Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Telefónica CR – Kdy a jak bude vyplacena dividenda?

Telefónica CR – Kdy a jak bude vyplacena dividenda?

24.2.2012 16:28, aktualizováno: 27.2. 9:38
Autor: Tomáš Tomčány, Patria Finance

Aktualizováno

Představenstvo společnosti Telefónica CR navrhlo vyplatit akcionářům celkovou částku 40 korun na akcii, z toho 27 korun výplatou běžné dividendy a zbylých 13 korun formou snížení kapitálu. Kromě tohoto návrhu přímé výplaty akcionářům představenstvo schválilo také návrh na získání rámcového souhlasu k případnému odkupu vlastních akcií až do výše 10 % akcií společnosti. 

Návrh výše dividendy respektive snížení kapitálu i odkupu vlastních akcií podléhá oficiálnímu schválení akcionáři na valné hromadě, která se bude konat 19. dubna 2012.

Předběžný časový harmonogram pro výplatu dividendy (27 Kč/akcii):

Řádná valná hromada – 19. dubna 2012
Ex-dividend den – 10. září 2012
Rozhodný den – 12. září 2012
Datum výplaty – 10. října 2012

Rozhodný den a ex-dividend den u snížení kapitálu (13 Kč/akcii) se budou odvíjet od toho, kdy obchodní soud zapíše snížení kapitálu do Obchodního rejstříku. Bližší datum ukončení procesu společnost ještě upřesní.

Platba dividendy podléhá dle české legislativy 15procentní dani z příjmu, platba plynoucí ze snížení kapitálu se dle oddělení styku s investory společnosti nedaní.


Váš názor
 • neplašte se
  27.2.2012 9:26

  Snížení nominální hodnoty akcií je normální operace a na cenu, kterou nastaví spekulanti na trhu, nemá skoro vliv... tedy ne těch 13 kaček. Ale jako teoretizování o nicotném problému tuto debatu qutiji s potěšením :-))
  Jesse
  • Re: neplašte se
   29.2.2012 12:36

   Přečtěte si článek znovu, už je opraveno znění aniž by udělali oficiální opravu toho kecu, který vypustili. Původně to znělo takto:Telefónica CR – Kdy a jak bude vyplacena dividenda? 24.2.2012 16:28 Autor: Tomáš Tomčány, Patria Finance Představenstvo společnosti Telefónica CR navrhlo vyplatit akcionářům celkovou částku 40 korun na akcii, z toho 27 korun výplatou běžné dividendy a zbylých 13 korun formou snížení kapitálu. Kromě tohoto návrhu přímé výplaty akcionářům představenstvo schválilo také návrh na získání rámcového souhlasu k případnému odkupu vlastních akcií až do výše 10 % akcií společnosti. Návrh výše dividendy respektive snížení kapitálu i odkupu vlastních akcií podléhá oficiálnímu schválení akcionáři na valné hromadě, která se bude konat 19. dubna 2012. Předběžný časový harmonogram pro výplatu dividendy (27 Kč/akcii): Řádná valná hromada – 19. dubna 2012 Ex-dividend den – 10. září 2012 Rozhodný den – 12. září 2012 Datum výplaty – 10. října 2012 Rozhodný den a ex-dividend den u snížení kapitálu (13 Kč/akcii) se budou odvíjet od toho, kdy obchodní soud zapíše snížení kapitálu do Obchodního rejstříku. Bližší datum ukončení procesu společnost ještě upřesní. Obě platby, jak dividendy tak ze snížení kapitálu, podléhají dle české legislativy 15procentní dani z příjmu.
   mib
 • 13 Kč se nedaní !!!
  24.2.2012 21:37

  jde o snížení základního kapitálu formou snížení nominální hodnoty akcií! Nominál akcie klesne ze 100 na 87 Kč. Akcionář si fakticky bere zpět část svého původního vkladu. Jinak řečeno vložil jsem 13 Kč, beru si 13 Kč. 13 Kč (si beru) -13 Kč (byla na začátku vložena) = daňový základ 0 Kč. Daň 0%
  Mike
  • Re: 13 Kč se nedaní !!!
   25.2.2012 13:04

   Z hlediska daňového režimu výplata při snížení základního kapitálu formou snížení hodnoty nominálu nepodléhá srážkové dani, pokud v minulosti společnost základní kapitál nenavyšovala z čistého zisku. To O2 nikdy nedělalo. Protože příjem ze snížení základního kapitálu nepodléhá zvláštní sazbě daně vybírané srážkou, je tento příjem součástí obecného základu daně, který po snížení o nabývací cenu podílu podléhá obecné sazbě daně z příjmů právnických nebo fyzických osob. Nabývací cena je ale minimálně hodnota nominálu tj. 13 - 13 = základ daně 0 Kč. Výplata 13 Kč se nebude danit i když bude nutné ji přiznat
   Mike
  • Re: 13 Kč se nedaní !!!
   24.2.2012 21:45

