aktuální klíčová témata pro poradenství firmám? 

Rozhodně téma rodinných firem a aktiv, nástupnictví v nich a s tím spojené řešení spousty návazných procesů. Proměnu tradiční i rozvoj nové energetiky a také fungování municipalit. 

Patria.cz: Jak tedy vnímáte situaci v rodinných firmách, z nichž mnohé vznikaly bezprostředně po revoluci a dnes tak logicky řeší téma odchodu zakladatele a původního vlastníka v rovině každodenního managementu nebo zcela? 

Ano, řada rodinných firem a to i našich a bankovních klientů byla zakládána v raných 90. letech lidmi kolem 30 až 40 let. Teď objektivně dochází k tomu, že těmto šéfům firem začíná důchodový věk a firmu, kterou budovali a se kterou prošli mnoha úspěchy, ale také třeba několika krizemi, vnímají jako hodnotu, u které rozhodně nechtějí, aby ze dne na den skončila. Někteří to hluboce promýšlí, někteří ještě ne, byť to téma jednoznačně na stole je. A probudí jej třeba nové rozvojové projekty a investice. Více než velkých korporací se to logicky týká menších a středních firem. 

Patria.cz: I ze svého okolí vím, že nástupce z rodiny se zdaleka nedaří najít ve všech případech.

Nejen to. Dlouhodobě ověřený a empiricky potvrzený podíl, kolik firem přežije výměnu první generace vlastníků, leží pod 30 procenty. Toto je podloženo především zahraniční empirií a průzkumy, přičemž v tuzemsku historie předávání zatím tak bohatá není. Naproti tomu očekávání českých vlastníků firem, že se jim to podaří a firma bude úspěšně pokračovat dále, se pohybuje nad 80 procenty. To je velmi optimistické uvažování firem.

Patria.cz: Jaká je tedy realita? Co firmy v rámci tématu nástupnictví především pálí a potřebují vyřešit? 

Z pohledu vlastníka je vždy fajn pocit, pokud můj syn, má dcera jsou schopni a jdou v mých šlépějích. Těch případů, kdy se to skutečně daří, je ale spíše minimum. My jako ČSOB Advisory umíme u těchto případů účinně asistovat s předáváním a umožnit nástupci plynulý přechod a současně stávajícímu vlastníkovi se z firmy postupně stáhnout. A to ať v případě nástupce z rodiny, či například člena managementu.

Druhým extrémem je, pokud z diskusí vyplyne, že nástupce není, nebo se původní vlastník prostě rozhodne firmu prodat. V takovém případě umíme nabídnout poradenství, spojené s maximalizací hodnoty firmy a nastavením procesů v ní tak, aby i v budoucnu fungovala optimálně a stávajícímu majiteli vynesla nejlepší možnou prodejní cenu. Zde chci zmínit naši úzkou spolupráci s Patria Corporate Finance. Doménou ČSOB Advisory je takzvané předtransakční poradenství, příprava procesů nebo financí a personální poradenství. Expertem na samotnou realizaci transakce a nalezení nejvhodnějšího investora je tým Patria Corporate Finance. My jako Advisory můžeme dále navázat v rámci posttransakčního poradenství. 

Patria.cz: U nástupce versus prodeje firmy jste řekl slovo extrém. Co leží tedy „mezi“?

Situace, ve kterých firma jasného nástupce nemá, ale stávající majitel, zakladatel, si ji majetkově chce ponechat, ale z exekutivy odejít. Pak umíme efektivně pomoci s tím, jak nastavit společnost dále. Jak ji připravit na kvalitní a dlouhodobé vedení managementem, nastavit procesy a motivační programy, aby nové vedení firmu vedlo opravdu tam, kam vlastník chce, až v ní exekutivně nebude.

Souvisí to se spouštěčem, který je aktuální v zásadě u jakékoli změny ve firmě. Tou může být změna personální, ale také například větší investice do hmotných či nehmotných aktiv, u které je potřeba řešit několik příštích let, a to i z pohledu investorů takové investice. Strategická změna, která znamená nutnost ošetřit rizika pro firmu i případné partnery zvažované investice. Zde za jednu ze silných stránek ČSOB Advisory považuji právě naši příslušnost k významné bankovní skupině. Jsme schopni navrhnout reálné možnosti financování, a to ne jen od poradenského stolu, ale třeba již předjednané. Umíme například také pomoci získat na takovou investici dotací přes naše kolegy z ČSOB EU Centra. Zároveň jsou kolegové z Patria Corporate Finance schopni do takové situace přivést například finančního investora z řad private equity fondů, který společnosti poskytne své zdroje ale i know-how.  

q

Patria.cz: Jako další oblast jste vymezil municipality.

Tam je to z našeho pohledu především o nástupu nových technologií a s nimi souvisejících služeb, ale také efektivním fungování a financování. Kraje, města, velmi často řeší efektivitu fungování organizací, které mají pod sebou. Příkladem může být síť nemocnic v kraji, z nichž se někde hospodaření a výsledky vyvíjí dobře a jinde ne. Obecněji, nastavení vztahů s městskými či krajskými dceřinými společnostmi, včetně systému reportingu a kontroly. V této oblasti máme jako ČSOB Advisory i celá skupina ČSOB rozsáhlé zkušenosti. 

To je rovina fungování a financí, zásadně zajímavým tématem jsou ale nové technologie, chytrá města, smart cities. Ať jde například o inteligentní platby kartami v dopravních prostředcích, osvětlení nebo big data – to je však jen začátek. Jedná se o novou, poměrně málo probádanou a zakotvenou oblast. My v ní expertízu máme. 