   majetku z Trustu č. 2. V případě zdanění jako výplaty podílu při transakci snížení základního kapitálu snížením nominální hodnoty emitovaných akcií by byla zdaňována pouze ta část příjmu přijatá akcionářem převyšující pořizovací hodnotu jím vlastněných akcií. Základem daně by byl inkasovaný příjem ve formě podílu na majetku Trustu č. 1 snížený o nabývací cenu akcií HPH, přičemž nabývací cena akcií HPH by byla uplatněna do výše obdrženého příjmu. Částku, o kterou by prokázaná nabývací cena převýšila příjmy obdržené z výplaty majetku soustředěného v Trustu č. 1, by daňový poplatník mohl uplatnit v následujících daňových obdobích buď při výplatě majetku z Trustu č. 2, při prodeji akcií HPH nebo při výplatě likvidačního zůstatku. V případě, že by základ daně byl pozitivní, proběhlo by zdanění v běžném daňovém základu v návaznosti na ustanovení § 16, odst. 1 ZDP ( fyzické osoby) a ustanovení § 21, odst. 1 ZDP (právnické osoby). V. Neoficiální stanoviska finančních orgánů a doporučení postup při podání daňového přiznání Aniž bychom chtěli zpochybnit naše výše prezentované závěry, považujeme za zcela nezbytné prezentovat na závěr tohoto našeho materiálu dosavadní neoficiální stanoviska finančních orgánů ke zdanění příjmu ve formě inkasa podílu na majetku Trustu. Tento názor, byť s ním je možné a dle našeho názoru i správné nesouhlasit, vychází ze skutečnosti, že české daňové a účetní přepisy, ani naše obchodní a občanské právo neobsahují institut Trustu a zároveň i nelze v uskutečněných právních aktech, z nichž se celá transakce skládá, najít kroky, které by bylo možné najít, resp. řádně definovat v české legislativě. Z toho důvodu byl prezentován názor, že tento příjem oprávněným osobám ve formě výplaty podílu z majetku Trustu je nezbytné považovat za jinde nedefinovaný typ, resp. druh příjmu (výnosu), který by: a) u fyzických osob podléhal zdanění podle ustanovení § 10 ZDP jako ostatní příjem, přičemž akcionář – fyzická osoba by nemohl uplatnit žádné výdaje nezbytně vynaložené za účelem dosažení a zajištění tohoto příjmu, protože by jejich vynaložení v souvislosti s tímto příjmem neprokázal. Zdanění by proběhlo daňovou sazbou v příslušném daňovém pásmu, které by odpovídalo výši daňového základu příslušné fyzické osoby. b) u právnických osob podléhal zdanění jako výnos (např. výnos z finančních činností), přičemž by opět i tento akcionář – právnická osoba bohužel nemohl uplatnit žádné výdaje nezbytně vynaložené za účelem dosažení a zajištění tohoto příjmu, protože by jejich vynaložení v souvislosti s tímto příjmem neprokázal. Zdanění by proběhlo daňovou sazbou odpovídající základní sazbě korporátní daně, tj. pro zdaňovací období roku 2003 sazbou 31 %. Takto navržený způsob zdanění příjmu oprávněným osobám ve formě výplaty podílu z majetku Trustu má též svou oporu v daňové legislativě, avšak zjevně odhlíží od ekonomické podstaty založení Trustu a výplaty jeho majetku akcionářům HPH. Zároveň je dle našeho názoru i v rozporu s principy daňové spravedlnosti, neboť zjevně by vystavoval daňové poplatníky vyššímu zdanění, než by odpovídala jiným z hlediska věcného obsahu porovnatelným transakcím. Jednoznačným faktem však je, že by jednotliví akcionáři, a to zejména fyzické osoby, které o daných akciích neúčtovaly, tj. nevedly je ve svém obchodním majetku, měli samostatně podat daňové přiznání (v ostatních případech o této transakce bude účtováno a tudíž se stane součástí daňového přiznání k dani z příjmů), ve kterém by daný příjem byl uveden. Způsob jeho vykázání, stanovení daňového základu a výše daně bychom všem akcionářům doporučovali odvodit po konzultaci s místně příslušným správcem daně, jejíž závěry by bylo vhodné zaznamenat v písemné podobě pro případ budoucí daňové kontroly.
   XXX
   •  
    24.2.2012 21:48

    Detaily pro akcionáře - české daňové rezidenty Dle českého práva včetně zákona o daních z příjmů by výplata z emisního ážia neměla být považována za dividendový příjem. Z tohoto důvodu by tato výplata měla být zahrnuta do celkového daňového základu plátce daně. Dle současného znění zákona o daních z příjmů platí jednotná sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 %. Fyzické osoby, jejichž celkový roční zdanitelný příjem (včetně této výplaty) nepřesahuje částku 15 000 Kč a/nebo fyzické osoby pouze s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), jejichž ostatní příjmy včetně této výplaty jsou menší nežli 6 000 Kč, nemusí v České republice podávat daňové přiznání. Právnické osoby podléhají 19% dani z příjmu uplatňující se na jejich zdanitelný příjem (zisk) včetně této výplaty, ledaže by výplata emisního ážia byla posouzena jako snížení hodnoty investice dle českých účetních standardů.
    XXX
 •  
  24.2.2012 16:45

  ja tomu kusa nerozumiem, jak sa to mne prejavi na akciach?? stupne cena? alebo co?
  voda8
  •  
   24.2.2012 17:13

   Obě platby danit budou.Tobě je to jedno,dostaneš tu samu částku jako před tím.
   Velkamedvědice
 • To snad ne
  24.2.2012 16:43

  Těch 13,-Kč snad danit nebudou, vždyť se jedná o snížení záladního kapitálu ,to nejsou divi.
  mib
  • To určitě ne
   26.2.2012 23:17

   těch 13 Kč nemůže být zdaněno srážkovou daní u zdroje, protože to není to dividenda, ale musí se přiznat v DP
   baryk
   • Baryk
    26.2.2012 23:28

    Podle mně to bude u fyzických osob vedlejší příjem par. 10 dle tohoto se bude danit
    Velkamedvědice
    • VM
     27.2.2012 10:50

     Zdravím. A bude možnost uplatnit náklady na těch 13Kč až do 13Kč. Nebo dokonce i víc ? Nákupní cena/nominále(100) x 13 ? VM Tak jak, bojuješ ještě s DAXem? Já mám něco s KINem 7100 a tak už radši sleduju, kam uteču. Třeba se mi moc líbí CK75HU. Sice s capem ale podhodnota a slušnej výnos. No, a AA2D48 to je základ.
     baryk
     • Re: VM
      27.2.2012 11:17

      Ahoj Baryku.Díky za tip na revers dax,líbí se mi a zrovna něco zvažuji.Ten eurostox je už klasika,víme,te´d tam mají BBi v tomhle smyslu kousek bez nadhodnoty WKN: BP1WF4 ISIN: DE000BP1WF49 Typ: Zertifikat Emittent BNP Paribas Stückelung 1,00 Emission 07.11.11 Bewertungstag 21.09.12 Zahltag 27.09.12 Settlement cash Kennzahlen Akt. Bonus +11,16 % Akt. Bonus p.a. +19,03 % Seitwärts +11,16 % Seitwärts p.a. +19,03 % Abst. Barriere 520,50 Pkt Abst. Barriere 20,65 % Aufgeld -0,060 % Aufgeld p.a. -0,10 % Spread 0,030 EUR Spread rel. 0,12 % Spread hom. 3,00 EUR knock in bariéra 2000 Jak to bude přesně s Těmi odpisy nevím,sám odhaduji z toho infa,určitě nejsem účetní,nechci kecat... Co se týče mých hedgingů,jsem v USA.Volatilita TVIX a regionální banky KRS.Drž se.
      Velkamedvědice
      • BP1WF4--pro VM
       27.2.2012 13:09

       teď už ty parametry nemá, tak zústanu u původního.
       baryk
  • Re: To snad ne
   24.2.2012 17:21

   bohužel budou!
   mila69
   •  
    24.2.2012 18:13

    dojde ke snizeni nominalni ceny akcie 100Kc na myslim 87Kc
    eple
Aktuální komentáře
21.4.2018
13:33Trpíte technostresem?
7:36Víkendář: Obama nabízel falešnou naději, Trump se tím nezdržuje a v Sýrii si jde za svým
20.4.2018
22:04Wall Street zakončila v záporu, Apple -4 %; GE +4 %
18:10Proč se nyní trhy chovají tak zmateně? A jaká bude jejich dlouhodobá návratnost?
17:44Summary: Honeywell potěšil vylepšením výhledu, problémy Schlumbergeru se podepsaly na jeho provozní marži
17:10Pražská burza udržela ztrátu, ke krvácejícímu Tabáku se připojila CETV
16:55Trumpova intervence na ropě, zisky pro dolar a slabý závěr týdne pro korunu  
16:43Jakub Lukáš: Zisky na Monetě – není čas je zrealizovat? (video)
16:25Technická analýza: Libra ustupuje mílovými kroky, přešlapující korunu by mohli rozhýbat bankéři
15:44Jak Severní Korea čaruje s rozpočtem
15:29GE potěšil absencí špatných zpráv, stabilizace je stále daleko (komentář analytika)  
14:50Rusko chce zmírnit dobrovolné restrikce na těžbu ropy
14:27Kdo bude nakonec platit, když udělá robot chybu?
13:33Na pražské burze dnes těžko hledat ziskový titul. Nejvíce ztrácí Tabák
12:55Perly týdne: Nebezpečná technická formace, smrt Amazonem a Trump s Kimem v Praze
12:09Innogy: Investor má zájem o aktivity v ČR
11:56Morgan Stanley: Těžba bitcoinů při kurzu pod 8600 USD je ztrátová
10:33Blockchain přináší příslib rejdařské revoluce v hodnotě bilionu dolarů
10:26De Beers přichází s aplikací, která zajistí etický původ diamantů
10:19Sazby neporostou? Guvernér BoE poslal libru strmě dolů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data