Patria.cz: Nejen přes chytrá města, správu dceřiných společností nebo osvětlení se dostáváme k dalšímu tématu, které jste vyslovil a to je energetika. 

Expertízu v oblasti energetiky jsme si původně vybudovali pro vnitřní potřebu banky. Troufnu si tvrdit, že dnes jsme v ní silní i v rovině poradenství firmám. Z konkrétních jmen mohu uvést Aloise Míku. V rámci ČSOB Advisory úspěšně funguje tento typ poradenství již více než dva roky. Máme zde řadu referencí, jako příklad lze uvést Pražskou plynárenskou, a.s. nebo DIAMO státní podnik.

Tématy zde jsou především budoucnost tradiční a všechny směry nové energetiky.  Energetika se dynamicky a rychle mění. Do výzkumu a vývoje nových energetických technologií jdou prostředky, které způsobují rychlost změn srovnatelnou s informačními technologiemi!  Ekologizace, změna klimatu, digitalizace, dekarbonizace a decentralizace výroby, energetická hospodárnost, rozvoj obnovitelných zdrojů – to všechno jsou fenomény současné a budoucí energetiky. To se netýká jenom korporátní sféry, ale i veřejného sektoru. Města a kraje řeší organizaci správy, energetické parametry a limity zdrojů, které ovládají. Nakládání s odpady a vodní hospodářství jsou související obory.

Patria.cz: Rodinné firmy, energetiku a samosprávy jste vymezil pro poradenství jako silná témata současná. Kde vidíte ta budoucí, když se podíváte na několik nejbližších let?

Rozhodně bude pokračovat tlak na oblast energetiky. Aktuální optikou je její budoucnost velmi nejasná a jde přitom o oblast, který má vliv na celou řadu dalších sektorů. Jasné je posilování směru decentralizace výroby. O to složitější bude pro klienty se orientovat a zvolit nejlepší řešení. 

Další oblast, která částečně souvisí i s energetikou, je logistika. Tu vnímám už dnes jako omezení rozvoje pro řadu klientů a zásadní je například u prudce rostoucí oblasti e-commerce. 

Mezi současnými tématy jsem jmenoval municipality. Do budoucna jde obecně o nové technologie pro veřejnou službu. Benefity jsou tam vysoké i pro širokou veřejnost. 

Patria.cz: Kde z pohledu poradce nejčastěji vnímáte chyby nebo podcenění ze strany českých firem? 

V rutině. Firmy se zapomínají zlepšovat, neustále být interně vůči sobě kritické, k čemuž částečně pomohla také Česká národní banka a zakotvený kurz koruny k euru.

Patria.cz: Pojďme na závěr do osobní roviny. ČSOB Advisory vedete od dubna. Jaké máte cíle? A jaká je Vaše profesní historie? 

Možná to může znít otřepaně, ale poradenství musí dát přidanou hodnotu. ČSOB Advisory už nyní je a do budoucna bezpochyby bude kvalitou svého poradenství na úrovni velké čtyřky. V rámci ČSOB jej vnímám jako nejprůřezovější subjekt ve skupině a kombinaci naší právní nezávislosti, a přitom provazby s bankou, jako naši silnou kartu. Jiné kvalitní poradenské společnosti tuto provazbu dle mého soudu nemají a ohledně navrženého financování nemají takovou jistotu a zkušenost, jako máme my. Když říkám provázanost na banku, mám na mysli i témata, jako jsou know-how, poradenství při záměru a vyhodnocení rizik z pohledu věřitele i dlužníka, fungování a struktury firmy, a jak už jsem uvedl, skutečně dobře a realisticky nastaveného financování. 

Mám to prověřeno na svých dosavadních zkušenostech. Do ČSOB banky jsem se vrátil na začátku roku 2011 poté, co jsem rok předtím strávil na energetickém projektu a tři roky předtím v bance HSBC. Šest let předtím v ČSOB. 

aa

Štěpán Černohorský během své praxe vedl řadu projektů v plynárenství, potravinářském průmyslu, dopravě, strojírenství a nemovitostech. V současné době se zaměřuje zejména na oblast strategického řízení společností včetně Corporate governance a restrukturalizace společností nebo řízení rodinných aktiv. Před příchodem do ČSOB Advisory působil jako Seniorní korporátní bankéř a zástupce ředitele pobočky mateřské ČSOB. V průběhu své kariéry pracoval na různých pozicích v HSBC Bank a v soukromé sféře v oblasti energetiky.Čtěte více:

Rusnok pro Patria.cz: Podmínky pro přísnější měnovou politiku zjevně splněny nejsou
30.03.2017 16:09
„Veškeré podmínky splněny zjevně nejsou,“ odpověděl guvernér ČNB Jiří ...
IEA pro Patria.cz: Zelené energie čeká příliv investic. Hlavně do větru a do soláru
17.04.2017 15:53
Energetika prochází celosvětově hlubokými změnami. V odvětví zelených ...
ČNB vykoupila potřebu ekonomiky na 30 let dopředu, říká šéf korporátního bankovnictví ČSOB
20.04.2017 10:49
Na trhu je obrovský převis něčeho, co nemá žádnou korelaci k reálné ek...
Galerista Kodl k Čechům a umění: Těší mne rekordy, ale hlavně noví sběratelé z řad investorů
17.05.2017 18:48
Od revoluce v roce 1989, tedy doby, od které se aukce umění u nás zača...
Expert: Odpudivý Corbyn se vymstil, skok na sliby všeho všem překvapuje
09.06.2017 15:17
Hlavní omyl? Spoléhání se na odpudivost osobnosti Jeremy Corbyna. Přek...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
J D Wetherspoon PLC